Kategoriler
EKONOMİ

Tahvil Nedir, Ne İşe Yarar?

Eski çağlarda insanlar her türlü ekonomik ihtiyacını ve geçimini mal takası, hayvancılık veya tarımla sağlıyordu. Ama günümüze geldiğimizde ise bu gibi kavramların artık yetersiz olduğunu, artık bono, çek, senet, hisse senedi gibi birçok kavramın artık ekonomi dünyasına girdiğini görüyoruz. Bizde bu yazımızda çağımız ekonomik kavramlarından birisi olan tahvile değineceğiz.

Anonim şirketlerin kaynak bulmak amacıyla Ticaret ya da Sermaye Piyasası kanunlarına göre, itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetidir.

Üzerinde bulunan kupon ve/veya anapara vadesi geldiğinde borçlu olan şirketin borçlarını ödemesi esasına dayanan bu menkul değerler, şirketlere ucuz ve uzun vadeli kaynak sağlama amacını taşımaktadır. Devlet tahvillerinde bulunan vade ve faiz riskinin yanı sıra, özel şirketlerin çıkardıkları menkul kıymetler devlet tahvillerinde sembolik olan müşteri riskini daha geniş olarak bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle tahvili alınacak şirketin, sağlam bir mali analiz sürecinden geçirilmesi gerekmektedir.

Her şirket tahvil ihracı, ihraç eden firma ile yatırımcı arasında yapılan bir anlaşmayı içerir. Tahvillerin ihraç koşulları genel olarak ihraç edildiği ülke ve pazarların özel koşullarına ve düzenlemelerine tabidir. Tahvillerin türleri, nasıl ihraç edileceği, halka arzedilen tahvillerde arz koşulları ile, borsalara kotasyon koşul ve yöntemleri, teminatlarının neler olacağı, geri çağrılma koşulları, faiz ve diğer menfaatlerin sağlanma biçim ve şekilleri, tahvil sahiplerinin hakları ve ihraç eden şirketin yükümlülükleri başta ticaret hukuku ve sermaye piyasası hukuku düzenlemeleri olmak üzere ayrıntılı bir biçimde düzenlenmektedir.

Tahviller iskonto esasına dayalı olarak satılmaktadır. Bir sanayi kuruluşu veya mali bir kurum tahvil ihraç edip bunu alıcıya iskonto ederek sattığında, alıcı iskonto oranında satıcıya eksik ödeme yapmakta ancak vade sonunda tahvil nominal değerini tahsil etmektedir.

Hukuk ile ilgili bu madde bir taslaktır. İçeriğini geliştirerek Vikipedi’ye katkıda bulunabilirsiniz.

devlet veya özel firmaların piyasadan borçlanmak amacıyla çıkardıkları bir sene veya dahah uzun vadeli borç senetlerine denir.satışta fiyatı belirleyen faizdir,fiyatı faizle ters orantılıdır.ucuz zamanlarda ve fiyatların yükselmesi beklendiğinde alınmalıdır.

 • TTK ve SPK’ya göre tahvil ihraç limitini arttırma yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir.Buna göre Bakanlar Kurulu SPK’ya tabi (halka açık)şirketlerde bu limiti 6 katına,TTK’ya tabi (halka kapalı) şirketlerde 3 katına kadar arttırabilir.
 • TTk’ya göre tahvil ihraç limiti;”ödenmiş sermaya + yedek akçeler + yeniden değerleme değer artış fonu – zarar ” kadardır.
 • TTK’YA GÖRE A.Ş.’ler daha öncekilerin bedeli tamamen ödenmeden tahvil ihraç edemezler.SPK’ya göre de tamamı satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe yenisi çıkarılamaz.
 • Tahvilde bulunması gereken bilgiler izahname şeklinde hazırlanırlar,ticaret mahkemesine tasdik ve ticaret siciline tescil edilir.
 • Halka açık şirketlerin tahvillerinin geri ödenmedsinde “İtfa Fonu” kullanılır.İtfa Fonu, işletmenin ihraç ettiği tahvilleri geri ödemede kullanılmak üzere oluşturduğu fondur.
 • Tahviller hakla arz veya özel ihraç biçiminde satışa sunulur.Özel ihraçta tahviller doğrudan doğruya belirli banka, sigorta şirketi veya yatırım kurumuna satılır.
 • Geri ödeme süresi bir yıldan uzundur.Ülkemizde tahvilin vadesi 1 yıldan az olmamak şartıyla istenildiği gibi düzenlenir.
 • -Enflasyon döneminde ,paranın satın alma gücündeki azalma nedeniyle tercih edilen kaynaktır.
 • İşletmenin tasfiyesi halinde tahvil sahipleri alacaklarını öncelikler tahsil etme hakkına sahiptir.
 • Yatırımcılar açısından hisse senetlerine göre daha az risklidir.İşletmeler açısından maliyetinin hisse senedi maliyetine göre düşük olması ve faizin vergi matrahından düşülmesine yol açtığı için tercih edilir.
 • İşletme tahvil anapara ve faizini ödeyemezse iflasya karşı karşıya kalır.
Kategoriler
Genel Kültür

Müslüman Bilim Adamlarının İcatları Nelerdir? Müslüman Bilim Adamları Neleri İcat Etmişlerdir?

Kahve: Halid isimli bir Müslüman, Etyopya’nın Kaffa bölgesinde keçilerin yere dökülmüş koyu renkli tohumları yediğini fark etti. Kahve 1645’te Venedik’e geldi.
Satranç: Eski Hindistan’da ortaya çıkan bu oyuna Persler tarafından bugünkü şekli verildi.
Paraşüt: Endülüslü Abbas Kasım İbn Firnas’ın asıl amacı uçan bir cihaz icat etmekti. İcadı sadece yere çakılmasını engelledi.
Sabun: Mısır ve Romalılar bazı materyalleri temizlik için kullansa da bitkisel yağları sodyum hidroksit ile birleştirip ilk sabunu yapan Müslümanlardı.
Çelik yelek: ilk kez ok geçirmeyen giysiler yapanlar Müslümanlar. Hıristiyanlar bunu Haçlı Seferleri sırasında öğrendi.
Ameliyat: Ebu’l- Kasım El Zehravi’nin, 10’uncu yüzyılda bulduğu ameliyat yöntemleri ve 200 alet hâlâ kullanılıyor.
Akşam yemeği: Irak’tan İspanya’ya gelen Ali ibn Nafi, 9’uncu yüzyılda çorbadan sonra et ya da balık yemeğiyle devam eden ve meyve ya da tatlıyla son bulan akşam yemeğini restoranında uygulamaya başladı.
Halı: İnsan figürünün kullanılmaması Müslüman dünyasında halıcılığın da gelişmesini sağladı.
Çek: 9’uncu yüzyılda Müslümanlar iş yaptıkları kişilere verecekleri tutarı kağıt üzerine yazıyor bu kağıtlar gerçek para gibi değerlendiriliyordu.
Roket: Çinlilerin gösteri amaçlı roketlerinin içine potasyum nitrat katarak askeri amaçlı kullananlar Müslümanlar oldu.
Bahçe: Bahçeyi çiçek ve sanat eserleriyle süsleyip meditasyon merkezi haline getirenler Müslümanlardı.