Define (Hazine) Bulmak İçin Dikkat Etmemiz Gereken Semboller Nelerdir? Define İşaret ve Sembolleri Nasıldır, Nasıl Bulunur?

Daha önceki yazılarımızda definenin ne olduğuna, bir definenin özelliklerine ve define bulmak için sahip olunması gereken araç-gereçlere değinmiştik. Tüm bu yazılarımızdakileri bilmemiz ve sahip olmamız gerekirken, tabiki başka bilgilere de sahip olmalıyız. Örneğin, definelerin, gömülerin, birçoğunun gömülü bulundukları alanlar bazı simge, işaret ve sembollerle işaretlenmişlerdir. Bu yazımızda da bu işaret ve sembollerin bazılarına resimlerle yer vermeye çalışacağız. işte define bulma ihtimalimizi yükseltecek bazı işaret, izler ve semboller;

 

 Define Olma İhtimali Yüksek Sembollerden Bazıları

 

 

İŞARETLER

Doğada mevcut tabiat varlıkları, taşlar, mağaralar, duvar resimleri, kayalara çizilen resim, figür ve şekiller, kaleler, manastır, kiliseler, mezarlıklar vs. üzenine işlenen resim, şekil, figür ve işaretler kültürden kültüre, inanç özelliklerine, zaman takvimindeki dönemlere ve insanların yaşadıkları coğrafi bölgelere göre değişmektedir. Şekiller tek başlarına anlam vermezler. Şekil, resim, figür ve işaretler birbirlerini tamamlarlar. incelenirken mutlaka birkaç tane resim, figür, iz ve işaret olmalıdır.

 

 

 

 

TAŞ ÇIKARILMIŞ MAĞARA

Mağaranın içine girildiğinde karanlıksa aydınlatılmalı ve tavan veya duvarlardan özenle kesilmiş taş var mı incelenmelidir. Kesme yolu ile taş çıkarılmışsa mağarada bir şeylerin olabileceğine işaret eder. Ancak bunun tuzak veya aldatmaca olduğunu iyi öğrenmek incelemek gerekir. Taş çıkarılmış mağaranın dolu olma olasılığı çok yüksektir. Ancak tehlike oranının da çok yüksek olduğu unutulmamalıdır. Acemice davranarak iz, işaret ve sembolleri yok edilmemelidir.

 

 

 

 

 

 

 

GAZLI MAĞARA

Yer altında ulaşılması güç olan mağaralara girildiğinde ilk dikkat edilmesi gereken mağaranın zehirli gazla dolu olup olmadığıdır. Mağara tavanında yarasa yuvaları varsa veya mağarada canlı hayvan yaşadığına dair izler varsa mağarada gaz olayı yoktur. Genelde zehirlenmeler çok yavaş gerçekleşir. Canlı hayvan yaşamamışsa mutlaka gaz maskesi ile girilmelidir. Genelde defineciler bu gazla yavaş yavaş zehirlendiği için hiçbir şey anlamadan ölürler. Gaz olasılığı yüksek mağaraları havalandırarak ve gaz maskesi ile girilmelidir.

 

 

 

 

 

 

KAPALI MAĞARA

Taş veya üzerine çizilmiş büyük yarım ‘O’ harfi şeklinde veya biraz daha oval çizgi çok yakın bölgede bir mağara olduğunu işaret eder. Ancak bu mağaranın figürlerin çizildiği dönemde hiçbir giriş ve çıkışın olmadığını ifade eder. Bu tür mağaralara ilk giriş mutlaka tuzaklıdır, gazlıdır ve çok tehlikelidir.

AKREP

Akrep resimleri veya figürleri çok çeşitli anlamlarda kullanıldığı görülmüştür. Zor ve zahmetli işlerde görülen akrep resmi burada çok büyük bir tehlikenin varlığına işaret eder. Özellik değirmen,havuz,mağara,kuyu,yer altı mahzenlerinde çok sık karşılaşılır. Bütün olaylar iz, işaret ve semboller bir bütün halinde incelenmeli tuzak mutlaka bertaraf edildikten sonra aramalar yapılmalıdır.

BALIK

Akarsu, göl,göletlerdeki kayalara çizilmiş çok çeşitli balık resmi ve figürleri yakın bölgede bir hazinenin olduğunu ifade eder. Balık genel olarak hazine olarak nitelendirilir. Balık ile ifade edilen hazinenin yerini bulmak hem kolay hem de çok zordur. Balığın büyüklüğü-küçüklüğü,eğimi,yönü,pozisyonu,tek-çift olup olmadığı,yanında başka sembollerin olup olmadığı gibi konular uzmanlık isteyen işlerdir.

