Kategoriler
BİYOGRAFİ

Jean de La Fontaine (Lafonten) Kimdir? Kısaca Hayatı ve Eserleri

Jean de La Fontaine (okunuşu Lafonten), 8 Temmuz 1621 tarihinde Château-Thierry’de doğmuş,  13 Nisan 1695  yılında ise Paris’de ölmüştür. Fransızların en ünlü şair ve yazarlarındandır.

 

Çocukluğumuzda, özellikle de ilkokul yıllarımızda okuduğumuz eserlerin neredeyse çoğunun yazarıdır Türkçe okunuşuyla Lafonten. Yazdığı fabl türü eserleri ile tanınmıştır. Varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Paris’te kolejde okudu. Hukuk tahsili yaptı. Papaz yetiştirilmek istendi. Lisede kiliseden ayrıldı. Okul hayatında başarılı bir öğrenci olamadı. Gençliğinde baba mesleği olan orman ve su kanalları işleriyle uğraştı. Çeşitli memurluklarda bulunmuş, düzensiz bir hayat yaşamıştır.

 

1673 senesinde Madam de la Sablière’nin himayesine girerek burada ilim adamları, felsefeciler ve yazarlarla tanıştı. İlk masallarını burada yazdı. Çağdaşları, La Fontaine’i bir masal yazarı olarak görüyorlardı. Halbuki La Fontaine, yazdığı masallarda Dede Korkut masallarındaki uslupla hayvanlara ahlaki karakterler vererek onların şahıslarında bazı insan karakterlerini tenkid etmiş, bir ahlak dersi vermiştir. Buna edebiyatta teşhis ve intak sanatı denir. La Fontaine’in bu hususiyeti çok geç fark edilmiştir. Eserlerinde sadelik ve açıklık görülür. Konuşma şeklinde akıcı şiirleri, hayvanlar üzerinde tenkitleri, incitmeden iğneleme usulleri ile Fransız edebiyatına büyük eserler kazandırmıştır.

 

La Fontaine masallarındaki konular, şark klasiklerinden alınmadır. La Fontaine’den çok önceleri yazılmış Beydeba’nın Kelile ve Dimne eserindeki hikâyelerin 18 tanesi, bu Fransız edebiyatçısı tarafından şiir şeklinde tekrarlanmıştır. Masalları çoğunlukla herkesin anlayabileceği bir şekilde yazılmıştır. La Fontaine’in canlı, hızlı, incelik ve nükte dolu bir anlatımı vardır. Kişilerini hemen daima hayvanlar arasından seçerse de bazen insanları, bilhassa köylüleri de olaylara karıştırır. Sık sık bahsettiği hayvanlar aslan, kurt, tilki, eşek ve horozdur.

 

La Fontaine, kötüyü göstererek iyinin ne olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Ancak şiirlerini okuyan çocuklarda herhangi bir açıklama yapılmazsa tam ters etkinin hasıl olduğu da bir gerçektir.

 

Masalları toplam olarak 238 adet olup, 12 kitapta toplanmıştır. 1668’de basılan ilk altı kitabında 124 masal vardır ve bunlar birinci cildi meydana getirir. İkinci cilt 1678’de basılan beş kitaptır. En son 1694’de bastırdığı üçüncü cilt ise tek kitaptan ibarettir.

 

La Fontaine, roman ve piyes de yazmıştır. Nakaratlı uzunca şiirleri ve şiirli mektupları vardır. Hadım, Gülünç Macera, Floransalı, Büyük Maşrapa, Köy Sevdaları komedi türündeki eserlerindendir. Contes (Kont) isminde şiirli hikâyeler eserinden dolayı Fransız Akademisine kabul edildi.13 Nisan 1695’te Paris’te öldü.

 

Eserleri birçok dile tercüme edilmiştir.

 

Kategoriler
GÜNCEL

Bütün Mesleklerle İlgili Üniversitelerde Okutulan Programların Amacı, Mesleklerin Nitelikleri, Özellikleri, Çalışma Alanları, Meslekler Rehberi

Günümüzde belli bir iş ve statü sahibi olabilmek için artık sadece üniversite okumak yetmiyor. Her geçen gün iş piyasası daha da zorlaşıyor. Bu zor koşullarda istediğimiz noktaya ulaşabilmek için bütün meslekleri iyi tanıyıp, ona göre bir kariyer planlaması yapmalıyız. Bizde uzmanportal.com olarak, sizlere elimizden geldiğince bazı mesleklerle iligili bilgileri sunmaya çalışacağız. İşte bazı meslekler için okutulan programlar, bunların amacı, meslekler için gereken niteleikler ve özellikler;

Adalet

Adalet programının amacı hakim ve savcılara yardımcı elemanlar yetiştirmektir Mezunlar, mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler Yüksekokul mezunları resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde oldukça kolay iş bulabilmektedirler

Programın Amacı: Adalet programının amacı, hakim ve savcılara yardımcı elemanlar yetiştirmektir

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Adalet yüksekokullarında öğrencilere adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir Yüksekokulda kamu hukuku ve özel hukuk bilgisi, hukuk bilgisi, hukuk usulü bilgisi, ceza ve ceza usulü bilgisi, icra-iflas bilgisi, avukatlık ve noterlik mevzuatı, mali mevzuat, hukuk dili, adli tıp, infaz bilgisi, kalem mevzuatı gibi hukuk bilgilerinin yanı sıra, daktilografi, Türkçe, yabancı dil, muhasebe,işletme yönetimi, arşiv ve dosyalama teknikleri gibi teorik ve uygulamalı dersler okutulmaktadır

Gereken Nitelikler: Sosyal Bilgiler Adalet Yüksekokulunda okumak isteyen bir öğrencinin hukuk alanına ilgi duyan, Türkçe, derslerinde başarılı, titiz, dikkatli ve sorumluluk duygularına sahip bir kimse olması bu alandaki başarısını artıracaktır

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Adalet programını bitirenlere “Adalet Meslek Elemanı” ünvanı verilir Adalet meslek elemanı mahkemelerde, icra dairelerinde, infaz kurumlarında, vatandaşların başvurularının mahkemelere iletilmesi ve yargıçların aldıkları kararın uygulanması gibi konularda gerekli işlemleri yürütürler

Çalışma Alanları: Adalet yüksekokulu mezunları mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler Yüksekokul mezunları resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde oldukça kolay iş bulabilmektedirler

Ağız Diş Sağlığı

Öğrenimi 2 yıllık, Asıl olarak Diş hekimi yardımcısı hemşire yetiştirmek amaçlanıyor Genelde kız öğrenciler alınıyor Hem 1 hem de 2 sınıflarda öğrenciler Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki staj görüyorlar Kontenjan 20 kişi Mezunlara sağlık teknikerleri diploması veriliyor Devlet hastanesi ve özel hastaneler de çalışma imkanları var

Bankacılık

Bankacılık programının amacı, bankaların çeşitli bölümlerinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir Bankacılık bölümünden mezun olanlar, devlet veya özel sektöre ait bankalarda memur olarak görev alabilirler Mezunlar kamu sektöründe ve özel sektörde müşteri temsilcisi, banka müfettişi, dealer gibi ünvanlarla görev alırlar ve bankaların çeşitli işlemlerini yürütürler

Programın Amacı: Bankacılık programının amacı, bankalarda ve çeşitli firmaların para kaynakları ile ilgili birimlerinde çalışacak elemanları yetiştirmektir

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Bankacılık programında matematik, hukuk, iktisat, istatistik ve muhasebe alanlarındaki derslerden başka kredi politikası, yatırım bankacılığı, finansal piyasalarda modelleme ve tahmin, merkez bankacılığı, ticari bankalarda finans yönetimi, banka muhasebesi ve raporlama, mali hukuk ve vergi politikası gibi dersler okutulmakta ve proje çalışması yaptırılmaktadır

Gereken Nitelikler: Bankacılık programında okumak isteyenlerin matematik ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, sabırlı, dikkatli ve yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Bankacılık programını bitirenlere lisans diploması verilir Mezunlar kamu sektöründe ve özel sektörde müşteri temsilcisi, banka müfettişi, dealer gibi ünvanlarla görev çalışırlar ve bankaların çeşitli işlemlerini yürütürler

Bankacılık ve Finans

Bankaların finansal yönetiminde kullanılan temel kavram ve teknikler bölümün kapsamını oluşturur Bu kapsamda finansal tablolar finansal analiz araçları, finansal planlama ve denetimi, faiz hesapları paranın zaman değeri, yatırım kararları, kâr dağıtım kararları, çalışma sermayesinin yönetimi, uzun süreli finanslama ve sermaye piyasaları incelenir

Basın Yayın

Basın yayın programı, basın, radyo, televizyon, halkla ilişkiler, sinema, reklamcılık ve turizm gibi kitleye yönelik alanlarda eleman yetiştirmeyi amaçlamaktır Bu amaçla toplumsal , siyasal ve ekonomik olayları kavramayı sağlayacak biçimde çok yönlü kültür, teknik ve uzmanlık bilgileri vererek Türkiye’nin iletişim yaşamına ilişkin konularda eğitim ve araştırma yapmaktadır

Bilgisayar Destekli Muhasebe

İşletmelerde meydana gelen ve para ile ifade edilebilen (finansal) işlemleri kayıtlara geçirerek bunlardan doğan sonuçları saptama ve yorumlama işlemlerinin yürütülmesini sağlayana muhasebe denir Bu bölümde muhasebe işlemlerinin bilgisayar programları ile tabibini yapabilecek, muhasebeyle ilgili bilgisayar programlarını kullanabilecek ara elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır

Bilgisayar Destekli Tasarım

İlk yıl makine-resim –konstrüksiyon bölümü ile aynı dersler görülmekte İkinci sınıftan itibaren ise bölüm dersleri bilgisayar ağırlıklı olarak gelişmektedir İyi derece teknik çizim yapabilen ara elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan bölümde, teknik çizim programları öğretilmektedir Bölüm mezunları kamu kesiminde çalışabileceği gibi özel mühendislik ve mimarlık bürolarında iş bulabilmektedir

Programın Amacı: Bilgisayar destekli tasarım programının amacı, fabrika ve işletmelerin araştırma ve geliştirme birimlerinde, bilgisayarla model çizimi yapacak elemanları yetiştirmektir

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:Bilgisayar destekli tasarım programında matematik, tasarı geometri, bilgisayarlı tasarım, çevre ve ürün tasarımı, bilgisayar destekli çizim, endüstri ürünleri tasarımı engonomi ve mukavemet gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır

Gereken Nitelikler:Bilgisayar destekli tasarım programında okumak isteyenlerin matematik, geometri ve fiziğe ilgili ve bu konularda başarılı, uzay ilişkilerini görebilme, şekil ve çizimleri tasarlayıp çizebilme yeteneklerine sahip, dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Bilgisayar destekli tasarım programını bitirenlere “Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri” ünvanı verilir Bilgisayar destekli tasarım teknikerleri özel sektöre ait fabrikalarda çalışırlar ve üretilecek ürünün, çeşitli üretim aşamalarında ayrıntılı çizimlerini yapar Üretilen ürünün, bilgisayar ortamında modellenmesini yapar, bilgisayar nümerik kontrol tezgâhlarının programlarını yaparlar

Çalışma Alanları:Üretimde insan emeği azalıp otomasyon arttıkça bilgisayar destekli tasarımcılara gereksinim giderek artmaktadır Özel sektör araştırma geliştirme faaliyetlerine ve yaratıcılığa önem verdikçe bu meslek elemanları da giderek daha çok aranan elemanlar olacaklardır

Bilgisayar Destekli Teknik Çizim

Bilgisayar destekli tasarım bölümü ile aynı amaca sahip bölümde sadece isim farklılığı söz konusudur

Programın Amacı: Bilgisayar destekli çizim programının amacı bilgisayarla mimarı ve statik çizim veya pafta üzerinde elle çizim yapabilen elemanları yetiştirmektir

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:Bilgisayar destekli çizim programında matematik, bilgisayar yapı malzemeleri, betimsel geometri, model yapımı, çizim, bilgisayar destekli çizim, inşaat kuralları gibi dersler okutulmaktadır

Gereken Nitelikler:Bilgisayar destekli çizim programında okumak isteyenlerin şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, tasarım ve çizim yeteneklerine sahip görme ve ellerini kullanmada güçlüğü olmayan dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Bilgisayar destekli çizim programını bitirenlere “Önlisans Diploması” ve “Bilgisayar Destekli Çizim Teknikeri” ünvanı verilir Bilgisayar destekli çizim teknikeri mimarı tarafından hazırlanan projeyi okuyup bunun bilgisayar ortamında Autocad programı ile geliştirilmiş çizimini yapar

Çalışma Alanları:Bilgisayar destekli çizim teknikerleri devlete ait kuruluşların inşaat birimlerinde özel mimarlık ve mühendislik bürolarında görev alabilirler

Bilgisayar Donanımı

Bilgisayar Donanımı programının amacı, bilgisayar sistemlerinin kurulması, çalıştırılması, bakım ve onarımı alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir Bilgisayar donanımı teknikerleri kamu sektörüne ve özel sektöre ait bilgisayar kullanılan bütün kuruluşlarda çalışılabilir Ülkemizde bilgisayar kullanımı giderek artmakta ve bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır

Programın Amacı: Bilgisayar donanımı programının amacı, bilgisayar sistemlerinin kurulması, çalıştırılması, bakım ve onarımı alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:Bilgisayar donanımı programında matematik, teknik resim, temel elektronik, lojik devreler, elektronik devreler, endüstriyel elektronik, sayısal kontrol, bilgisayar programlama ve mikrobilgisayar gibi dersler okutulur

Gereken Nitelikler:Bu alanda öğrenim görmek isteyen lise öğrencileri kendilerini matematik ve fizik konularında iyi yetiştirmelidirler Mekaniğe ilgili, şekil yeteneği ve mantığı güçlü kimseler bu alanda başarılı olabilirler

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Bilgisayar donanımı programını bitirenlere “Bilgisayar Donanım Teknikeri” ünvanı verilir Bilgisayar donanımı teknikerleri bilgisayar sistemlerinin kurulmasında, bilgisayar mühendislerinin gözetim ve denetimi altında çalışır, sistemin bakım ve onarımını yapar

Çalışma Alanları:Bilgisayar donanımı teknikerleri kamu sektörüne ve özel sektöre ait bilgisayar kullanılan bütün kuruluşlarda çalışabilir Ülkemizde bilgisayar kullanımı giderek artmakta ve bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanımları konularında eğitim ve araştırma yapılır Yönetim, eğitim, endüstri ve ticaret alanlarında, faaliyet gösteren çeşitli kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda, bankalarda, bilgisayar donanımı ve yazılımı hazırlayan firmalarda çalışılabilir Programın Amacı: Bilgisayar mühendisliği programı bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanımları konularında eğitim ve araştırma yapar

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:Bilgisayar mühendisliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır Okutulan dersler bilgisayar donanım yapısı, programlama dilleri, veri yapıları ve algoritmalar, sayısal çözümleme, veri tabanı sistemleri, mantıksal tasarım, mikroişleyiciler, veri iletişim, sistem çözümleme, yönetim bilişim sistemleri gibi meslek derslerinden ve matematik, istatistik, fizik, elektrik, elektronik, ekonomi, işletme yönetimi gibi temel destek derslerinden oluşur Meslek dersleri laboratuvar uygulamaları ile desteklenir Öğrenciler kuramsal ve uygulamalı dersler yanında, gerek üniversite bilgisayar merkezlerinde, gerekse üniversite dışında bilgisayar merkezi olan kuruluşlarda yaz stajları yaparlar

Gereken Nitelikler:Bilgisayar mühendisliği programına girmek isteyenlerin normalin üstünde bir genel akademik yeteneğe, üstün bir sayısal düşünme gücüne ve sağlam bir mantığa sahip, dikkatli, sabırlı ve yaratıcı kişiler olmaları gerekir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Bilgisayar mühendisliği programını bitirenlere “Bilgisayar Mühendisi” ünvanı verilir Bilgisayar mühendisleri çeşitli yönetim, endüstri ve hizmet alanlarında sistem çözümleyici ve uygulama programcısı, bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda ve genellikle bilgiişlem merkezlerinde sistem programcısı, bilgiişlem merkezlerinde yönetmen, yönetim bilişim sistemleri alanında kurucu ve yönetici mühendis, veri tabanı yönetmeni, bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerinin tasarımında ve gerçekleştirilmesinde araştırma-geliştirme mühendisi olarak görev alabilirler Bu görevlerden ülkemizde en yaygın olanları programcılık ve sistem çözümleyicilik görevleridir Veri tabanı yönetmeni hemen her türlü kuruluşta, gittikçe önem kazanan veri tabanı uygulamalarında veri tabanının yaratılması ve kullanımı ile ilgili konularda çalışır Programcı, bir işi bilgisayara yaptırmak ya da bir sorunu bilgisayar yardımıyla çözmek için gerekli işlemleri ve bu işlemlerin uygulama sırasını saptar,bilgisayara verilecek verilerin ve bilgisayardan elde edilecek sonuçların biçimini belirler, bir iş akış şeması hazırlar bu şemaya uygun olarak belirli bir programlama dilinde işlemlere karşı gelen komutları yazar, programın amaca uygun biçimde çalışıp çalışmadığını denetler, varsa eksikleri tamamlayıp yanlışları düzeltir, programı çalıştırır ve gerekirse programın çalışmasıyla ilgili olarak bilgisayar operatörlerine yönerge hazırlar Sistem çözümleyici belirli bir uygulama sistemiyle ilgili bilgi ve belge akışını, yapılması gereken işlemleri, işlem-zaman ilişkilerini çözümler, aksaklıkları ve darboğazları saptar, uygulamanın iyileştirilmesi için gerekli yöntemleri, kullanılacak araç ve gereci ve çalışacak personeli saptar, her aşamada yapılacak işlerle ilgili ayrıntılı yönergeler hazırlar ve karşılaşılabilecek güçlükler için önlemler alır

Çalışma Alanları:Bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaştığı ülkemizde bilgisayar mühendisliği bölümü mezunlarının yönetim, eğitim, endüstri, ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren çeşitli kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda çalışma olanakları vardır

Bilgisayar Öğretmenliği

Bilgisayar Öğretmenliği Programında okul programlarındaki elektronik ve bilgisayar konuları ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışlar için gerekli mesleki eğitimle beraber öğretmenlik formasyon eğitimi verilerek meslek dersi öğretmenleri yetiştirilmektedir

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı programının amacı, iş hayatının ve toplumsal yaşamın bilgi toplama ve bu bilgileri işleme ile ilgili konularındaki problemlerinin bilgisayarda çözümlenmesi alanlarında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir Bölüm mezunlarının çalıştıkları yerlerin çoğunluğu şirketlerin bilgi işlem merkezleri oluşturmaktadır

Programın Amacı: Bilgisayar programının amacı iş hayatının ve toplumsal yaşamın, bilgi toplam ve bu bilgileri işleme ile ilgili konularındaki problemlerinin bilgisayarda çözümlenmesi alanlarında çalışacak ara insangücünü yetiştirmektir

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:Bilgisayar programcılığı programında öğretimin ilk yılında genel matematik, programlama dilleri, teknik resim, istatistik ve muhasebe gibi temel dersler verilir Daha sonraki yıllarda ise ileri düzeyde programlama teknikleri ve uygulamalı mühendislik ve işletme dersleri okutulur

Gereken Nitelikler:Bu alanda öğrenim görmek isteyen lise öğrencileri kendilerini matematik ve mantık konularında iyi yetiştirmelidirler Kişinin iyi bir programcı olabilmesi için üzerinde çalışacağı konuyu kavrayabilme ve bunu en ince ayrıntısına kadar bilgisayar diline dökebilme yeteneğine sahip olması gereklidir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Bilgisayar programcılığı programından mezun olan öğrenciler “Bilgisayar Program Teknikeri” ünvanını almaya hak kazanırlar Mezunlar genelde bilgisayar programcısı olarak çalışmaktadırlar

Çalışma Alanları:Çalıştıkları kurumların çoğunluğunu şirketlerin bilgiişlem merkezleri oluşturmaktadır

Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği

Bilgisayar sistemlerini yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve sistemlerin kullanımı konularında çalışacak, araştırma yapacak elemanlar yetiştirilir Üstün bir sayısal güce sahip olma yanında, dikkatli, sabırlı, yaratıcı kişilik özelliklerine ihtiyaç vardır Sistem çözümleyici ve uygulama programcısı ve yazılım programı yapan kuruluşlarda öğreticilik görevi yaparlar

Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama

Bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulama programının amacı, işletmelerde muhasebe ve muhasebecilik mesleğinde bilgisayar kullanacak elemanları yetiştirmektir Mezunlar vergi dairelerinde, kamuya veya özel sektöre ait kuruluşların muhasebe ve vergi birimlerinde görev alabilirler

