DereBey Nedir? Derebeylik Ne Demektir?

Ortaçağ Avrupasında doğan ve günümüze toprak ağalığı olarak dönüşen derebeyliği aslında belli bir yörenin en zengin toprak sahibine verilen addır. Avrupada Haçlı seferleri sırasında boşalan avrupa topraklarının yerini zengin avrupalı soylular aldı. Topraklar zenginlerin eline geçince de herbiri kendi beyliğini ilan etti. Politik olarak öyle güçlüydüler ki krallarla pazarlıklar bile yaabiliyorlardı. Derebeyi ağırlıklı olarak kırsal bölgelere hükmeder ve buna göre toprak sahibi olur. Köylüleri veya emrindekileri topraklarında çalıştırır ve belli bir ücret verirlerdi. Veya topraklarını bu köylülere kiralar. Dolayısıyla bu köylüler üzerinde aynı devlet gibi otorite kurarlardı. Eski çağlarda derebeyi altındakiler incil üzerine yemin ederek tebaa olurlarken günümüzde de benzer uygulamalar devam etmektedir. Derebeyi eski zamanlarda kendi bölgesinde tamamen serbest bir yönetim izlerdi. Buna göre tebaasında bulunanların cezalandırma, yönetme, evlendirme gibi işlerine de bakardı. Kral da bunu tanırdı. Ancak günümüzde merkeziyetçiliğin güçlenmesiyle bu tip iç yönetim daha gizli ve tebaa korkutularak yapılmaktadır. Feodal beyliklerde gelirler ve giderler tamamen derebeyi elinde toplanır ve paranın yönetimi daha doğrusu bütçe derebeyinin kontrolündedir. Ancak kendi adına para bastırmaz. Çünkü para bastırması krala veya merkezi yönetime tamamen başkaldırdığı anlamına gelir. Bu nedenle hangi ülkeye bağlı ise oranın parasını kullanır. Derebeylerinin yaşadıkları kale ve şatoların sağlamlığı yıllarca varlıklarını devam ettirmelerine neden olmuştur. Ancak daha yıkıcı silahların türemesi bu şatolarında yıkılıp yok olmalarına neden olduğundan derebeylik ortadan kalkmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.