 

KÜP/KÜRZE

Su içinde veya civarında hazinenin varlığını işaret eder. Burada dikkat edilmesi gereken bu işaretlerin göl,ırmak veya gölet kenarındaki figürün anlamıdır. Susuz alandakilerle karıştırılmamalıdır.

İBRİK

Su veya gölet kenarlarındaki taşlara çizilmiş İbrik figürü su kenarında ve genelde çizilen taş çevresinde para olduğunu ifade eder. Ama bu para büyük değildir.

HALKA

Duvarlarda veya herhangi bir taş üstüne çizilen halka işaretleri veya halkanın kendisi burada birden fazla ve çok büyük tuzakların olduğunu anlatır. Halka figürleri tekte çizilmiş olabilir bir kaç figürün arasında da olabilir. Tuzakların biri aşılırken veya bertaraf edilirken diğer tuzakların çalışabileceğini unutmamak gerekir. Halkanın anlam ve çeşitlerini o yerin önemi ile eşleştirebilirsiniz.

AYAK İZİ

Mağara taban,tavan veya duvarındaki oyulmuş veya çizilmiş ayak izinin herhangi bir yere basıldığında mekanik olarak çalışan bir tuzağın olduğunu ve çalıştıktan sonra durdurulamayacağını simgeler. Basılan yer tuzakları bir tane olabileceği gibi bir kaç tane değişik tuzakta olabilir.

DEVE

Deve resim veya figürleri çok çeşitlidir. Yürüyen,duran,ayağı havada,kafası havada, hörgüçlü, hörgüçsüz, tek hörgüçlü,çift hörgüçlü vs. dir. Deve belli bir hazine veya değerli eşyaları simgeler. Çok iyi incelenmeli diğer figürlerle bir çözümlenmelidir. Develer para anlamı taşıdığı gibi deve ile taşınabilecek eşyaları da simgeler.

ÇIPLAK KADIN

Resim ve figürler arasında veya tek başına çıplak kadın resmi ve bir yılanın kadının belinden başlayıp omuz başına çıkması veya hareket edip omuz başında başının olması bu bölgede çok önemli bir kral veya kraliçe mezarları olduğunu simgeler. Bu figürler diğer figürlerle tamamlanıp mezarın yönünü veya yerini işaret eder.

DÜZ YILAN

Yılan kıvrımları ve çeşitleri çok önemlidir. Zehirli yılanlar tehlike anlamlarını da içermektedir. Ancak yılanın her kıvrımları belli bir ölçü olarak kabul edilerek yılanın baktığı tarafta bir hazine veya değerli bir şeyin olduğunu ifade eder.

İSTAVROZ

 1. Kanatları ölç farklı kanadın baktığı yönde araştırma yap
 2. Kanatları eşitse gömü yada mezar altındadır.

İÇ İÇE DAİRELAR

Genelde Tehlikeyi tuzakları ifade eder. Kazı esnasında dikkat edilmelidir.

KANALLI ÜÇ OYMA

Büyük ihtimalle ermeni işaretidir.

KAPLUMBAĞA

İster oyma ve isterse kabartma resim olsun; kaplumbağanın şekil olarak ifade ettiği görüntü çok önemlidir. Hayvanlara ait resimler kullanılırken, hayvana ait özellikler ön planda tutulur ve çözümler o mantıkla yapılır. Kaplumbağa, bize hazinenin olduğu yerini ,yönünü gösteren noktaları verir. Kaplumbağa üzerindeki, etrafındaki işaretleri, kaplumbağanın yönünü, ayaklarının yönlerini çok dikkatli incelemeliyiz

KARE OYMA

Oda işaretidir.boş odaya rastlanılırsa mutlaka dolu olanı yanındadır boş odanın duvarlarını iyi kontrol et girişi boşluk sesi ara, ikinci dolu oda girişi boş olan odanın duvarlarındadır. Yanında ikinci yön ve derinlik veren işaret varsa bu işaretleri dikkate al,yoksa meyline doğru araştırma yap.yanı bu oymanın içini su ile doldurduğumuzda nereye akar, suyun aktığı yerde kayanın altına doğru çalış.