Programın Amacı: Bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulamaları programının amacı, işletmelerin muhasebe birimlerinde işlemleri bilgisayarla yürütecek elemanları yetiştirmektir

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulamaları programında işletme, muhasebe, ticaret hukuku, organizasyon ve idare, maliyet muhasebesi ile yoğun olarak bilgisayar dersleri okutulmaktadır

Gereken Nitelikler: Bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulamaları alanında çalışmak isteyen kimselerin matematik ve mantık konularında başarılı, belleği güçlü, ayrıntılar üzerinde uzun süre dikkatle çalışabilen, sorumluluk duygusu güçlü kimseler olmaları gerekir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulamaları programını bitirenlere “Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Meslek Elemanı” ünvanı verilir Bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulamaları meslek elemanları çalıştıkları kurumlarda vergi ve muhasebe kayıtlarını bilgisayarlara kaydederek istenen verilerin kısa zamanda elde edilmesini sağlarlar

Çalışma Alanları: Mezunlar vergi dairelerinde, kamuya veya özel sektöre ait kuruluşların muhasebe ve vergi birimlerinde görev alabilirler

Biyoloji

Canlıların, yeryüzünde dağılımı, anatomisi, fizyolojisi üzerinde eğitim ve araştırma yapılır Biyoloji alanında çalışacak kimse, meraklı bir gözlemci, sabırlı bir araştırmacı olmalıdır Sağlık Bakanlığı ve SSK’ya bağlı hastanelerde, üniversitelerin tıp fakültelerinde, hidrobiyoloji araştırma merkezlerinde, Çevre,Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda, özel sektörde, ilaç ve besin endüstrisinde çalışılabilir Ayrıca biyoloji mezunları liselerde öğretmenlik yapabilirler

Biyoloji Öğretmenliği

Eğitim Fakültelerinde ortaöğretimin (liseler, meslek liseleri, akşam liseleri vb) öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere eğitim öğretim ve araştırma yapılmaktadır Biyoloji öğretmenliği bölümü eğitim fakültelerinin bir bölümüdür Biyoloji öğretmeni olmak isteyenler sezel ufade gücüne sahip olması, insanlarla iyi iletişim kurabilen, sabırlı kimseler olmaları beklenir

Biyoloji ve Genetik

Programın Amacı: Moleküler biyoloji ve genetik programının amacı, genetik ve biyoteknoloji alanında eğitim ve araştırma yapmaktır

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:Moleküler biyoloji ve genetik programında biyoloji, kimya, matematik, ve bilgisayardan başka elektrik ve manyetizma, mikrobiyoloji, fizyoloji, gen moleküler biyolojisi gen mühendisliği uygulamaları gibi dersler okutulmakta, staj ve bitirme projesi yaptırılmaktadır

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Moleküler biyoloji ve genetik programını bitirenlere “Biyolog” ünvanı verilmektedir Moleküler biyologlar hastanelerde, sağlık koruma enstitülerinde, ıslah merkezlerinde, ilaç endüstrisinde görev alırlar ve laboratuvarlarda özellikle hücrelerin incelenmesi, genetik yapısının özümlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yaparlar

Çalışma Alanları:Moleküler biyologlar üniversitelerin, fen, tıp, ziraat, eczacılık ve veterinerlik fakültelerinde akademisyen olabilirler, TÜBİTAK gibi resmi kurumlarda ve ilaç endüstrisinde araştırmacı, çeşitli sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında yönetici olarak görev alabilirler Bu bölümün esas amacı, uluslararası düzeyde bilim adamı yetiştirmek olup öğrencilerini bu amacı gerçekleştirecek bireyler olarak yetiştirmeye çalışmaktadır

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Biyomedikal cihaz teknolojisi programının amacı, tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan alet ve cihazların montajı, kullanımı, bakın ve onarımları alanında çalışacak ara elemanları yetiştirmektir Biyomedikal cihaz teknolojisi programına girmek isteyenlerin fen bilimlerine ve özellikle fiziğe ilgi duymaları, şekil-uzay ilişkilerini ve mekanik ilişkileri algılama yeteneğine sahip, insanlara yardım etmekten hoşlanan, sorumluluk duygusu güçlü kişiler olmaları beklenir

Programın Amacı: Biyomedikal cihaz teknolojisi programının amacı, tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan alet ve cihazların montajı, kullanımı, bakım ve onarımı alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:Biyomedikal cihaz teknolojisi programında matematik, fizik, kimya gibi temel bilim dersleri, elektrik devreleri, biyofizik, biyokimya, biyomedikal teknoloji, fizyoloji, genel tıp cihazları ve X-Ray cihazları gibi dersler okutulur

Gereken Nitelikler:Biyomedikal cihaz teknolojisi programına girmek isteyenlerin temel bilimlere ve özellikle fiziğe ilgi duymaları, şekil-uzay ilişkilerini ve mekanik ilişkileri algılama yeteneğine sahip, insanlara yardım etmekten hoşlanan, sorumluluk duygusu güçlü kişiler olmaları beklenir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Biyomedikal cihaz teknolojisi programını bitirenlere “Biyomedikal Cihaz Teknikeri” ünvanı verilir Biyomedikal cihaz teknikeri, tıpta ve biyolojik bilimler alanında kullanılan alet ve cihazları, şemalarına uygun olarak yerlerine monte eder, sürekli bakımını yapar, arıza olunca yerini saptar ve onarır

Çalışma Alanları:Biyomedikal cihaz teknikerleri, resmi ve özel hastanelerde, dispanserlerde ve laboratuvarlarda görev alabilirler

Coğrafya

Doğal çevrenin özellikleri ile çere-insan ilişkileri, nüfus dağılımı ve ekonomik etkinlikler konusunda eğitim ve araştırma yapılır Ortaöğretim kurumlarında ve özel dersanelerde öğretmenlik yapılabileceği gibi, yüksek lisans öğrenimi yapanlar Meteorolji İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, MTA, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ve çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler

Coğrafya Öğretmenliği

Bu bölümde ortaöğretim kurumlarında sosyal bilimler ve coğrafya derslerini verebilecek öğretmenler yetiştirme amacına yönelik eğitim ve araştırma yapmaktadır Orta dereceli okulların tümünde öğretmen olarak çalışabilirler Coğrafya öğretmenliğinde, öğretmen fazlalığından söz edilmekteyse de okullaşma oranı arttıkça, coğrafya öğretmenliğine de gereksinim artmaktadır

Programın Amacı: Coğrafya bölümünde, doğal çevrenin özellikleri ile çevre-insan ilişkileri, nüfus dağılımı ve ekonomik etkinlikler gibi konularda araştırma ve eğitim yapılır

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Coğrafya bölümünde 4 yıldır eğitimin ilk iki yılında genel klimatoloji, jeomorfoloji, coğrafi kartografya, beşeri coğrafyaya giriş, genel ekonomik coğrafya, hidrografya ve bitki coğrafyası gibi genel coğrafya derslerine ve teorik bilgilere ağırlık verilmiştir Son iki yılda ise, Türkiye jeomorfolojisi, uygulamalı jeomorfoloji, uygulamalı klimatoloji, toprak coğrafyası, Türkiye ekonomik coğrafyası, beşeri coğrafyada veri toplama ve değerlendirme yöntemleri, bölgesel Türkiye coğrafyası, ulaşım ve tarım coğrafyası gibi daha çok uygulamaya yönelik dersler okutulmaktadır Ayrıca, coğrafya öğrencilerine başlangıçta harita bilgisi, grafik ve diyagram-çizim yöntemleri ile değerlendirilme gibi dersler verilir ve öğretim gezileri düzenlenir

Gereken Nitelikler: Coğrafya alanında çalışmak isteyen bir kimsenin genel akademik yeteneğe, coğrafya yanında, biyoloji, jeoloji gibi doğal; sosyoloji, tarih gibi toplum bilimlerine ilgi duyması, doğayı incelemeye istekli olması gerekir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Coğrafya bölümünü bitirenler “Coğrafyacı” ünvanı ile görev alırlar Coğrafyacıların önemli bir kısmı öğretim, bir kısmı ise araştırma alanında çalışırlar ve yaptıkları iş de çalıştıkları kuruma ve çalışma alanına göre değişir Araştırma alanında çalışan coğrafyacı jeomorfoloji, iklim, bitki örtüsü, toprak, maden ve su kaynakları konularında incelemeler yapar Coğrafyacı ayrıca, ulaşım sistemi ve ekonomik yapı üzerinde çalışır, haritaları ve istatistiksel verileri değerlendirir

Çalışma Alanları: Üniversitelerin coğrafya bölümü mezunlarının büyük bir kesimi ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yapmaktadırlar Bunun dışında, yüksek lisans öğrenimi yapanlar, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, MTA, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda ve çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler Ancak, bu kuruluşlardaki teknik eleman kadrolarının sayısının kısıtlı olduğu gözden kaçırılmamalıdır

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği

Amacı branşında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen yetiştirmektir Bu bölümü bitirenler kız meslek liseleri veya anaokullarında öğretmen olarak çalışabilirler Kendilerine ait işyeri açabilirler

Deniz Elektroniği

Deniz elektroniği programının amacı, her türlü deniz araçlarında elektronik alet ve devrelerin, bakımı ve onarımında gerekli, eğitim ve öğretim yapılar bu alanda çalışacak teknik eleman yetiştirmektir

Programın Amacı: Deniz elektroniği programının amacı, gemilerde ve limanlarda bulunan elektronik cihazların kurulması, bakımı ve onarımı işlerini yapacak ara insangücünü yetiştirmektir

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Deniz elektroniği programında temel elektronik, elektronik, teknik deniz elektriği, bilgisayar temel gemicilik, gemi makineleri operasyonu denizde haberleşme, deniz ticaret hukuku gibi dersler ve denizcilik İngilizcesi okutulmaktadır

Gereken Nitelikler: deniz elektroniği programında okumak isteyenlerin fiziğe , özellikle elektrik ve elektronik konularına ilgili ve bu alanda başarılı, bedence sağlam, görme ve işitme duyumları keskin dikkatli ve sorumlu kimseler olmaları gerekir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Deniz elektroniği programını bitirenlere “Deniz Elektroniği Teknikeri” ünvanı verilmektedir Deniz elektroniği teknikeri gemilerde elektronik sistemlerin bakımı, korunması, onarımı ve programlanması, kıyı kuruluşlarında (limanlarda) mevcut elektronik sistem ve cihazların birimlere takılması ve kullanılması ile ilgili işlemleri yürütür

