Kategoriler
Genel Kültür

HSYK Nedir? Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Son günlerde gündemde adı pek sık duyulan HSYK nedir ne zaman kurulmuştur? Bu soruların yanıtlarını yazımızda bulacaksınız:
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 13 Mayıs 1981 tarihinde kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nde adli ve idari hakim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama, nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayrıma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme veya görevden uzaklaştırma işlemlerini yapan kurum. Başkanı Adalet Bakanı’dır.

HSYK  Üyeleri:(23 şubat 2010 tarihine göre)

# Adı Seçilme tarihi Görevi Seçildiği yer
1 Sadullah Ergin 1 Mayıs 2009 Başkan Adalet Bakanı
2 Kadir Özbek 13 Ekim 2006 Başkan Vekili Yargıtay
3 Ahmet Kahraman 18 Temmuz 2008 Müsteşar Adalet Bakanlığı Müsteşarı
4 Musa Tekin 13 Ekim 2006 Asil Üye Yargıtay
5 Ali Suat Ertosun 6 Mayıs 2008 Asil Üye Yargıtay
6 Suna Türkoğlu 7 Kasım 2008 Asil Üye Danıştay
7 Orhan Cem Erbük 18 Kasım 2008 Asil Üye Danıştay
8 F. Anıl Genç 3 Ağustos 2007 Yedek Üye Danıştay
9 Coşkun Öztürk ? Yedek Üye Yargıtay
10 Salih Sırrı Uz ? Yedek Üye Yargıtay
11 Feyzi Altınok ? Yedek Üye Yargıtay
12 H. Ceyda Kerman ? Yedek Üye Danıştay

İŞTE KURULUN GÖREVLERİ

2461 Sayılı kanunun 4. maddesine göre; kurulun görevleri şunlar…
1. Yargıtay ve Danıştay üyelerini seçmek.
2. Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin veya bir hâkim veya savcının kadrosunun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlamak.
3. Hâkim ve savcıların;
a) Mesleğe kabul etme,
b) Atama ve nakletme,
c) Geçici yetki verme,
d) Her türlü yükselme ve birinci sınıfa ayırma,
e) Kadro dağıtma,
f) Meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme,
g) Disiplin cezası verme,
h) Görevden uzaklaştırma, İşlemlerini yapmak.
4. Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.