Çocuklarda Dikkat Eksikliği Nedenleri ve Odaklanma Sorunu

Çocuklarımızın sağlıklı ve yaşlarının gereğini yerine getiren tam birer birey olmaları için herşeylerine dikkat etmemiz gerekiyor. Bazen farkında bile olmadan hiç istemediğimiz durumlar oluşabiliyor. Bu yüzden herşeylerine dikkat etmemiz gerekiyor.

Son yıllarda, iş adamlarının ve şirket yönetcilerinin ortak bir sorunu açığa çıkmıştır. Özellikle işe yoğunlaşama ve odaklanamama şeklinde kısaca tarif edebileceğimiz bu problem, gerek bireysel bazda önemli zararlara yol açabilirken hem de milli servetimizi de olumsuz etkilemektedir. Ülkemizin kalkınıp gelişebilmesi için aklı başında, ayakları yere basan, ne istediğini bilen, mantık ve muhakeme yeteneğinin üst sınırda olduğu, zeki, girişken müteşebbislere ihtiyacı vardır. İşte, yönettiği ya da çalıştığı iş yerinde , sorunları net görememe ve dolayısıyla düzgün ve akılcı çözüm üretememe, odaklanamamanın bir sonucudur. Konuya ve ortama hakim olabilmek ve dolayısıyla mantıklı, üretken hamleler yapabilmek, o işe düzgün odaklanıp yoğunlaşma suretiyle gerçekleştirilebilir. Bugun batan ya da iflas eden firmaların hemen hemen tümünde, odaklanma kusurları nedeniyle, idarecilerin işlerine yeterli konsantre olamamasının rol oynadığı bir gerçektir. Halbuki periyodik aralıklarla yapılan TMS uygulamaları, odaklanma ve yoğunlaşma kusurlarını ortadan kaldırabilmektedir. Yöneticiler birkaç haftada ya da ayda bir TMS uygulamasından geçtikleri taktirde hem iş verimleri ve performansları maximum ölçüde yükselmekte, hem de idare ettikleri şirketlerini, uzun vade de genel konsepti ve portföyü itibariyle çok daha ileri noktalara götürmektedirler. TMS yapılan kişilerde odaklanma ve yoğunlaşma rahatça sağlanabilmekte, insanların yeni şeyleri öğrenme ve farklı ortamlara çabuk adapte olma yetenekleri inanılmaz ölçüde gelişmektedir. Kilitlenmiş beyin fonksiyonları TMS ile çözülmekte aynı bilgisayar misali resetlenmektedir. Manyetik şoklama ile beyinde aksama gösteren tüm fonksiyonlar, yeniden reorganize olmakta, beyin işlerliği bir ahenk ve nizam dahilinde sorunsuz çalışmaya tekrar geri dönmektedir.

Nitekim Obsessif Kompulsif Bozukluklar gibi, beyini bir virus gibi saran ve insanın başka bir şey düşünemediği, bozuk plak gibi gidip gelip sürekli aynı noktaya takıldığı, takıntı hastalıklarında, uygulanan TMS seansları, insanları takıntılardan kurtarmakta ve beyini tekrar eski işleyişine kavuşturmaktadır. Bu noktada iş adamı olsun, yönetici olsun ya da çalışan olsun, odaklanma ve yoğunlaşma sorunu yaşayan herkese, TMS tedavisini ve seanslarını öneriyoruz. Biz eminiz ki, odaklanma sorunlarınız düzeldikten sonra yaşayacağınız performans yükselmesi sonucunda elde edeceğiniz maddi kazançlar, TMS tedavisine ödeyeceğiniz mütevazi ödemeyi kat be kat aşacaktır.

 

Çocuklarda dikkat eksikliği nedir ?

Dikkat dağınıklığı çocuğun dikkatini istenilen noktaya odaklanmakta güçlük çekmesi ve dikkat yoğunluğunun yaş düzeyinin altında kalması olarak tanımlayabiliriz.

Günümüzde çocuklarda çok sık rastlanılan sorunlardan biri olan dikkat dağınıklığı özellikle çocuğun okula başlamasıyla daha çok kendini gösterir. Çoğu zaman dikkat dağınıklığına hiperaktivite ve dürtüsellikte eşlik etmektedir.

Dikkat dağınıklığının temeline baktığımızda en başta biyolojik sebepler olmak üzere çevre koşulları , beslenme ve genetik gibi birçok sebep etkili olmaktadır.

Bu sorunu yaşayan çocuklarda ;

  • Derse konsantre olmakta güçlük çekerler
  • Sınavlarda dikkatsiz bir şekilde hatalar yaparlar
  • Kendisine verilen sorumlulukları çoğu zaman tamamlayamazlar
  • Konuşurken sizi dinliyormuş gibi görünür
  • Odaları dağınıktır
  • Defterleri düzensizdirler
  • Çoğu zaman ödevlerini unuturlar
  • Çabuk sıkılırlar
  • Çevredeki uyaranlardan çok çabuk etkilenirler
  • Eşyalarını kaybederler vs şeklinde sıralayabiliriz.

Aileye düşen görevler

Tüm bu sayılan etkenler çocuğun sadece okul başarısını olumsuz yönde etkilemekle kalmaz aile ve arkadaşları ile olan ilişkilerine de yansımaktadır. Bu nedenle bu sorunu yaşayan çocuklarda her şeyden önce aile ve okul işbirliği içerisinde çocuğa destek olmaya çalışmalıdır.

Çocuğun bu hassas durumu göz önünde bulundurulup yaptığı hatalardan dolayı fiziksel veya sözlü şiddet uygulamak “ sen zaten adam olmazsın“ gibi etiketlemelerde bulunmak son derece yanlıştır.

Dikkat eksikliği olan çocuklar olumlu davranış gösterdiğinde mutlaka ödüllendirme yoluna gidilmelidir.

Tv , bilgisayar gibi dikkati dağıtıcı etkenlerden mümkün olduğunca uzak tutulmaya çalışılmalıdır.

Okul tarafından verilen ödevler konusunda çocuğa çok fazla baskı yapılmamalı ve parçalara bölerek yaptırmaya çalışın.

Çocuğunuzla konuşurken ona söylemek istediklerinizi kısa ve net cümleler kurarak ifade edilmelidir.

Dikkat geliştirici yöntemler hakkında bir uzmandan yardım alın.

AYŞE ERCE

PSİKOLOG

One thought on “Çocuklarda Dikkat Eksikliği Nedenleri ve Odaklanma Sorunu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.