Kategoriler
Genel Kültür

Türkiye Karayolları Haritası 2011

Yaz geldi ve tatile veya memleketine gidenlerin kulanabilecekleri Türkiye Karayolları haritasını sizler için tek parça olarak yayınlıyoruz. Yeni Güncel 2011 Türkiye haritasını indirmek için burayı tıklayın ve indirmek istiyorsanız karşınıza gelen pencereden “Aç” komutunu, kaydetmek istiyorsanız da “Farklı Kaydet” komutunu veriniz. Şimdiden iyi yolculuklar.

Kategoriler
GÜNCEL TARİH

Süveyş Kanalı Kim Tarafından, Ne Zaman ve Nasıl Açıldı? Süveyş Kanalı’nın Önemi ve Özellikleri Nelerdir?

Mısır’da son günlerde ortaya çıkan halk ayaklanması ve sonrasında Hüsnü Mübarek’in gelen istifasıyla bütün dünyanın dikkati tek bir noktaya, Nil’in doğduğu topraklara, firavunların ülkesinde toplanmış durumdadır. Mısır, öyle bir ülke ki, tarihi 5000 yıl öncesine kadar uzanır, dünya kültürüne inanılmaz katlılar ve zenginlikler sunmuştur. Sadece tarihi ile değil, şuanki sahip olduğu özellikler ve jeopolitik konumu dolayısıyla bundan sonraki yüzyıllarda da hep önemli bir ülke olmaya devam edecektir.

Mısır’ın her konuda bütün dünyayı ilgilendiren birçok özelliği vardır. Bunlardan biriside Süveyş Kanalı’dır. Süveyş Kanalı, açıldığı günden bugüne önemini her zaman korumuş, hatta her geçen gün daha da arttırmıştır. Bizde bu yazımızda kısaca Süveyş Kanalı’na değineceğiz.

Süveyş kıstağında sefere elverişli bir su yolu kurmak için ilk denemeler Eski çağda yapıldı. M.Ö. 2000 yılından sonra Nil Deltası’nı Acı Göl aracılığıyla Kızıldeniz’e bağlamak için planlar yapılmıştır.

Antik Mısır zamanlarında M.Ö. 20. yüzyıl başlarında Nil deltasını, Kızıldeniz’e şimdiki Süveyş Kanalı yakınında bağlayacak bir tatlı su kanalı muhtemelen Firavun I. Sesostris zamanında kazılmıştır. Daha sonra Firavun II. Necho zamanında M.Ö. 600 civarında restore edilmiş ve Pers Kralı I. Darius tarafından M.Ö. 500’de tamamlanmıştır. Daha sonraki Ptoleme ve Roma işgalleri sırasında kanal defalarca restore edilmiş ve terk edilmiştir. M.S. 7. yüzyılda Aşağı Mısır’ın Arap kumandanı Amr bin Âs (radıyallahü anh), bu kanalı tekrar açarak Nil Vadisinden Mekke’ye nakledilen tahıl için kullanmıştır. Sekizinci asırda, Halîfe Mansur, kanalı askerî sebeplerden dolayı bloke etmiş ve kanal kullanılmaz duruma gelmiştir.

Yeni bir kanal kazılması maksadıyla teşebbüse geçilmesi için 1000 yıldan fazla zaman geçti. Osmanlı 16. ve 17. yüzyıllarda Kızıldeniz ile Akdeniz arasında bir kanal açılması üzerinde durdular, fakat bu düşünceler gerçekleşmedi. Kanal düşüncesi 19. yüzyılda yeniden ele alındı. Napolyon seferine katılan Lepére, İskenderiye-Süveyş arasında açılacak bir kanal tasarladı. Bu kanalı Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın hizmetindeki Fransız mühendisi Limand de Bellefonds daha düz bir hat haline getirdi ve Fransa’nın iskenderiye konsolosu Lesseps planı onayladı. Saint-Simon’cuların (Talabot, Stephenson, Negrelli von Mpldebbe) kurduğu inceleme kurulu 1848 devrimiyle ortadan kalktı. Mısır hıdivliğine Lesseps’in dostu olan Said Paşa’nın çıkması tasarıyı kesinleştirdi. Said Paşa, kanalın açılmasına izin verdi. 200 milyon frank sermayeli Evrensel Süveyş Deniz Kanalı Şirketi kuruldu ve önce 30 Kasım 1854, sonra da 5 Ocak 1856 fermanlarıyla açılıştan itibaren 99 yıllık imtiyaz aldı.

.