Cumhurbaşkanı’nın Görevleri Nelerdir? Cumhurbaşkanlığı Hakkında

Ülkemizin en büyük yöneticisi CUMHURBAŞKANIMIZDIR. Şuana kadar Cumhuriyetimizin seksen küsürlük yıllık geçmişi boyunca 11 cumhurbaşkanı görev yaptı. On birinci Cumhurbaşkanımız şuanda görev yapan Abdullah Gül’dür. Atatürk’le başlayan ve Abdullah Gül’le devam eden Cumhurbaşkanlığı yedi yıllık bir süreyi kapsar ve bir kişi ikinci bir defa bu görevi yapamaz. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için tabiki çeşitli şartları taşımak gerekmektedir. Ama biz bu yazımızda Cumhurbaşkanlarımızın görevlerine değineceğiz:

CUMHURBAŞKANININ GÖREVLERİ

A. Nitelikleri ve Tarafsızlığı
Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk Vatandaşları arasından yedi yıllık bir süre için seçilir.
Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından aday gösterilebilmesi, Meclis üye tamsayısının en az beşte birinin yazılı önerisiyle mümkündür. Bir kimse, iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez.Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.

B. Seçimi
Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağrılır. Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından otuz gün önce veya Cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasından on gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine başlanır ve seçime başlama tarihinden itibaren otuz gün içinde sonuçlandırılır. Bu sürenin ilk on günü içinde adayların Meclis Başkanlık Divanına bildirilmesi ve kalan yirmi gün içinde de seçimin tamamlanması gerekir.
En az üçer gün ara ile yapılacak oylamaların ilk ikisinde üye tamsayısının üçte iki çoğunluk oyu sağlanamazsa üçüncü oylamaya geçilir, üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. bu oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde üçüncü oylamada en çok oy almış bulunan iki aday arasında dördüncü oylama yapılır, bu oylamada da üye tam sayısının salt çoğunluğu ile Cumhurbaşkanı seçilemediği takdirde derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenilenir.
Seçilen yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

C. And İçmesi
Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde and içer :
Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve Milletin bölünmez bütünlüğünü, Milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, Milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim.

D. Görev ve Yetkileri
Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.
Bu amaçlarla Anayasanın ilgili Maddelerinde gösterilen şartlara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır:

a) Yasama ile ilgili olanlar :
Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapmak,Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak,
Kanunları yayımlamak,
Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermek,
Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,
Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin,Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün, tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak,
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,

b) Yürütme alanına ilişkin olanlar :
Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,
Başbakanın teklifi üzerine Bakanları atamak ve görevlerine son vermek,
Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna Başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu Başkanlığı altında toplantıya çağırmak,
Yabancı Devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı Devlet temsilcilerini kabul etmek,
Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanlığını temsil etmek,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek,
Genelkurmay Başkanını atamak,
Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak,
Milli Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek,
Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,
Kararnameleri imzalamak,
Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak,
Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak,
Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak,
Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek,
Üniversite Rektörlerini seçmek,

c) Yargı ile ilgili olanlar:
Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Baş savcı vekilini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek.
Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

E. Sorumluluk ve Sorumsuzluk Hali
Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili Bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili Bakan sorumludur.
Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz.
Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır.

F. Cumhurbaşkanına Vekillik Etme
Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar; ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.


Bu haberi beğendiysen : FaceBook ta paylaş105 Responses to Cumhurbaşkanı’nın Görevleri Nelerdir? Cumhurbaşkanlığı Hakkında

 1. Anonim dedi ki:

  HAYIR ARADİMİ BULAMADİMKİDE YAHU

 2. GÖZDENUR BÖLÜKBASI dedi ki:

  bu sitede herseyi buldum

 3. Eda TEKEŞ dedi ki:

  AMA GENE DE GÜZEL BİR SİTE DOGRUSU AZDA OLSA BEGENDİM…

 4. Eda TEKEŞ dedi ki:

  BU SİTEDE HER ŞEYİ BULDUM…

 5. mustafa kaya dedi ki:

  ben manyağım ben gerizekalıyım

 6. özge yılmaz dedi ki:

  yaw sağolsun bu siteyi kim hazırladıysa hemen şıp diye buldum çok sağolun yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 7. özge yılmaz dedi ki:

  sağolun:)