Çalışma Alanları: deniz elektroniği teknikerleri, Ulaştırma Bakanlığının Denizcilik İşletmelerinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, turizm sektöründe (yat işletmeciliği alanında) görev alabilirler Denizcilik sektöründe bu alanda yetişmiş eleman açığı vardır

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi

deniz taşımacılığı işletme ve yönetimi alanında, çalışacak insangücü yetiştirilir denizcilik işletmecisi, çalıştığı işletmede, para, malzeme ve insangücünün en verimli şekilde kullanılması ve gemilerin kârlı çalıştırılması için yönetim planını düzenler, çalışmaları denetler, gemilerin yük ve yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu sağlar Ulaştırma Bakanlığına veya özel deniz taşıma şirketlerine bağlı gemilerde ve limanlarda çalışılabilir

Programın Amacı: denizcilik işletmeciliği ve yöneticiliği programının amacı, deniz taşımacılığının işletme ve yönetimi alanında çalışacak insangücünü yetiştirmektir

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: deniz işletmeciliği ve yöneticiliği programında eğitim süresi 4 yıldır Bu programda matematik, istatistik, hukuk, ekonomi, deniz ticaret hukuku, muhasebe, bilgisayar vb dersler okutulur

Gereken Nitelikler: deniz işletmeciliği ve yöneticiliği alanında çalışmak isteyenlerin sosyal bilimlere, özellikle ekonomi ve işletme konularına ilgi duyması ve bu alanda başarılı, bir yabancı dil öğrenmeye hevesli ve yetenekli, başkalarını ikna edebilen, girişimci, yaratıcı, açık havada çalışmaktan ve uzun süre deniz yolculuklarından hoşlanan bir kimse olması gerekir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: deniz işletmeciliği ve yöneticiliği programını bitirenlere “denizcilik İşletmecisi” ünvanı verilmektedir Denizcilik işletmecisi çalıştığı işletmede para, malzeme ve insangücünün en verimli şekilde kullanılması ve gemilerin kârlı bir biçimde çalıştırılması için yönetim planı düzenler; çalışmaları denetler, gemilerin yük ve yolcularını tam kapasite ile çalışacak şekilde artırmak için önlemler alır; çalıştığı işletmeye bağlı olan veya olmayan gemi, yük, yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu sağlar

Çalışma Alanları: denizcilik işletmecisi ve yöneticisi Ulaştırma Bakanlığına veya özel deniz taşıma şirketlerine bağlı gemilerde ve limanlarda çalışabilir

Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Denizcilik sektöründeki teknik eleman yokluğunu gidermek, Türkiye’ye kıyıları olan ülkelerle işbirliği yapılarak denizlerimizin korunmasını ve temizlemesini sağlamak, balıkçılık ve su ürünleri sektörüne öncülük edilerek ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve deniz teknolojisi ile ilgili bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak programın amaçları arasındadır Mezunlar Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın açtığı sınavlara girerek kamu sektöründe çalışabilecekleri gibi çeşitli özel sektör kuruluşlarında da iş bulabilmektedirler Ayrıca su ürünleri yetiştirme çiftliklerinde görev alabilmektedirler

Programın Amacı: Deniz teknolojisi mühendisliği programının amacı, denizin içinde ve dibinde bulunan canlı ve cansız zenginliklerin (petrol, doğalgaz, ve deniz ürünlerinin) aranması ve üretilmesinde, deniz kirliliğinin önlenmesinde kullanılan her türlü yapı ve aracın (gemi platformu vb) tasarımı ve üretilmesi alanında eğitim ve araştırma yapmaktır

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: deniz teknolojisi mühendisliği programında eğitim süresi 4 yıldır Programda matematik ve fizik gibi temel fen alanları ile ilgili dersler yanında, oşenografi (Okyanusbilim) dalga mekaniği, gemi termodinamiği, deniz kirliliği, kazı yapıları, deniz hukuku ve gemi işletmeciliği gibi dersler okutulmaktadır

Gereken Nitelikler: Deniz teknolojisi mühendisliği programına girmek isteyenlerin üstün bir akademik yeteneğe sahip, fen derslerine ilgili ve bu alanlarda başarılı, dikkatli bir gözlemci olmaları ve açık havada çalışmaktan hoşlanmaları gerekir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Deniz teknolojsi mühendisliği programını bitirenlere “Deniz Mühendisi” ünvanı verilir Deniz Mühendisleri denizde bulunan hammaddelerin bulunması ve işletilmesinde kullanılacak araçları tasarlar ve en ekonomik yolla üretimi planlar Ayrıca, denizde seyreden taşıtların yapım, onarım ve yönetimi konularında liman ve kıyı yapıları inşaatında ve deniz kirliliğini önleme teknolojisi alanında mühendislik hizmetleri verirler

Çalışma Alanları: Deniz mühendisleri tersanelerde, DSİ’de, petrol şirketlerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının çeşitli birimlerinde görev alabilirler

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Denizcilik İşletmelerinin teknik kadroları ile Sosyal Bilimler eğitim görmüş işletmeci kadrolar arasındaki ilişkiyi kurabilecek formasyonlara sahip yönetici elemanları yetiştirme amacına yöneliktir Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisleri, deniz işletme şirketlerinde, liman ve liman işletme kuruluşlarında, uluslararası sulardaçalışan acenta ve şirketlerde, denizcilikle ilgili sigorta ve finans kuruluşlarında, belli staj dönemi sonucunda kaptan ve Gemi Makine Mühendisi olarak gemilerde, denizcilikle ilgili her türlü alanda çalışabilirler

Programın Amacı: Deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümünün amacı hem denizde güverte ve makine zabiti hem de denizcilik acentalarında çalışacak elemanları yetiştirmektir

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği bölümündeki öğrenciler 1 sınıfın sonunda üç anabilim dalından birine ayrılmaktadır Bunlar gemi yönetim mühendisliği (güverte) gemi makineleri işletme mühendisliği ve deniz ulaştırma işletme mühendisliğidir Birinci yıl matematik, fizik, kimya, bilgisayar programlama, gemi mühendisliğine giriş, deniz, örf, adet ve liderlik, malzeme bilgisi gibi dersler okutulur, ikinci sınıftan itibaren okutulan dersler, dallarına göre, kısaca şunlardır:

Gemi Yönetim Mühendisliği (Güverte)

 Bu dalda küresel trigonometri, vardiya esasları, termodinamik, pusula bilgisi, elektronik seyir yardımcıları, deniz meteorolojisi ve oseanagrafi, gemi manevrası; Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (makine) dalında, ısı iletimi, dinamik, hidrolik gemi makineleri bakımı, otomatik kontrol, takım tezgahları, gemi inşaatı gibi dersler okutulur Termodinamik, elektronik gibi dersler bu iki programda ortaktır Gemi makineleri işletme mühendisliği (işletme) dalında işletme hukuku, muhasebe ilişkileri, ekonomik coğrafya, ulaştırma mühendisliği, işletme yönetimi ve organizasyonu istatistik ve olasılık, pazarlama ilkeleri, deniz ulaştırma ekonomisi, deniz sigortacılığı, denizcilikte yatırım gibi dersler okutulmaktadır

Gereken Nitelikler: Deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümünün alt dallarına ayrılacaklar için gereken nitelikler de ayrı ayrı verilmiştir: Gemi yönetimi mühendisliği dalına ayrılmak isteyenlerin matematiğe özellikle geometriye ve fiziğe ilgili ve bu konularda başarılı, bedence sağlam ve güçlü açık havada ve denizde yaşamaktan hoşlanan ailesinden uzak kalabilen, başkalarını yönetebilen çok dikkatli ve sabırlı; (gemi makineleri) işletme mühendisliğinde okumak isteyenlerin matematiğe ve fiziğe, özellikle mekanik konularına ilgili ve bu alanda başarılı, denizde ve kapalı ortamlarda çalışmaktan sıkılmayan bedence sağlam, güçlü, ve dikkatli kimseler olmaları gerekmektedir Deniz ulaştırma işletme mühendisliği dalında okumak isteyenlerin matematiğe ve sosyal bilimlere özellikle hukuk ve ekonomiye ilgili, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, başkalarını etkileyebilen ve sistemli çalışabilen kimseler olmaları gerekir Bu dalda başarılı olmak için iyi derecede İngilizce bilmek gereklidir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Bu üç daldan mezun olanların hepsine “Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Lisans Diploması” verilmekte ve diplomada dal adı belirtilmektedir Güverte zabiti olarak çalışacak mezunlar 4 Kaptan olarak işe başlayıp belli hizmet dönemlerinden sonra kaptanlığa (süvariliğe) kadar yükselirler Gemide bulunan her kaptanın belli görevleri vardır Bunlar genellikle her gün köprü üstünde 8 saat değişmeli olarak vardiya tutmak ve geminin güvenli biçimde seyrini, limanlara yanaşıp geminin yükünü boşaltmasını ve yeni yük almasını sağlamaktır Makine zabiti olarak çalışacak mezunlar 4 makine zabiti olarak işe başlayıp belli hizmet dönemlerinden sonra 1 makine zabitliğine (baş mühendisliğe) kadar yükselirler Genel olarak yaptıkları işler, her gün 8 saat makine dairesine değişmeli olarak nöbet tutmak, makinelerde çıkabilecek aksaklıkları saptayıp onarmak, gemideki tüm makine donanımının bakımına yapmak ve düzenli olarak işleyişini sağlamaktır Çalışma ortamı kapalı ve gürültülüdür Deniz ulaştırma işletme mühendisi olarak çalışacak olanlar denizcilikle ilgili firmalarda yatırımları değerlendirme, gemilerin ve yüklerinin sigorta işlemleri, limanlarda yüklenen veya boşaltılan mallarla ilgili işlemleri, uluslararası iş yapan firmalarda gemilere yük, yüke gemi bulunması gibi işleri yürütürler

Çalışma Alanları Deniz ulaştırma işletme mühendisleri Ulaştırma Bakanlığına veya özel sektöre ait denizcilik kuruluşlarında görev alırlar Denizde görev yapacak elemanlar için iş bulma sansı çok yüksektir Karada çalışacakların iş bulma ve ilerleme olanakları iyi İngilizce bilmeye ve mesleki ehliyete bağlıdır Ülkemizde deniz yolu ile ulaşıma verilen önem giderek artmaktadır Bu da mezunların iş bulma imkanlarını arttırmaktadır

Dış Ticaret

Bu yüksek öğretim programının amacı, ithalat-ihracat kambiyo konularında yetişmiş ara elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır

Programın Amacı: Dış ticaret programının amacı, ihracat ve ithalat işlemleri konusunda çalışacak meslek elemanlarını yetiştirmektir

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: dış ticaret programında sosyoloji, ekonomi, muhasebe, hukuk, ticaret hukuku, dış ticaret mevzuatı ile ilgili (uluslararası pazarlama, depoculuk, taşımacılık gibi) dersler okutulur

Gereken Nitelikler: Dış ticaret programına girmek isteyenlerin sosyal bilimlere ilgili, ayrıntı ile uğraşmaktan hoşlanan, dikkatli ve sorumluluk duyguları güçlü kimseler olmaları beklenir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: dış ticaret programını bitirenlere “Dış Ticaret Meslek Elemanı” ünvanı verilir Dış ticaret meslek elemanları dışsatım (ihracat) ve dıştan alım (ithalat) firmalarında ve gümrüklerde, gelen ve giden mallarla ilgili yazışmaları ve işlemleri yaparlar

Çalışma Alanları: Dış ticaret programını bitirenler Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ve özel firmalarda görev alabilirler

Diş Hekimliği

Diş hekimliği Fakültesi, ağız boşluğunun ve diş sağlığının korunması, diş ve diş etleri hastalıklarının tedavisi, diş ve çene ameliyatları ile protez yapımı konularında eğitim ve araştırma yapar Diş hekimliği eğitiminin uygulamalı kısmı el ve parmak becerisi, uzay ilişkileri yeteneği ve estetik görüşü gerektirmektedir Bir diş hekimi hastaları ile iyi ilişkiler kurabilmeli, onların güvenini kazanabilmelidir Bunun için diş hekimi olmayı düşünen bir kimsenin sabırlı, hoşgörülü, güleryüzlü olması ve insanlara içten ilgi duması gerekir Ayrıca bir diş hekiminin uzun zaman ayakta çalışabilmesi için bedence güçlü olması beklenir

Programın Amacı: Diş hekimliği programı, ağız boşluğunun ve diş sağlığının korunması, diş ve diş etleri hastalıklarının tedavisi, diş ve çene ameliyatları ile takma diş yapımı konularında çalışacak diş hekimlerini yetiştirir ve bu alanda araştırma yapar

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Diş hekimliği fakültelerinde eğitim süresi 5 yıldır Öğretimin ilk iki yılında genellikle biyoloji, kimya, fizik, matematik gibi temel bilim dersleri verilir Daha sonraki yıllarda okutulan lisans programına özgü dersler ise genellikle bu temel derslerle dolaylı olarak ilgilidir Diş hekimliği fakültelerinin son üç yılında dersler çoğunlukla uygulamalı olarak yapılır

Gereken Nitelikler: Diş hekimliği programına girebilmek için üstün bir akademik yeteneğin yanı sıra fen derslerinde başarılı olmak gerekir Diş hekimliği eğitiminin uygulamalı kısmı, el ve parmak becerisi, uzay ilişkileri yeteneği ve estetik görüş gerektirmektedir Bir diş hekimi hastaları ile iyi ilişki kurabilmeli, onların güvenini kazanabilmelidir Bunun için diş hekimi olmayı düşünen bir kimsenin hoşgörülü, güleryüzlü olması ve insanlara içten ilgi duyması gerekir Ayrıca bir diş hekiminin uzun süre ayakta çalışabilmesi için bedence güçlü olması beklenir Diş hekimliği eğitimi oldukça masraflı bir eğitimdir Öğrenciler uygulamalarda kullanacakları alet ve gereçleri kendileri sağlamak durumundadırlar ve bu da oldukça ağır bir mali yük getirmektedir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Diş hekimliği programının ilk iki yılını başarı ile tamamlayan öğrenciye “Temel Diş Hekimliği Bilimlerinde Önlisans Diploması”, beş yıllık diş hekimliği fakültesini bitiren öğrenciye ise “Diş Hekimliği Yüksek Lisans Diploması” ve “Diş Hekimi” ünvanı verilir Diş hekimi kliniğe gelen hastanın şikayetlerini dinler, hastayı muayene eder, gereğinde rahatsızlık veren bölgenin filmini çeker ve sağlıksız dişi saptar; dişin durumuna göre gereken tedaviyi yapar, takma diş yapmak için ağız boşluğunun ölçüsünü alır, takma dişi yapar veya yaptırır, yapılan dişi ağız boşluğuna yerleştirir, çarpık ve eğri dişleri düzeltmek için dişler üzerine ve çenelere bant, tel vb düzenekler koyar, diş etleri hastalıklarını ilaç ya da ameliyatla tedavi eder Diş hekimleri günümüzde, yukarıda saydığımız işlerin herhangi birinde uzmanlaşmaktadırlar

Çalışma Alanları: Diş hekimleri, serbest çalışabilecekleri gibi bir devlet kuruluşunda da görev alabilirler Muayenehane açacak bir diş hekiminin önce Türk Tabibler Odasına başvurması, Sağlık Bakanlığından muayenehane açma izni alması ve durumu Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirmesi gerekir Resmi ve özel hastanelerde veya dispanserlerde çalışmak isteyen diş hekimleri ilgili kurumlara başvurur ve açık yerlere tayin edilirler Diş hekimleri Türk Tabipler Odasına üye olmak zorundadırlar Diş hekimlerinin bir kısmı da uzmanlık eğitimi görüp üniversitelerde görev almaktadırlar Serbest çalışmak isteyen bir diş hekiminin muayenehane açacak, alet ve malzeme alacak kadar sermayesi olmalıdır

Döküm Öğretmenliği

Endüstride üretilen makine parçalarının modellerinin planlanması, kalıbın hazırlanması ve sıvı haline gelen madenin kalıba dökülmesini sanlayacak elemanları yetiştirir Mezunları Teknik liselerde öğretmenlik yapabilecekleri gibi kendi atölyelerini de kurabilirler

Ebelik

Ebelik programı, ana-çocuk korunması ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesinde görev alacak sağlık elemanı yetiştirir Ebeler kırsal alanda sağlık hizmetlerinde denetici ebe, ziyaretçi ebe olarak Tedavi kurumlarında doğumhane ve aile planlaması kliniklerinde sorumlu ebe, klinik ebesi veya eğitimci ebe olarak görev alırlar

Programın Amacı: Ebelik programı ana-çocuk sağlığının korunması ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesinde görev alacak sağlık elemanlarını yetiştirir

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Ebelik programında temel fen, tıp ve sosyal bilim dersleri ile ebelik meslek dersleri okutulurDerslerin tüm uygulamaları hastanelerde, doğumevlerinde ve ana-çocuk sağlığı merkezlerinde yaptırılır

Gereken Nitelikler: Ebelik kızlara açık bir meslektir Ebe olmak isteyen bir kimsenin sağlık konularına ilgi duyan, insanlara yardım etmekten mutlu olabilen, sorumluluk duygusu güçlü kimseler olmaları gerekir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Ebelik programını bitiren bir öğrenciye “Ebe” ünvanı verilir Ebelik, temelde annenin ve çocuğun, genelde ailenin ve toplumun sağlığını korumayı amaçlayan bir hizmettir Bu hizmet, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerde annenin düzenli izlenmesinden, gerekli bakım ve eğitimin verilmesinden, normal doğumların yapılmasından, normalden sapma durumlarının teşhis edilip sağlık örgütüne sevk edilmesinden, aile planlaması eğitimi ve uygulanmasından, 0-6 yaş grubu çocukların büyüme ve elişmelerinin izlenmesi ve aşılarının yapılmasından, genel sağlık kuralları, beslenme, ilk yardım, aşı, bulaşıcı ve sosyal hastalıklardan korunma ve savaşla ilgili konularda bireye, aileye, topluma sağlık eğitimi verilmesinden, sağlık hizmetlerinde kullanılan sayısal verilerin toplanmasından sorumlu bir meslektir Ebenin temel görevi, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma, yükseltme ve sürdürmedir Ebeler, koruyucu sağlık hizmetlerinde çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde ve sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde ve tedavi edici sağlık kurumlarında, doğumevleri ve hastanelerin doğum kliniklerinde görev alabilirler

Çalışma Alanları: Ebeler, kırsal alana sağlık hizmetlerinde denetici ebe, ziyaretçi ebe olarak; tedavi kurumlarında, doğumhane ve aile planlaması kliniklerinde sorumlu ebe veya klinik ebesi, eğitimci ebe olarak görev alırlar

Ülkemizde ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin etkin biçimde götürülmesinde iyi yetişmiş ebeye ve ebelik hizmetlerinde denetime ihtiyaç vardır Sağlık hizmetlerinde sosyalleştirme çalışmalarının yaygınlaşması ile mezuniyetten sonra ebelerin bu alanlarda iş bulma olanakları geniştir

Eczacılık

Sentetik ve biyolojik kökenli ilaç hammaddelerinin elde edilmesi, fiziksel, kimyasal, ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi, değerlendirilmesi, kaliteli ilaçların saklanması, kullanılması gibi konularda eğitim ve araştırma yapılır Eczacıların çoğunluği kendilerine veya başkalarına ait eczanelerde, bazı laboratuvarlarda, ilaç endüstirisinde araştırmacı veya ilaç tanıtıcı olarak çalışabilirler

Programın Amacı: Eczacılık programında, sentetik, yarı sentetik veya biyolojik kökenli ilaç hammaddelerinin elde edilmesi, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi, değerlendirilmesi, kaliteli ilaç üretimi ve ilaçların saklanması, kullanılması gibi konularda eğitim ve araştırma yapar

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Eczacılık programında, başta kimya olmak üzere fizik, matematik ve biyoloji dersleri verilir İlaç hammadde ve şekillerinin üretim tekniklerine ve kullanışlarına ilişkin lisans dersleri ise genellikle son iki yılda toplanmıştır Eczacılık fakültelerinde dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür Öğrenciler uygulama derslerini fakülte laboratuvarlarında sürdürmekte ve eğitim süresi boyunca değişik yıllara dağılmış olarak eczane, hastane ve endüstride staj yapmaktadırlar

