Cumhurbaşkanı’nın Görevleri Nelerdir? Cumhurbaşkanlığı Hakkında

Ülkemizin en büyük yöneticisi CUMHURBAŞKANIMIZDIR. Şuana kadar Cumhuriyetimizin seksen küsürlük yıllık geçmişi boyunca 11 cumhurbaşkanı görev yaptı. On birinci Cumhurbaşkanımız şuanda görev yapan Abdullah Gül’dür. Atatürk’le başlayan ve Abdullah Gül’le devam eden Cumhurbaşkanlığı yedi yıllık bir süreyi kapsar ve bir kişi ikinci bir defa bu görevi yapamaz. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için tabiki çeşitli şartları taşımak gerekmektedir. Ama biz bu yazımızda Cumhurbaşkanlarımızın görevlerine değineceğiz:

CUMHURBAŞKANININ GÖREVLERİ

A. Nitelikleri ve Tarafsızlığı
Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk Vatandaşları arasından yedi yıllık bir süre için seçilir.
Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından aday gösterilebilmesi, Meclis üye tamsayısının en az beşte birinin yazılı önerisiyle mümkündür. Bir kimse, iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez.Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.

B. Seçimi
Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağrılır. Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından otuz gün önce veya Cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasından on gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine başlanır ve seçime başlama tarihinden itibaren otuz gün içinde sonuçlandırılır. Bu sürenin ilk on günü içinde adayların Meclis Başkanlık Divanına bildirilmesi ve kalan yirmi gün içinde de seçimin tamamlanması gerekir.
En az üçer gün ara ile yapılacak oylamaların ilk ikisinde üye tamsayısının üçte iki çoğunluk oyu sağlanamazsa üçüncü oylamaya geçilir, üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. bu oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde üçüncü oylamada en çok oy almış bulunan iki aday arasında dördüncü oylama yapılır, bu oylamada da üye tam sayısının salt çoğunluğu ile Cumhurbaşkanı seçilemediği takdirde derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenilenir.
Seçilen yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

C. And İçmesi
Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde and içer :
Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve Milletin bölünmez bütünlüğünü, Milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, Milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim.

D. Görev ve Yetkileri
Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.
Bu amaçlarla Anayasanın ilgili Maddelerinde gösterilen şartlara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır:

a) Yasama ile ilgili olanlar :
Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapmak,Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak,
Kanunları yayımlamak,
Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermek,
Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,
Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin,Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün, tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak,
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,

b) Yürütme alanına ilişkin olanlar :
Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,
Başbakanın teklifi üzerine Bakanları atamak ve görevlerine son vermek,
Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna Başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu Başkanlığı altında toplantıya çağırmak,
Yabancı Devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı Devlet temsilcilerini kabul etmek,
Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanlığını temsil etmek,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek,
Genelkurmay Başkanını atamak,
Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak,
Milli Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek,
Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,
Kararnameleri imzalamak,
Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak,
Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak,
Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak,
Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek,
Üniversite Rektörlerini seçmek,

c) Yargı ile ilgili olanlar:
Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Baş savcı vekilini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek.
Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

E. Sorumluluk ve Sorumsuzluk Hali
Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili Bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili Bakan sorumludur.
Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz.
Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır.

F. Cumhurbaşkanına Vekillik Etme
Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar; ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.


Bu haberi beğendiysen : FaceBook ta paylaş105 Responses to Cumhurbaşkanı’nın Görevleri Nelerdir? Cumhurbaşkanlığı Hakkında

 1. kakan şükür dedi ki:

  çok güzel olmuş yapanın eline sağlık

 2. ceren dedi ki:

  acayip şekilde güzel ve biraz daha uzun olsaydı çak daha güzel olacaktı biracık daha uzun sadece

  Ama cidden sper diyecek bir şey yok ve ben dünyadaki en bilgili insanım

 3. murat dedi ki:

  iyimiş

 4. selocan dedi ki:

  süper kolaymış

 5. dilek yılgör dedi ki:

  valla beyendim ama altalta yasalardı 1 2 diye daha iyi olurdu çok iyi bisite 0 almamı engelledi ödevden

