Bebek Ne Şekilde Tutulmalıdır? Bebeği Hangi Kolla Tutmalıyız?

Uzmanlar sizler için araştrdı. Bebek tutulurken nasıl hareket etmeliyiz ve en iyi hangi kolla tutulmalı: Yapılan çalışmalarda insanların farkında olmadan sağ ve sol ellerini
tercihli kullandıkları tespit edilmiştir. Annelerin çocuklarını sol
kollarında tutma temayülleri bir sevk-i ilahi olduğundan, bir anneye neden
çocuğunu kucağındayken solda tuttuğunu sorarsanız, çoğunlukla bunun herhangi
bir sebebinin olmadığını söyler. Bilhassa annelerin yavrularını sol
kucaklarına alıp sol kollarında tutmaları, araştırma mevzuu olmuştur.
Kadınların % 85’inin (yaşlarına ve evli olup olmadıklarına bakılmaksızın),
bebekleri kucaklarına aldıklarında sol kollarına alıp öyle tutmaları hususu,
‘Nature’ dergisinin 26 Şubat 2006 tarihli sayısında incelenmiştir.

İnsanların çoğunda beynin sağ tarafı, vücudun
sol tarafını ve duyguları kontrol etmede vazifedir. Bundan dolayı, bebeğin
ağlaması, gülmesi veya esnemesi gibi hissi uyarılar sol taraftan geldiğinde,
anne tarafından daha kolay algılanır. Bebek sağ kucağa yatırıldığında ise,
bebekten gelecek tepkiler, annenin sol yarımküresine yönlendirilir. Fakat
beynin sol tarafı duyguların analiz ve değerlendirilmesinde vazifeli
olmadığından, bebek ile anne arasındaki iletişimde kopukluklar yaşanabilir.

Bebeklerin emniyet hissi sağlıklı gelişmeleri
açısından çok önemli olduğundan, bebek annesinin kalp atışlarını duyma
ihtiyacı hisseder. Anneler açısından gayri ihtiyari gerçekleşen ve
Rabb’imizin merhamet ve şefkatinin annelerdeki tezahürlerinden biri olan
bebeği sol koluyla sol kucağında tutma tercihi, bu ihtiyacı karşılamaya
hizmet eder.

Bu davranışın vücudumuzdaki organların fiziki
yerleşimiyle de bağlantılı olduğu düşünülmektedir. İnsan bedeni anatomik
açıdan simetrik yaratılmış olmasına rağmen, bazı iç organları asimetrik
olarak yerleştirilmiştir. Mesela oldukça ağır olan karaciğer sağdadır: İki
loblu akciğerin sağ lobu, sağ el, kol ve bacak soldakilere nispeten daha
ağırdır. Solda zannettiğimiz kalb de oraya yakın bir yerde bulunur. Anatomik
açıdan kalbin üst kısmı sola yatık olduğundan ve kalb sesleri kalbin üst
tarafından geldiğinden, kalbimiz tam solda zannederiz. Bütün iç organların
bu şekilde yerleştirilmesiyle, vücudun kütle merkezi ortada değil tam olarak
bilemediğimiz hikmetlere binaen, hissedilir derecede sağ tarafta takdir
edilmiştir.

Fiziki kanunlar açısından ayakta dengeli
durabilmemiz için ağırlık merkezinden geçen dikey çizginin, zeminde iki
ayağımızın ortasına denk gelmesi gerekir. Anneler bebeklerini sağ kollarına
ve bacaklarına alsalardı, destek gereği sol kollarını da sağa doğru
çekeceklerinden, zaten sağ tarafta olan kütle merkezi iyice sağa kaymış
olacak ve dengenin sağlanmasında zorluklar yaşanacaktı. Böyle bir durumda
anneler ani bir dengesizlikte düşme tehlikesi yaşayacakları gibi, evlatları
da tehlikeye maruz kalabilecekti.

Bebek gayrı ihtiyari olarak annenin sol
kucağına yatırıldığında ise, annenin sağda olan ağırlık merkezi sola (
vücudun ortasına) doğru kayarak denge daha da güçlendirilmiş olur. Dengeyi
kaybetme tehlikesi olmaksızın bebek kucakta emniyet içinde rahatlıkla
taşınır.

Öte yandan, kucakta tutulan bebeğin annenin
kütle merkezine tesiri ve ağırlığının annenin her iki koluna dağılması da
çok önemlidir. Bebek sol kola alındığında bebeğin ağırlığının çoğu solda;
sağ kola alındığında ise ağırlığının çoğu sağda olur. Annenin sağda olan
kütle merkezini ortaya doğru kaydırmak için bebek sola alınmalıdır. Bebek
sol kucağa alındığında, başının ağırlığı annenin sol kolu üzerine, geri
kalan kısmının ağırlığı ise sağ koluna biner. Diğer bir ifadeyle bebeğin
kütle merkezi, sağ kola daha yakın olur ve daha güçlü olan bu kol daha fazla
yük taşır. Sol kol zayıf olduğundan sadece bebeğin kafasını dikkatlice
desteklemekte kullanılır. Anne, bebeği sağ kucağında tutarsa, zayıf olan sol
koluna daha fazla yük bineceğinden bu defa anne, bebeği taşımakta zorlanır.

Annelerin bebekleri gayri ihtiyari sol
kucaklarına almalarının bebeğe daha fazla emniyet kazandırdığı da tespit
edilmiştir. Bir çarpma, darbe veya düşmeye karşı insan genelde sağ kolunu ve
omzunu siper alır. Sol kucağa alınan ve başı sol tarafa doğru tutulan bebek
böyle bir tehlike karşısında emniyette olur. Mesela, düşme anında anneler
bebeği sağ kucağına alıp,başını sağ tarafta tutsalardı, kendisinin korumak
isteyen anne farkında olmadan sağ elini bırakacak ve bebeğin kafası bir yere
çarpma tehlikesi geçirecekti.

Hadiseye bebek açısından yaklaşacak olursak,
annenin bebeği sol koluna yatırıp tutması, dengesini daha iyi sağlamasının
yanında, sol kolda tutulan ve yüzü annesinin sinesine dönük olan bebeğin sağ
tarafına yatmış olması da önemlidir. Çünkü insanın yatma şekliyle sağlığı
arasında münasebet vardır. En rahat yatma şekli, bebeğin anne karnındaki
duruş şeklidir. Sağ eli başın altına koyup sağa dönerek yatıldığında, kalbe
baskı olmaz ve rahat nefes alıp verilir. Bu yatma şekli Peygamberimiz ’in (sas)
sünnetlerinden olup, yatma adabı olarak uygulanmaktadır. Bebekler sol kola
alınıp yatırıldığında anne karnındaki yatış pozisyonunu kazanırlar.Böylece
alışık oldukları konumda yattıklarından çabucak sakinleşir veya uykuya
dalarlar.

Açıkça görülüyor ki, meseleyi farklı yönlerden
ele aldığımızda bebeklerin sol kucağa alınıp, sol kol ile desteklenmeleri
hem bebek, hem de anne açısından çok sayıda fayda sağlamaktadır. .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.