Gereken Nitelikler: Eczacılık programına girebilmek ve bu fakültede başarılı olabilmek için normalin üstünde akademik yeteneğe ve bilimsel meraka sahip olmak, fen bilimlerine ve özellikle kimyaya ilgi duymak gerekir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Eczacılık programını bitirenlere “Eczacı” ünvanı verilir Eczacı, sağlık hizmetleri grubundan bir meslek adamı, aynı zamanda bir ticaret adamıdır Serbest eczacı olarak ilaç alıp satmak bir ticaret işidir Ancak halka ve sağlık memurlarına ilaçların kaliteleri, nitelikleri hakkında bilgi verme ve tavsiyelerde bulunma işleri dolayısıyla eczacılık bir sağlık mesleğidir Eczacılar reçetelerde doktorlarca istenen hazırilaçları müşteriye satar, hazırlanması gerekli ilaçları hazırlar, reçetesiz satılan ilaçlar konusunda müşterileri uyarır Eczacılar çalışmalarını laboratuvar, eczane gibi ilaç kokularının yaygın olduğu kapalı yerlerde yürütme durumundadırlar Bu nedenle eczacı olmak isteyen bir kimsenin bu çalışma ortamını dikkate alması yararlı olur Bir eczacının ekonomi ve alım satım işlerine de ilgi duyması, çalışmalarında çok dikkatli ve titiz davranması, orumluluk bilinci ile hareket etmesi gerekmektedir

Çalışma Alanları: Eczacıların çoğunluğu kendilerine veya başkalarına ait eczanelerde, bir kısmı ise hastanelerin eczanelerinde sorumlu eczacı olarak, bazıları laboratuvarlarda, ilaç endüstrisinde araştırmacı veya ilaç tanıtıcısı olarak çalışırlar, küçük bir kısmı ise eğitim ile uğraşırlarEczacılık fakültesi mezunlarının kamu kuruluşlarında iş bulma olanağı son yıllarda çok azalmış görünmektedir Serbest eczacı olmak isteyenler için de eczane açacakları bölge ya da şehir önem kazanmaktadır Büyük kentlerde ihtiyaçtan fazla eczane vardır

Ekonomi

Bu bölümde insanların gereksinimlerini karşılayan mal ve hizmetlerin nasıl bölüşüldüğü, üretimin temel unsurları olan işgücü (emek), doğal sermaye ve girişimin önemi tüm yönleri ile açıklanır Ayrıca devletin ekonomik yaşamdaki görevleri üzerinde de durulur Mikroekonomi bölümünde, tüketicilerin ve ticari kuruluşların davranış biçimleri incelenir Maroekonomi bölümünde ise ülke ekonomisinin işleyişi bütünüyle ele alınır Mezunlar açılan sınavları başardıkları taktirde DPT’de, Sayıştay’da, Maliye ve Gümrük Bakanlığında denetçilik ve müfettişlik görevleri alabilecekleri gibi, bankalarda da aynı görevlerde çalışabilirler Kazanç, devlet sektöründe yürürlükteki yasalara, özel sektörde yürürlükteki yasalarla, özel sektörde ise sözleşmelerle saptanır

Elektrik Mühendisliği

Bu mühendislik dalının amacı ve alanı kuvvetli (elektrik) ve akımlarla çalışan sistemlerin yapımı, geliştirilmesi, elekrik üretilmesi,iletimi, dağıtımı ve sistemin bakımı ile ilgili eğitim ve araştırma yapmaktadır Bu programların mezunları PTT, TRT, TEK gibi kamu kuruluşlarının yanısıra haberleşme, bilgisayar, bakım-onarım konularında faaliyet gösteren tüm kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda iş bulabilmekte ya da serbest çalışmaktadırlar

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik üretimi, dağıtımı, sistemin bakımı, elektrikli aletlerin yapımı, elektronik sistemlerin tasarlanması, elektronik ev ve tıp aletlerinin üretilmesi, haberleşme alanında telgraf ve telefondan uyduya kadar her türlü sistemlerin tasarlanıp geliştirilmesi ve bakımı ile ilgili eğitim ve araştırma yapılır PTT, TRT, Aselsan, THY, Alarko gibi resmi ve özel kuruluşlarda, tıp elektroniği ile ilgili firmalar da ve bilgisayar sektöründe çalışılabilir

Programın Amacı: Elektrik-elektronik mühendisliğinin amacı, kuvvetli (elektrik) ve zayıf (elektronik) akımlarla çalışan alet ve sistemlerin yapımı, geliştirilmesi, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve sistemin bakımıyla ilgili eğitim ve araştırma yapmaktır

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Bu bölümde matematik ve fizik temel bilim dalları tabanı üzerinde elektronik, elektromanyetik dalga teorisi gibi haberleşme sistemlerine ilişkin dersler kuramsal ve uygulamalı olarak okutulmaktadır Yaz aylarında staj yaptırılır

Gereken Nitelikler: Elektrik ve elektronik alanında çalışmak isteyenlerin üstün akademik yeteneğe sahip, matematik, fizik, kimya ve ekonomiye ilgili ve yetenekli, dikkatli ve yaratıcı kimseler olmaları gereklidir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Elektrik-elektronik mühendisi üretme, iletme vedağıtmayla ilgili sistemlerin, projelerin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve denetimi telgraf-telefon haberleşmesinden uydu optik haberleşmesine, enerji üretiminden mikroelektronik eleman, elektronik devre düzen ve sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretimiyle ilgili işleri planlar ve yürütülmesini sağlar

Çalışma Alanları: Elektrik-elektronik mühendislerinin büyük bir kısmı PTT, TRT gibi kamu kuruluşlarında, bir kısmı özel sektörde ya da serbest çalışmaktadırlar Ülkemizde elektrik-elektronik mühendislerine duyulan gereksinme çok fazladır

Elektronik Mühendisliği

Bu mühendislik dalının amacı ve alanı kuvvetli (elektrik) ve zayıf (elektronik) akımlarla çalışan sistemlerin yapımı, geliştirilmesi, elektrik üretilmesi, iletimi,dağıtımı ve sistemin bakımı ile ilgili eğitim ve araştırma yapmaktır Bu programların mezunları Ptt, Trt, Tek gibi kamu kuruluşlarının yanısıra haberleşme, bilgisayar, bakım-onarım konularında faaliyet gösteren tüm kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda iş bulabilmekte ya da serbest çalışmaktadır

Elektronik Öğretmenliği

Bu bölümde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı endüstri meslek liseleri, teknik liseler, ticaret liseleri ve diğer ilgili kurumlarda alanlarıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmak amaçlanmıştır Matematik, fizik elektronik, bilgisayar donanım yafısı, programlama dilleri, sistem çözümleme gibi derslerin yanında öğretmenlik için gerekli formasyon dersleri okutulur Mezunlar, orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilecekleri gibi, bilgisayar üreten ve pazarlayan özel kuruluşların bilgi işlem merkezlerinde çalışabilirler Bu programların mezunları PTT, TRT, TEK gibi kamu kuruluşlarının yanısıra haberleşme, bilgisayar, bakım-onarım konularında faaliyet gösteren tüm kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda iş bulabilmekte ya da serbest çalışmaktadır

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Bu mühendislik dallarının amacı ve alanı kuvetli (elektrik) ve zayıf (elektronik) akımlarla çalışan sistemlerin yapımı, geliştirilmesi ile ilgili eğitim ve araştırma yapmaktadır Elektronik ve Haberleşme Mühendisi, telgraf-telefon haberleşmesinden, uyud optik haberleşmesine, enerji üretiminden bilgisayarla bilgi üretimine, ev aletlerinden tıp aletleri üretimine kadarn yayılan çok geniş bir alanda kullanılan her tür mikroeletronik eleman, elektronik devre düzen ve sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretimi ile ilgili işleri planlar ve yürütülmesini sağlar

Programın Amacı: Elektronik haberleşme mühendisliği programının amacı, telgraf, telefon haberleşmesinden uydu haberleşmesine, ev aletlerinden elektronik tıp cihazları üretimine kadar yayılan çok geniş bir alanda uygulanan her türlü sistemlerin tasarlanıp geliştirmesi konusunda eğitim yapmaktır

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Elektronik haberleşme mühendisliği programında eğitim süresi 4 yıldır Programda fizik, cebir, geometri, dinamik, statik, devre analizi, alan teorisi, lojik devre temelleri gibi elektronik alan ile ilgili derslerden başka, haberleşme teorisi, sayısal haberleşme, aktif mikrodalga devreleri, analog haberleşme gibi alana özgü derslerde okutulur

Gereken Nitelikler: Elektronik haberleşme mühendisliği programına girmek isteyenlerin üstün bir genel akademik yetenek düzeyine sahip, fiziğe, özellikle elektrik konularına ilgili, göz-el koordinasyonu yeteneği yüksek, yaratıcı kişiler olmaları beklenir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Elektronik haberleşme mühendisliğini programını bitirenler “Elektronik Haberleşme Mühendisi” ünvanı almaya hak kazanırlar Elektronik haberleşme mühendisleri telgraf, telefon, teleks vb haberleşme sistemlerini tasarlar, kurar, çalıştırır ve geliştirirler

Çalışma Alanları: Elektronik haberleşme mühendisleri PTT, TRT, Aselsan, THY, ALARKO gibi resmi ve özel kuruluşlarda, tıp elektroniği ile ilgili firmalarda, bilgisayar sektöründe görev alabilirler

Endüstri Mühendisliği

Ürün veya hizmet üreten kuruluşların verimliliğini yükseltmek maksadıyla insan, makine ve malzemenin etkili bir şekilde kullanılması için yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapılır Kamu sektöründe ve özel sektöre ait fabrikalarda çalışılabilirEndüsri mühendisliği gittikçe önemi artan bir mühendislik dalılıdır

Programın Amacı: Endüstri mühendisliği programı, ürün veya hizmet üreten kuruluşların verimliliğini yükseltmek amacıyla insan, makine ve malzemenin etkili bir şekilde kullanılması için yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili konularda eğitim yapar

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Endüstri mühendisliği bölümlerinde eğitim süresi 4 yıldır Lisans rogramının ilk iki yılında, matematik, fizik, kimya gibi temel fen bilimleri dersleri ile statik, dinamik, mukavemet, malzeme gibi temel mühendislik dersleri, bilgisayar programlama ve ekonomi dersleri verilir Programın son iki yılında, yöneylem araştırması, istatistik, iş etüdü, ergonomi, mühendislik ekonomisi, tesis planlaması, üretim yöntemleri ve planlaması, envanter ve kalite kontrolü gibi temel endüstri mühendisliği dersleri ile çeşitli bölümlere özgü diğer dersler ve sistem tasarımı konusunda bir proje dersi verilmektedir