 6. sema demirhan dedi ki:

  bu site çokkkkkkkkkkkkkkk manyak süper

 7. SEVDA SOLMAZ dedi ki:

  Bu sitede istediğimi buldum hepinize teşekkür ederim…

 8. çisil durmaz dedi ki:

  Bu sitede istediğimi buldum emeği geçen herkeze teşekkürler… :):):)

 9. beyza akcan dedi ki:

  çokkkkkkkkk uzun yazması çok zor çok zorlandım

 10. beyza akcan dedi ki:

  offfffffffffffff

 11. irenç dedi ki:

  ya bu ne ya biz görevleri madde madde istiyoruz

 12. kader dedi ki:

  çok güsell

 13. boş boş dedi ki:

  istediğimi bulamadım

 14. sibel ergün dedi ki:

  ben özellik diyorum bana ne çıkıyor bu ne yaw

 15. eda dedi ki:

  güzelsite amaaradığım yok .(

 16. faruk ferman dedi ki:

  idare etmez

 17. beyza civcik dedi ki:

  ehh işte bencede idare eder

 18. esma dedi ki:

  bulamadım

 19. eddddddddddd dedi ki:

  bence etmez

  ama güzel biryer

 20. jale dinc dedi ki:

  TELEFON NUMARAM::::::::::::::::::0265978512122xx BENİ ARA

 21. DİLAN ÇALIŞ dedi ki:

  ÇOK GÜZEL BİR SİTE FAKAT CUMHURBAŞKANI GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMİYOR

 22. selami çavış dedi ki:

  selamın aleyküm 😀

 23. ezgi nur lenger dedi ki:

  çok güzel ama ayrıntılı olmuş….

 24. ASLI BEYCUR dedi ki:

  ÖDEVİMİ BULDUM AMA SİZ YAZSANIZ DAHA İYİ OLUR:D:D

 25. yusuf özbakan dedi ki:

  görevlerini bulamadım ama iynede iyi site

 26. selo dedi ki:

  aradığımı buldum ama çok uzun olmuş genede teşekkür ederim

 27. edanur dedi ki:

  biraz daha kısa olsaydı olmaz mıydı* ama aradığım herşeyi uldum yapana kalpten teşekkür ediyorum

 28. hilal karagöz dedi ki:

  cumhurbaşkanlarımızı çok seviyorum

 29. mehmet dedi ki:

  aradığımı bulamadım hemde çook uzun

 30. esra turhan dedi ki:

  aslında güzel olmuş .ben çok beğendim .yararlı olacağını düşünüyorum.hoşçakalın

 31. mustafa gündüz dedi ki:

  açıklamalar çok uzun

 32. berk dedi ki:

  idare eder

 33. süleyman çakın dedi ki:

  güzel olmus:):)

 34. kadriye ebrar dedi ki:

  çok şeyler var. ama azda olsa bende beğendim.ve faruk a katıldım

 35. selin alaeddinoğlu dedi ki:

  ben bu sitede kendimi ortaya çıkardım.

 36. irem akyıldız dedi ki:

  ben aradığımı yiine burada bulamadım

 37. cxzcv cxv dedi ki:

  güzel ama çok uzun arkadaş ama beğendim 

 38. beyza dedi ki:

  güzel site:) ama konumla hiç alakası olmayan bişi 🙁

 39. esma pamuk dedi ki:

  Çok güzel bir site ödevime çok yardımcı oldu hazırlayana çok teşekkür ederim ahh bide kısaolsa

 40. abdülkerim baykuş dedi ki:

  bir şey bulamadım

 41. duygu itik dedi ki:

  hiç işime yaramadı  

 42. izmir konaklama dedi ki:

  bune yahu………………………………..yani bi şeycik anlamadım

 43. mert velioğlu dedi ki:

  ohaaaaaaaaaaa

 44. eda deilktaş dedi ki:

  çok güzel bu site herkese tafsiye ederim 🙂 🙂

 45. alev tekin dedi ki:

  bu site hayatım boyunca gördüğüm en güzel site ki herkez burda ()şiddetle tavsiye ederim

 46. şerifenur dedi ki:

  hiç güzel olmamış hemde aradığımı bulamadım

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Genel