KARTAL

 1. Kartalın kafası üzerinde istavroz varsa Bizans gömüsüne işaret eder.
 2. Kartalın kanadı açıksa ölen kişinin anısına yapılan gömüdür. Mezar hediyesi vardır.
 3. Kanatları kapalı ise tünemiş şekilde ise gömüsü kapalı bir mağara içindedir.
 4. Kartal sembolünün olduğu yerde gömü kaya içinde aranmalıdır.
 5. Kartalın ayaklarının altındaki kaya önemlidir
 6. Çevredeki kayalar itina ile araştırılmalı değişik yapıdaki kayalarda araştırma yapılmalı.

KAZMA

Kazmak anlamına gelir. Kazarak git anlamına gelir Dehlizlerde yada mağaralarda devam eden tünel demektir.

KERPETEN

Kesişme Noktası Anlamına Gelir… Yakın mesafe kesişen iki yol yada dere gibi bir yer olmalı, kerpetenin yanına yapılmış ikinci bir işaret balın kesişen yol yada derenin neresinde olduğunu gösterir.  Çevresinde iyice bir araştırma yapmak gerekir.

KOLTUK TAŞI

Koltuk taşı 4 şekilde bulunur. her 4′ de kesin define işaretidir.

 1. Kol konulacak sağ ve sollu olarak 2 yeri var: koltuk taşına otur karşına bak karşında bir tümsek görmen gerekir. define tümseğin içinde ana kaya içindedir.
 2. Koltuğun sadece sol konulacak yeri varsa o zaman koltuğa otur sol kolunu koy ve sol tarafa bak birbirine yaslanmış kayalara olacak, bu kayaların altında giriş var,
 3. Koltuğun sadece sağ konulacak yeri varsa o zaman koltuğa otur sağ kolunu koy ve sol tarafa bak birbirine yaslanmış kayalara olacak, bu kayaların altında giriş var,
 4. Kol konulacak yerleri yoksa arkasındaki tepenin üstünde bir yığma tümsek bul define bu tümseğin içinde.

KOÇ

Romalı’ lara ait bir işarettir. Kabartma olması şarttır. Koçun yanında 43 adet basamak varsa koçun baktığı yönde ü yığma bul bu yığmalardan biri doludur. Değişik yapıda olan yığma ile uğraş, bunu fark edemezsen ilk önce ortadaki yığmada başla.

KUYU

Tarih önceleri yapılan muhtelif kuyuların duvarlarında bir giriş yapılarak acele olarak define saklanmıştır. Bu nedenle rast geldiğiniz kuyuların duvarlarını iyice kontrol ediniz. Kuyunun duvarlarına iyice bak define duvarında bir giriş yapılarak saklanmıştır

MAKAS

Kesişen yol yada kesişen su kavşak anlamına gelir çevresinde kesişen yol veya akarsu varsa bunların çevresinde yüzey araştırması yapılmalı.

MAĞARA İŞARETLERİ

Çevresinde mağara var. yüzey araştırması yap. Eğer çevrede açık mağara varsa önceden açılmıştır  uğraşmayın. açık mağara yoksa araştırmaya devam edin.

MUMYA SEMBOLLERİ

Çevresinde yüzey araştırması yapın mumyalı mezar var. İçinde nasip ve kısmet ne ise o çıkar. Boşta olabilir.

MURÇLU KAYA

Bu tür düzenekler Frig,Roma Bizans medeniyetlerine aittir. Sayma sistemidir. Her bir murç izi bir adımdır.Batı yönlerine doğru adımla ve değişik bir kaya bulmanız gerekir. unutmayın define işaretleri tek başına olmaz mutlaka ikinci yada üçüncü işareti de bulmanız gerekir. Yada bölgede mezarlık alanı vardır iyi bir yüzey araştırması yapılmalı.

PAPATYA

Asil bir bayan mezarı, Burada yeri gelmişken izah edelim sert figürler erkek, yumuşak ve süslü çiçekli figürler bayan mezarını izah eder. çevresinde yığma aranmalıdır.

PAPAZ

Papazın boynundaki madalya,baktığı yada işaret ettiği yön önemlidir. İtinalı bir çalışma yapılmalıdır.

SAKSILI ÇİÇEK

Altına Bak.

TABANCA

25 adım ön tarafından doğal yapıya aykırı nesneler aranmalıdır.

TAVUK

İşaret çözümünde en önemli unsurlardan biri, yapılan figüranın özellikleridir.  Tek tavuk baktığı yön önemlidir. Baktığı yönde işaretli kaya varsa kayanın altına bak, tümsek varsa burayı kazı, çukur varsa çukuru kazı ip uçları bunlardır.