Gereken Nitelikler: Endüstri mühendisliği programında başarılı olabilmek için analitik düşünme yeteneğine sahip ve yaratıcı olmak, mühendisliğe ve sosyal bilimlere ilgi duymak gerekmektedir Bulunması gerekli diğer önemli nitelikler arasında insanlarla işbirliği yapabilme ve düşünceleri başkalarına aktarabilme gücü sayılabilir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Endüstri mühendisliği bölümlerini bitirenlere “Endüstri Mühendisi” ünvanı verilir Endüstri mühendisliğinin diğer mühendislerden farkı, üretim sistemlerinin tasarım ve işletmelerinde insan faktörünü daima göz önünde bulundurması, sistemlere ve problemlerin çözümüne bir bütün olarak yaklaşabilmesi ve çeşitli mühendislik ve işletme disiplinlerinin sentezini yapabilmesidir Endüstri mühendisleri fabrikalarda iş analizleri yaparlar İnsan ile üretim araçlarının en uygun şekilde yerleştirilmesi ile üretimin miktar ve kalitesinin artırılmasına çalışırlar

Çalışma Alanları: Endüstri mühendisleri kamu ve özel sektöre ait fabrikalarda iş bulabilirler Endüstri mühendisliği ülkemizde gittikçe önemi artan bir mühendislik alanıdır Gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde endüstri mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır

Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği

Bölümün amacı, çeşitli hammaddelerin işlenerek, bunlardan çeşitli endüstri ürünlerinin tasarlanması,üretimlerinin planlanması, üretilen ürünlerin geliştirilmesi ve kalite kontrollerinin yapılması alanında çalışacak teknik elemanlar yetiştirmektir Mezunlarına endüstriyel teknoloji öğretmenliği lisans diploması verilir Mezunlar Endüstri Meslek ve Anadolu Meslek Liselerine öğretmen olarak atanabildikleri gibi çeşitli sanayi kuruluşlarında, teknik birim ve bronşlarda serbest iş kurma ve çalışma olanaklarına da sahiptirler

Felsefe

Maddenin, bilginin kapsamı ve kaynağı, insanın dünyadaki yeri ve rolü, iyi, doğru ve güzelin ne olduğu gibi alanlarda düşünce üretebilecek elemanları yetiştirmek için inceleme ve araştırma yapılır Başta Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olmak üzere, bakanlıkların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirme ile ilgili birimlerinde çalışılabilir Ayrıca öğretmenlik sertifikası alanlar, liselerde öğretmenlik yapabilirler

Programın Amacı: Felsefe programının amacı, maddenin, bilginin kapsamı ve kaynağı, insanın dünyadaki yeri ve rolü, iyi, doğru ve güzelin ne olduğu gibi problem alanlarında düşünce üretebilecek elemanları yetiştirmek ve bu alanda inceleme, araştırma yapmaktır

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Üniversitelerin felsefe programlarında başlıca dallar genellikle sistematik felsefe, felsefe tarihi, bilim tarihi ve mantık başlıkları altında toplanır

1 Sistematik Felsefe ve Mantık: Sistematik felsefe, “varlığın ve bilginin kaynağı, güzel, iyi ve doğrunun ölçüsü nedir?” gibi sorulara tarihsel süreç içinde verilmiş cevapları tartışır

2 Felsefe Tarihi: Evren-toplum-insan üzerine geliştirilen düşünceleri tarih sırasıyla ve tarih yöntemiyle inceleyip karşılaştırarak değerlendirir

3 Bilim Tarihi: İnsan düşüncesinin en önemli ürünü olan bilimin başlangıcı, gelişimi; bilim, felsefe, din, teknoloji ilişkisini toplumlararası bilgi alışverişi bağlamında ele alır

Gereken Nitelikler: Bu bölüme girebilmek için normalin üzerinde bir akademik yeteneğe sahip, temel bilimler ve sosyal bilimler alanında başarılı olmak, soyut konularla uğraşmaktan hoşlanmak ve herşeyden önce entelektüel gelişmeyi amaçlamak gerekir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Felsefe bölümünü bitirenlere felsefe lisans diploması verilir Bir felsefeci mümkün olduğu kadar çok değişik alanlarda okur, okuduklarını tartışır ve fikir üretmeye çalışır

Çalışma Alanları: Felsefe bölümü mezunları, başta Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, olmak üzere bakanlıkların eğitim ve kültür ile ilgili birimlerinde, TRT’de üniversitelerde, kamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde değişik kadro ünvanları ile çalışma imkânı bulmaktadırlar Öğretmenlik sertifikası olan mezunlar liselerde öğretmenlik yapabilirler Düşünce üretebilme ve bunları yazılı olarak aktarabilme yeteneği olanlar yazar olarak basında iş bulabilirler; yeteneklerini kanıtlayanların isterlerse akademik çalışmaya yönelme olanakları da vardır

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Bu bölümde ortaöğretim kurumlarında felsefe gurubu derslerini verebilecek öğretmenler yetiştirme amacına yönlik eğitim ve araştırma yapılmaktadır Felsefe grubu öğretmenleri liselerde psikoloji, sosyoloji, felsefe ve mantık derslerine girerler Mezunları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kura ile atanırlar

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Eğitim Fakültelerinde ortaöğretim birinci kademesinin(ortaokul) öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere, eğitim, öğretim ve araştırma yapar Öğretmen, fen bilimlerinde gerekli alt bilgi birikimini vermek üzere öğrecileri yetiştirir Bulunduğu okulun genel amaçlarına göre hazırlanmış müfredat programı çevresinde konularını planlar, derslerini işler, gerekli deney ve uygulamaları yapar Öğretmen olmak isteyen bir kimseden sözel ifade gücüne sahip, insanlara birşeyler öğretmekten hoşlanan sabırlı bir kişi olması beklenir

Fizik

Madde ve enerjinin yapısını ve karşılıklı etkileşimini araştırır, evrendeki fiziksel olayların bağlı olduğu yasaları bulmaya çalışır Fizik bölümünde öncellikle bu araştırma ve incelemeleri yapabilecek nitelikte eleman yetiştirmeleri yapabilecek nitelikte eleman yetiştirmeye yönelik eğitim yapılır Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun fizik laboratuvarında, Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının çeşitli kuruluşlarında araştırmacı olarak, Ptt, Aselsan, Trt gibi kuruluşlarda teknik eleman olarak çalışılabilir Ayrıca öğretmenlik formasyonu aldığında liselerde öğretmenlik yapılabilir

Programın Amacı: Fizik, madde ve enerjinin yapısını ve karşılıklı etkileşimini araştırır, evrendeki fiziksel olayların bağlı olduğu yasaları bulmaya çalışır Fizik programında öncelikle bu araştırma ve incelemeleri yapabilecek nitelikte eleman yetiştirmeye yönelik eğitim yapılır

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Fizik programının 4 yıllık eğitim süresinin ilk iki yılında temel fizik, matematik, kimya gibi dersler verilir Son iki yılda ise daha geniş ve ileri düzeyde fizik bilgileri içeren dersler verilir Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak okutulur

Gereken Nitelikler: Fizik öğrenimi yapmak isteyen bir kimse fizik, matematik, kimya gibi temel bilimler alanında iyi yetişmiş olmalı ve bu alanlara içten bir ilgi duymalıdır Fizikçinin amacı gözlem ve deney yaparak fiziksel olayların kanunlarını bulmaktır Bunun için fizik alanında çalışacakların dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme gücüne sahip yaratıcı kimseler olmaları gerekir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Fizik programını bitirenlere “Fizikçi” ünvanı verilirMezunlar genellikle kamu kesiminde görev alırlar Bir fizikçinin işi, araştırılacak olan problemi çözümlemek, araştırma yöntemini seçmek, deneyini yapmak ve sonucunu rapor etmek olarak özetlenebilir Fizikçiler çalışmalarında diğer disiplinlerden geniş ölçüde yararlanırlar Endüstride çalışan fizikçiler mühendislerle işbirliği yaparlar Kimya, biyoloji ve jeoloji fizikçilerin yakından ilgili oldukları alanlardır Biyoloji ve fiziğin ortak çalışmasından “Biyofizik” denilen alan ortaya çıkmıştır Biyofizik organik yapının atomik ayrıntıları, kalıtım vb konularla ilgilidir Jeoloji ile fiziğin birleştiği yerde “Jeofizik” alanı ortaya çıkmıştır Uzmanlaşmanın ilerlediği ülkelerde fizikçiler, fiziğin çeşitli alanlarında (optik, ses, katı hal, elektrik, mekanik vb) derinleşmektedirler lkemizde henüz bu derece uzmanlaşma söz konusu değildir

Çalışma Alanları: Ülkemizde endüstri henüz fizik alanındaki temel araştırmaları destekleyecek kadar elişmediğinden fizikçilerin özel sektörde çalışmaları söz konusu değildir Lisans düzeyinde eğitim gören ve “Öğretmenlik Sertifikası” alanlar liselerde ve özel dershanelerde öğretmen olabilir ya da özel bir kurs gördükten sonra bilgisayar programcısı olarak çalışabilirler, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun fizik laboratuvarlarında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının çeşitli kuruluşlarında araştırıcı olarak iş bulabilirler, Aselsan, PTT, TRT gibi kuruluşlarda teknik eleman olarak çalışabilirler Bir temel bilim olarak fiziğin, gerek ortaöğretimde gerekse yükseköğretimde önemli bir yeri vardır Ülkemizde ortaöğretimde fizik öğretmeni açığı büyüktür Açılmakta olan ve açılacak üniversitelerin fizik alanında yetişmiş elemanlara ihtiyacı vardır Bu nedenle iyi yetişmiş bir fizikçi ülkemizde bugün ve gelecekte daima aranan bir eleman durumundadır

Fizik Mühendisliği

Uzaydaki yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyen fizik bilimi bulgularınınuygulama alanına dönüştürülmesi ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapılır Modern teknoloji kullanan kamu ve özel sektör kurumlarında, elektronik malzeme üretiminde, kalite kontrol birimlerinde, sağlık fizikçisi olarak hastanelerde ve eneji santrallerinde çalışılabilir Ayrıca üniversitelerde akademik çalışma yapılabilir Nükleer enerji, biyofizik, jeofizik gibi araştırma dallarında uzmanlaşılabilir

Programın Amacı: Fizik mühendisliği bölümü, doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyen fizik bilimi bulgularının uygulama alanına dönüştürülmesi ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapar

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Fizik mühendisliği bölümlerinde eğitim süresi 4yıldır Matematik, fizik, kimya bu eğitim süresinde okutulan başlıca derslerdir Nükleer fizik, atom fiziği, katıhal fiziği gibi kuramsal ve temel konuların yanı sıra elektronik, bilgisayar programlama gibi uygulama derslerine de önem verilir Fizik mühendisliği bölümlerinde temel fen eğitimi ile birlikte teknik çizim, makine elemanları, malzeme gibi gerekli mühendislik konuları da işlenir

