2. Abdülhamit’in Yaptığı En Önemli Olaylar ve Kararlar

Osmanlı İmparatorluğu’nun en buhranlı devrinde 1876 senesinde tahta çıkan büyük Sultan. Ondan önceki padişah Sultan Abdülaziz Han’ın bir darbeyle tahtan indirilmesi ve bilekleri kesilerek şehit edilmesi, meşrutiyeti ilan etme sözüyle tahta çıkan Abdülhamit Han’ı ilk yıllarında birçok sıkıntıya sokmuştur. Devlet son yüzyılda girdiği hemen hemen tüm savaşları kaybetmiş, birçok topraklar düşmanlara bırakılmış, askeri düzen tamamen bozulmuş ve ülkeye bir kargaşa ortamı hâkim olmuştu.

Abdülhamit Han tahta çıkar çıkmaz ilk işi kendisini tahta çıkaran Mithat paşa ve avenesine verdiği sözü tutup meşrutiyeti ilan etmek ve Meclis-i Mebusan’ı açmak olmuştur. Ancak kısa süre sonra başlayan tarihte 93 Harbi olarak anılan 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nı bahane ederek meclisi süresiz kapatmıştır. Harp sırasında Balkanlarda Gazi Osman Paşa’nın, Doğu’da ise Ahmet Muhtar Paşa’nın büyük kahramanlıkları olmuştur. Ancak Rusların ilerlemesi durdurulamamış ve Ruslar İstanbul önlerine kadar gelmişlerdir. Avrupalı devletlerin araya girmesiyle yapılan anlaşmayla Osmanlı birçok toprağını Ruslara bırakmak zorunda kalmıştır.

Savaştan sonra Abdülhamit Han ilk iş olarak kendisini tahta çıkaran ve Abdülaziz Han’ı şehit eden Mithat Paşa ve arkadaşlarını İstanbul’dan sürgüne göndermiştir. Devrinde kurdurduğu hafiye teşkilatı o kadar muhteşem işlemekteydi ki, Abdülhamit Han Avrupa hükümdarlarının hastalıklarından sabah kahvaltılarına kadar her şeyi bilmekteydi. Ülkeyi ayakta tutmak için 33 sene mükemmel bir idarecilik yaptı. Arabistan’da çıkan isyanların önüne geçebilmek için bölgenin ileri gelenlerini İstanbul’da ikamet ettirdi.

Muhteşem projeleri de olan Abdülhamit Han çok zeki, çevik, akıllı ve vatan sevgisiyle dolu bir padişahtı. Devrinde çizilen denizaltı planları Abdülhamit Han’ın ne kadar ileri görüşlü bir insan olduğunu göstermekteydi. Abdülhamit Han zamanında doğuda Ermeni isyanları baş göstermiş ve batıda ise Avrupa devletleri silahlanma yarışına girmişlerdi. Yahudi lobisi Abdülhamit Han’ı ziyaret ederek Ondan Kudüs ve civarındaki toprakları devlet kurmaları için Yahudilere satmasını istemişlerdir.

Karşılık olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun bütün dış borçlarını ödenecek, Avrupa’da ki Osmanlı ve Abdülhamit Han’a karşı yapılan propagandaların önüne geçilecek ve Doğuda çıkan ermeni isyanları bastırılacaktı. Muhteşem Sultan’ın Yahudilere verdiği cevap “ Ceddim o toprakları kanlarını dökerek almıştır, o toprakları almak isteyenin aynı şekilde kanını dökmesi gerekmektedir. ” Bundan dolayıdır ki Yahudiler yaptıkları propagandalar ile Abdülhamit Han’ın adını Kızıl Sultan’a çıkarmışlardır.

Abdülhamit Han Balkanlarda başlayan mektepli subayların önderliğindeki isyanı kardeşkanı dökmemek için bastırmamış ve tahttan çekilmeyi kabul etmiştir. Bir darbe ile tahta çıkan O muhteşem Sultan başka bir darbe ile tahtan indirilmiştir. Ömrünün kalan günlerini sürgün olarak Selanik’te geçirmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.