TERAZİ

Esnaf yada tüccar gömüsüdür,Gömü değerlidir. Her iki kefesi eşit değildir, gömü kefesinin ağır olan kefenin bulunduğu taraftadır.Kefeler eşit gibi görünse dikkat edilecek nokta terazinin ibresi(dili) size fikir kazandırır. Dil hangi tarafa meyilli ise o tarafta araştırma yap.

TOP AL AYI

Eşkıya işareti olarak bilinmektedir, Aslında bu işaret net olarak çözülmemiştir aşağıda yazacaklarımız net yorumlar değildir. Definesi mağara içinde. önce ayının topal olan ayağını bulunuz ayak yakınlarından mağara mahzen işareti arayınız.

ÜÇGEN

Açıları ayrı ayrı ölçün, açılardan biri mutlaka farklıdır. Fark kadar, farklı olan açının baktığı yönde araştırma yap.

ÖKÜZ

Birbirine bakan iki buzağı .Kesin define işaretidir. Bir birine bakan 2 tane buzağı(öküz) definesi ayaklarının altındadır.Değerli bir gömüdür

Kaynaklar

1. defineara.com/defineisaretleri.html


Bu haberi beğendiysen : FaceBook ta paylaş364 Responses to Define (Hazine) Bulmak İçin Dikkat Etmemiz Gereken Semboller Nelerdir? Define İşaret ve Sembolleri Nasıldır, Nasıl Bulunur?

 1. Anonim dedi ki:

  Atin ustunde ayak resmi var anlami nedir

 2. Topal dedi ki:

  Bizim yaşadıgımız bolgede bilinçsizce cok kazı yapılmış koylüler tarafından kılıse be mezarlık larda bırtakım para ve bırtane heykel cıkartmıslar ve başka bir yere baktık bır taşın ustunde okişaretı ver ok işaretının alt kısmımda bırleşik vaziyette üçgen be bunun içinde w benzer bir işaret var bu ne anlama geliyor bilgisi olan yardımcı olabılırmı 0530 114 96 57

 3. aşkın dedi ki:

  Sevgılı Arkadaslar Elımde 20 30 çeşit işaret var hepsıde ayrı ayrı yerlerde bunların 15 20 sınde 100/ 100 var denılıyor bu işden anlayan arkadaslar arazı ölçümü ıyı bılen ler Yorup yapsın Tesekkurler

 4. adem dedi ki:

  Slm arkadaslar bizim koyde arazide bir kaya var uzaktan bakinca yatan bir hayvana benziyor yakindan bakincada elle yapilmis bir kaya yillar once orayi ruyamda altin cikarirken gordum ve daha sonra bir hocayla gittigimde burda 17kilo kadar var dedi kayanin uzeri yosun tutmus resimleri temizleyince her cesit isaretler var ne yapmam gerek bana yardimci olurmusunuz 531 458 32 32 yer yozgat ve bu kayanin guney dogu bolgesinde buyuk bir hoyuk var kuzey batisindada kucuk hoyuk var hoyugun biri dolu diye soylemler var kayadan ikisinin mesafeside ayni

 5. Keops dedi ki:

  Bende bi kaya fotografi var mal bu kayanin neresinde uzman bilgi sahibi olan varsa bu numaradan bana ulassin 05312480000 konusalim varsa mal bu kayanin oldugu yerde gorusulur.

 6. kelami dedi ki:

  Merhaba arkadaslar biz bi yeri kazdik hacli ve isaretli bir tasi cikardik bir magarayi simgeliyor 200 250 eli metre ilerisinde magarayi bulduk bir ucunda kurt resmi var kapiyi bir turlu acamadik bu yonde fikri olan varmi 05394529810

  • Anonim dedi ki:

   Kardeşim uzak dur harçlı olan yer çok tehlikeli yanı tilsimlidir sana bunu söyleyeyim uzak dur ordan

  • kadir dedi ki:

   kardeş mağaranın kapısını hiltiyle del önce 8 yda 10 yerinden balyozu wur sonra ya bismillah de gir içeri korkmadınmı bişey olmaz çıkar içerdekileri evine götür

 7. Coni bıravoo dedi ki:

  Ergun.kardes.sayende bulduk altini 24 kilo saf altin 160 tane sikke cikti hayat bize guzel 🙂

 8. Ertaç dedi ki:

  Kayaya oyulmuş yarım Küp resmi ağzı yukarı bunun bir anlamını bilen varmı arkadaşlar

 9. emrah dedi ki:

  Ben rüyamda bir ağacın dibi de define gördüm eğitim baktım 1tas kaldırdım parçalandı 2 ci taşı kaldırdım giriş bir yilan var 2 nci gün gitim aynı yilan orda bu neye osaret