 8. hepsi grbundan yasmin dedi ki:

  bus site güzel ama cumhurbaşkanının sorumlulukları yok

 9. yasemin dedi ki:

  bu çoook güzel birşey ayrıntılı bir site çok güzel

 10. kerem dedi ki:

  bravo

 11. beyazıt dedi ki:

  aradığım şeyi bulamadım

 12. mislina aydogan dedi ki:

  güzelllll siteeee

 13. gamzeçiksss dedi ki:

  ya güsel site ama çok uzun açıklamalarrr

 14. cemre polat dedi ki:

  bence bu site çok uzun açıklamışşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş bişe anlamadım

 15. cemre polat dedi ki:

  aradığımı bulamadım

 16. güney bilgici dedi ki:

  bu site çooooooooook güzel dicem

 17. güney bilgici dedi ki:

  biraz buldum

 18. eren dedi ki:

  aradığımı bulamadım!!!!!!!!!!!!!!

 19. yusuf gün dedi ki:

  çok güzel bir site bulamayanlardan banane ben buldumya ona bakk

 20. yusuf gün dedi ki:

  çok bomba bir site ama yazması zor vallahi kolum koptuu ahhh çok ağrıyo:(:(:(:(:(:(:(:(:(

 21. yusuf gün dedi ki:

  yaa bu yüz ifadeleri ne böyle

 22. yusuf gün dedi ki:

  hadi biraz çabuk onaylansın yhaaa

 23. ecosum yıl dedi ki:

  cumhur başkanı’nın görevimi bu pek anlamadım ama süpersiniz başarılarınızın devamını diiyorum..

 24. cemre dedi ki:

  yaaaaaa nedense aradıgımı bulamıomyaaaa

 25. cemre dedi ki:

  offf artık bb baska siteye gidiom

 26. cemre dedi ki:

  oo benim yüz ifadem cok komik

 27. cemre dedi ki:

  🙂 🙂

 28. cemre dedi ki:

  😉
  (H)

 29. cemre dedi ki:

  =)

 30. şıpıdık dedi ki:

  çok uzun açıklanmış..

 31. adsız dedi ki:

  eeeeeeeeeeeeeeee hadi ama onaylansın

 32. Anonim dedi ki:

  çokkkkkkkkk güüzzzzzzzzeeelllll çççookkkkkkkk

 33. ayşe aktaş dedi ki:

  cccccccccccooooookkkk güzelll

 34. küba dedi ki:

  bu neeeeeee

 35. didem yalçın dedi ki:

  ama bir de hak ve sorumluluklarını yazsan

 36. şekercan dedi ki:

  bunee ya, aradıımı bi bulsam ara ara bulamadım bir kere de istenen şey yazsa

 37. bombon dedi ki:

  sonunda azıcık bilgiye kavuştum

 38. çıtır çıtır dedi ki:

  bişe anladısam arap olayım

 39. aradığını bulamayan dedi ki:

  yha niya aradım şeyi bulamıyom yha uff cumhurbaşkanımızın hak ve sorumlulukları nerde ödewim war..

 40. kerem ışık dedi ki:

  bu ne biçim bir site

 41. kerem ışık dedi ki:

  en güzel site bu site

 42. hilal kartbak dedi ki:

  bu siteyi çok beyendimm yalnız ben cumhurbaşkanı nın görev ve sorumluluklarını istemiştim ama olsun görev ve yetkilerini buldum bu siteyi kim hazırladıysa çok güzel hazılamış kutlar ve tebrik ederim

 43. emine dedi ki:

  hiç güzel degil

 44. ceren karasu dedi ki:

  bence bu site bomba bir site ama ben aradıgımın hepsini bulamadım

 45. Teslime YILDIZ dedi ki:

  Tamda performans ödevim için gerekli bilgiler var burada.

 46. cix chocuq dedi ki:

  yaaa aradığımı bulamıyorum niye öyle çıkacam haaa

 47. elga dedi ki:

  ben birşey anlamadii

 48. küçük selena dedi ki:

  ödevime çok yaradı…

 49. küçük selena dedi ki:

  ödevimi yapmamda çok fayda oldu

 50. küçük peri dedi ki:

  Çok yaradı ya çok mutluyum 😀 Sosyal dersime

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Genel