EQ Nedir? Duyusal zeka Ne Demektir?

eqGünümüzün en popüler tartışma konularının birinin merkezinde ZEKÂ kavramı bulunuyor. Bireyin zekâ testinde sağladığı zekâ yaşını kronolojik (zamansal) yaşına bölüp, çıkanı 100 ile çarparak elde edilen bir zekâ gelişimi düzeyi göstergesi. Bütün bunlar ne anlama geliyor? IQ bize, belli bir zekâ testindeki puanımızı, kendi yaş-grubumuzdakilerle karşılaştırılmış biçimde gösterir. Testin 100 puanlık bir ortalama puanı, ve 15 puanlık bir standart sapması vardır. Pekâlâ, “standart sapma” ne demektir? Bu, teste katılan kişi sayısının yüzde 68’inin 85-115 arasında bir IQ değerine ulaşmış olduğunu gösterir. Üstelik, katılan kişilerin yüzde 95’inin de 70-130 arasında bir değere ulaştığını gösterir. Zekânın kavramının ne olduğu, çoklu zekâ kuramı, IQ ve EQ kavramları bilim dünyasında son on yılın en ateşli konuların başında gelmektedir? Hatta bazı akademisyenler arasında bir insan ve içinde bulunduğu toplum için  IQ’nun mu yoksa EQ’nun mu daha önemli olduğu sürekli olarak tartışılmaktadır. Peki ama sürekli gündemde olan bu IQ ve EQ kavramları ne anlama gelmektedir? İşte bu yazımızda Duygusal Zekâ kavramını, kısaltmasıyla EQ kavramını kısaca her yönüyle ne olduğunu ve hayatımızdaki önemini anlatmak istedik;

Duygusal Zekâ; kendimizin ve başkalarının hislerini tanıma, kendimizi motive etme, içimizdeki ve ilişkilerimizdeki duyguları iyi yönetme yeteneğidir.

Duygusal zekânın elemanları;

Kendini tanıma
Kendi kendini ayarlama
Motivasyon
Başkalarının fikir ve duygularıyla ilgilenme
Sosyal beceriler
Güçlü ve olumlu insan ilişkileri kurabilmemiz; duygusal zekâmızı kullanmak ve geliştirmekle mümkündür. Çoğunlukla; duygusal zekâ ile sezgisel zekâ birbirine karıştırılmaktadır. “İçime doğdu, bu iş olacak” dedirten şey sezgisel zekâdır ve genellikle altıncı his, önsezi, telepati gibi isimlerle anlatılır.

Davranışlarımızı yönlendiren, kurduğumuz ilişkileri ve niteliklerini belirleyen düşünsel zeka (IQ) değil, ağırlıklı olarak duygusal zekadır (EQ).

Sadece IQ’ su yüksek ama EQ’ su düşük olan bir birey;

İş dünyasında verimsizlik,
İletişimsizlik,
Toleranssızlık
Müşkülpesentlik yaşarken..
Yüksek EQ’lu bireyler ise;
Sosyal denge kurabilme,
Duygularını başarıya odaklayabilme,
Etkili iletişim kurabilme,
Duygularını kontrol edebilme,
Sorumluluk alabilme,
Başarılı takım çalışması,
Başkalarının düşüncelerine saygılı olma özellikleriyle ön plana çıkıyorlar..
Düşünsel zekâ ile duygusal zekâ arasındaki en temel fark;

IQ zor değişirken, EQ’nun geliştirilebilir olmasıdır. Düşünsel zekâ ve duygusal zekâ birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. Başarıyı etkileyen faktörler arasında IQ’ ya verilen pay %20 olurken; şans, statü ve duygusal zekâ başarının kalan payını kapsıyor.

Duygusal Zekânızı Geliştirecek 7 Yöntem!

Kendinizi tanıyın. Kim olduğunuzu öğrenin. Duygusal zekâ kendinizi tanımanızı şart koşar.
Duygularınızı ve onları kontrol etmeyi öğrenin.
Kendinizi, kişisel özelliklerinizi başkalarına açık tutun.
İletişim kurma becerinizi geliştirin.
Problem çözücü olun.
Eleştiriye açık olun.
İnsanlar ile ilgilenin.
Duygusal zekâ bize neler getirir?

Duygusal zekâsı yüksek insanlar, mesleki anlamda başka insanlar ile iyi iletişim kurabildiklerinden ve yönetme becerisine sahip olduklarından genellikle çok başarılı olurlar.
Günlük hayatta duygusal zekâ, insanların iş arkadaşları ve aile bireyleri ile iyi anlaşabilmelerini sağladığı için, kendileri ve çevresindekiler ile ilgili sorunları çözümlenir.
Duygusal zekâlı insanlar, diğer insanları olduğu gibi kabul edip onları dinleyip anladıkları için sevilirler ve arkadaşlık ilişkileri daha güçlü olur.
Genellikle kendileri ile barışık ve kolay memnun olurlar. IQ sizi işe aldırır ancak sizi terfi ettiren EQ’ dur.

NANCY GIBBS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.