  • Arif dedi ki:

   Bence o yılan define bekçisi orada hazine var yalnız sakın girme cin veya tılsım olma ihtimali yüksek hoca ile girmeni tavsiye ederim kolay gelsin

  • Bay Bilmiş dedi ki:

   Bence o yılan define bekçisi orada hazine var yalnız sakın girme cin veya tılsım olma ihtimali yüksek hoca ile girmeni tavsiye ederim kolay gelsin

 10. Serdar dedi ki:

  Slm yapilan bi tespit uzerine biyeri 3’5 metre kazdik kazdigimiz her kisminda kup parcalari cikti fakat bisey bulamadik bu parcalarin anlami varmi

 11. Mert dedi ki:

  Slm arkadaşlar buyuk bir ormanın ıcınde özel yapma perde gıbı yapılmış taştan taşlarda ışaretler var bır kac kişiye Sordum boş degil dediler bu işten anlayanlar msj bekliyorum

 12. Murat dedi ki:

  7metrede gazsızıntısı çıkdı bunedemekfit çomuyaklaşdık hacineye

 13. Mehmet dedi ki:

  Arkadaslar benim burda bir koltuk taşı var ama hiç bişey anlamıyorum ne yapacağımıda bilmiyorum kimseyede soyleyemedim ne yapmam lazım benim

 14. yunus dedi ki:

  Altı taşla kapatılmış kapak şeklinde kaya var anlamını öğrenebilirmiyim

 15. sinan dedi ki:

  Arkadaslar bende iki tane topal ayı isaretivar Almak isteyen varsa 05348546548 tlf beni arasın

 16. syma dedi ki:

  Elimizde birr kocaman öküz kafasi var tastan bi gözü kör kafasinin tam arkasinda kilise var
  Bi fikri olan var mi

 17. Anonim dedi ki:

  Yaw bisi sorabilirmiym ben diyarbakirliyım bızım köyde mgaralar var ve hem yılan figürü bide kuş figürü yan yana 500 metre ilerisinde ise 2 adam biri genç bri ihtiyar birbirlerine sarılı ne anlama geliyor biln wrsa yardimci oln lutfn

 18. ziya dedi ki:

  arkadaşlar burada herkez birilerinden yardım bekliyor`haclı kaya öküz kafası yaşlı ile genç sarılmış adamlar höyükler vs ben profesörlük mertebesi yer altı bilimcisi değilim fakat tüm görüşlerinizi facemden yazabilirsiniz >ziya cömert eliaçık<elimden gelen bilgilerimi paylaşabilirim`bu arada genel olarak söylemek gerekirse bencilliğin lüzumu yok paylaşımcı olanların yazmasını temenni ederim saygı ve sevgi ile..

 19. ziya dedi ki:

  bu paylaşım bilgi paylaşımıdır maneviyat paylaşımıdır maddi konuda herkez kendi sorumluluğunu taşır saygı ve sevgi ile…

 20. Sakarya dedi ki:

  Elimde yarım yani yarısı kırılmış sikke var ama bir tasa yapışık ciddi bu işten anlayan varsa paylaşabiliriö

 21. Serkan dedi ki:

  Bende bir tepsi işareti ,1 ayak ,1 el ,1 kurt patisi,1 tanede 2 civciv bir tavuk işareti var ,anlamlarını bilen varsa lütfen yazsın…

 22. vedat dedi ki:

  Arkadaşlar burda bir kayada net şekilde görülen bir hac sembolü veya artı (+) işareti var. Birde 32 basamak var var kayaya oyulmuş gibi. Trabzonu ruzlar işkaledince ermenilerle bir olmuşlar. Ruslar daha sonra geri cekilince ermenilerden abrek ve kalıs adında kişiler bu kayada saknanmış. Hatta kalısı dedemin amcasının oğlu vurmuş ve o kayadan aşağa atmış. Bu kayada birde ziyaret mağarasıda var. Yardımcı olacak profesyoneller arasın. 05462965140

 23. kadir dedi ki:

  slm arkadişler bir kabartma yılan var ve iki tane akrep kabartması var akrepler birbirine bakıyor ve yılanda tam ortalarında ne yapmam lazım fikri olan warmı tşklr

 24. Poyraz dedi ki:

  Bana Defineden Anlayan Biri Ulaşsın

 25. İsa dedi ki:

  Abi tam Dağın tepesinde sanki bir evin kolono gibi beton var tam ucunda bir yuvarlak demir var bu demir cok sıkı sabitlenmiş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Genel