Gereken Nitelikler: Fizik mühendisliği bölümlerinde okumak isteyen bir kimsenin, maddenin yapısı, davranışı ve özelliklerine ilişkin konulara karşı ilgisi ve yaratıcı gücü olmalıdır Ayrıca kişinin iyi bir gözlemci, deneyci ve kuramcı olması bu alandaki başarısını artırıcı etkenlerdir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Fizik mühendisliği programını bitirenlere “Fizik Mühendisi” Sünvanı verilir Fizik mühendisleri elektronik endüstrisi, TCDDY ve PTTgibi haberleşme ile ilgili kuruluşlarda üretilen ve kullanılan malzemenin elektronik, metalurjik, optik vb özellikleri konusunda kalite kontrolünü yapar; temel fizik bilgilerini uygulama alanlarına aktarmak amacı ile araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütür Fizik mühendisi fizikçilerin ürettikleri temel fizik bilgilerini teknolojiye ve dolayısıyla endüstrinin ihtiyaçlarına uygular; elektronik mühendisinin ürettiği aletlerin devre elemanlarını, katıhal elektroniği bilgisiyle üretir, geliştirir Telekomünikasyona lazer optiğinin, endüstriye süper iletkenliğin sokulması buna örnektir

Çalışma Alanları: Bölümden mezun olan öğrenciler modern teknoloji kullanan kamu ve özel sektör kurumlarında çalışmaktadırlar Bilgisayar ve elektronik malzeme üretiminde kalite kontrol birimlerinde, radyasyon güvenliği ve sağlık fizikçisi olarak hastanelerde enerji santrallerinde çalışabilirler Üniversitelerde akademik çalışma yapmak isteyen mezunlar ise fizik mühendisliği bölümlerinin yanı sıra nükleer enerji, biyofizik, jeofizik, sağlık fiziği gibi araştırma dallarında da uzmanlaşabilirler İyi yetişmiş fizik mühendisleri aranan elemanlardır

Fizik Öğretmenliği

Eğitim fakültelerinde ortaöğretimin (liseler, meslek liseleri, akşam liseleri vb) öğretmen ihtiyaçlarını karşılamak üzere, eğitim öğretim ve araştırma yapar Öğretmen otra öğretimde uzmanlaştığı alanda öğrencileri yetiştirir Bulunduğu okulun genel amaçlarına göre hazırlanmış genel müfredat programı çerçevesinde konularını planlar, derlerini işler, gerekli deney ve uygulamalar yapar

Haberleşme

Haberleşme programının amacı, telekomünikasyon sistemlerininkurulması, işletilmesi alanında çalışacak ara insangücünü yetiştirmektir Habarleşme Teknikeri kablolu ve kablosuz haberleşme sistemlerini (uydu haberleşme sistemleri gibi) kurar ve bu sistemlerde gerekli geliştirme çalışmalırını yürütür; kurduğu sistemleri denetler, bozulanları onarır Haberleşme Teknikerleri Elektronik ve Haberleşme Mühendisi ile işçiler arasında ara eleman olarak görev yapar

Programın Amacı: Haberleşme programının amacı, telekomünikasyon sistemlerinin kurulması, işletilmesi alanında çalışacak ara insangücü yetiştirmektir

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Haberleşme programında bilgisayar teknolojisinin bilimsel ilkeleri elektrik ve elektronik mikro elektrik sistemler, dijital elektronik, telekomünikasyon sistemleri gibi dersler okutulmaktadır

Gereken Nitelikler: Haberleşme programında okumak isteyenlerin fizik ve matematik konuları ile ilgili ve bu lanlarda başarılı, mekanik ilişkileri görebilen kimselerolmaları gerekir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Haberleşme programını bitirenlere “Haberleşme Teknikeri” ünvanı verilir Haberleşme teknikeri telgraf, telefon, teleks gibi elektrik ve elektronik haberleşme sistemlerinin kuruluşu, işletilmesi, bakım ve onarımı işlerini elektrik ve elektronik mühendisinin gözetim ve denetimi altında yürütür

Çalışma Alanları: Haberleşme teknikeri kablolu ve kablosuz haberleşme sistemlerini (uydu haberleşme sistemleri gibi) kurar ve bu sistemlerde gerekli geliştirme çalışmalarını yürütür; kurduğu sistemleri denetler, bozulanları onarır Haberleşme teknikeri elektronik ve haberleşme mühendisi ile işçiler arasında ara eleman olarak görev yapar

Halkla İlişkiler

Açıköğretim verilen bu bölümde halkla ilişkilerin uygulama biçimleri üzerine eğitim ve araştırma yapan elemanlar yetiştirilir

Programın Amacı: Halkla ilişkiler ve tanıtım programının amacı, gerek kamu, gerekse özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım birimlerinde çalışacak nitelikli elemanları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Halkla ilişkiler programının 4 yıllık eğitim süresinin ilk iki yılında sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimleri, ekonomi, hukuk ve istatistik gibi temel dersler okutulmaktadır Daha sonraki yıllarda reklamcılık, fotoğrafçılık, iletişim vb konularda eğitim yapılmaktadır

Gereken Nitelikler: Halkla ilişkiler ve tanıtım programına girmek isteyen bir kimsenin sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, normalin üzerinde bir sözel yeteneğe ve ikna gücüne sahip, girişken, insanlarla etkileşimde bulunmaktan hoşlanan, çevredeki kaynakları seferber edebilen, yaratıcı bir kişi olması gerekir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Halkla ilişkiler programını bitirenler çeşitli kurumlarda “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı” olarak görev alırlar

Çalışma Alanları: Hakla ilişkiler ve tanıtım alanında yetişenler resmi ve özel kuruluşların tanıtım birimlerinde, reklam ve kamuoyu araştırmaları ile ilgili kuruluşlarda görev alabilirler Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm özel ve kamu kesiminde halka ilişkilerin uygulama biçimleri üzerine ve eğitim araştırma yapar Halkla ilişkiler uzmanını amacı, çalıştığı kurumu halka tanıtmak, kurum ile halk arasında iletişim sağlamaktır Bunun için kurumu tanıtıcı broşürler, raporlar hazırlayarak bunları kitle iletişim araçlarıyla halka duyururlar Kurum ileri geleneklerinin konuşma ve yazışmalarının gözden geçirirler Basın, konferans, yıldönümü toplantıların beklenen etkiyi yapması için gerekli koşullar hazırlarlar Kısaca çalıştığı kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler oluşturmaya çalışırlar Mezunlar bank , fabrika, hastane, üniversite gibi özel ve kamu sektörüne ait çeşitli kurumlarda çalışabilirler

Havacılık / Uçak Mühendisliği

Programın Amacı: Havacılık/uçak mühendisliği programı havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve inşa projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım teknolojisi ve işletmesi konularında eğitim ve araştırma yapar

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Havacılık/uçak mühendisliği bölümünde ilk yılda temel bilimler (fizik, kimya, matematik); sonraki 1,5-2 yılda termodinamik, statik, dinamik, mukavemet, akışkanlık mekaniği, bilgisayar, elektrik-elektronik gibi teorik; kalan sürede de aerodinamik, gaz dinamiği, yapı-malzeme, etki sistemleri, ısı transferi gibi uygulamalı temel mühendislik dersleri verilir Öğrenciler THY’de ve özel uçak şirketlerinde staj yaparlar

Gereken Nitelikler: Havacılık/uçak mühendisliği bölümüne girmek isteyen bir kimsenin, normalin üstünde bir genel akademik yeteneğe sahip, matematik, fizik, kimya ve astronomi konularına ilgili ve bu alanlarda iyice yetişmiş, sabırlı, dikkatli, düzgün şekil çizebilen yaratıcı ve başka insanlarla işbirliği yapabilen, uyumlu bir kimse olması gerekir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Havacılık/uçak mühendisliği bölümünden mezun olanlara “Havacılık veya Uçak Mühendisi” ünvanı verilir Havacılık/uçak mühendisi, yapımı düşünülen hava taşıtının dizaynını, ön projesini hazırlar; uçak yapımı için gerekli üretim yöntemleri arasından hangisinin, niçin daha ekonomik olacağına karar verir, bu konuda gerekli modelleri hazırlayarak deneylerini yapar; tasarladığı hava taşıtının performans özelliklerini saptar ve istenen niteliklere göre incelemesini yapar, uçak yapımında, fabrikada üretimin planlamasını yaparak işlerin zamanında, istenen kalitede ve niteliklerde üretimini sağlar, yapım sonrası uçuş tecrübelerini planlar, bunlara bizzat katılarak yapılan hava taşıtının gerçek işleyişini saptar, bunların pazarlanmasında görev alır Havacılık/uçak mühendisi ayrıca kullanıcı kuruluşlarda işletme ve bakım mühendisliği görevlerini de yürütür

Çalışma Alanları: Havacılık/uçak mühendisleri, ülkemizde THY’de, Kara ve Hava Kuvvetlerinde ana bakım üstlerinde, TUSAŞ’ta, MKE’de ve özel bazı hava şirketlerinde temel elemanlar olarak çalışabilecekleri gibi eğitimleri sırasında almış oldukları temel makine mühendisliği bilgileri sayesinde makine mühendisliği sahalarında da çalışmaktadırlar Havacılık/uçak mühendislerinin kendi alanlarında çalışma imkânları, ülke şartlarına paralel olarak artmaktadır

Havacılık Mühendisliği

Hava ile etkileşen her çeşit mühendislik ürünün tasarlanması ve inşaat projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım teknolojisi ve işletmesi konularında eğitim ve araştırma yapar Yapımı düşünülen hava taşıtının dizaynını, ön projesini hazırlar Uçak yapımı için gerekli üretim, yöntemleri arasından hangisinin niçin dahaekonomik olacağına karar verir Bu konuda gerekli modelleri hazırlayarak deneylerini yapar, tasarladığı hava taşıtının performans özelliklerini saptar ve istemlere göre incelemesini yapar Havacılık-uçak mühendisleri, ülkemizde THY’da, TC silahlı kuvvetlerinde, kara ve hava kuvvetlerinde ana bakım üstlerinde, Tusaş, MKM, kurumunda, özel bazı hava şirketlerinde temel elemanlar olarak çalışabilecekleri gibi, eğitimleri sırasında almış oldukları temel makine mühündisliği bilgileri sayesinde makine mühendisliği bilgileri alanlarında da çalışabilmektedirler Kendi alanlarında çalışma imkanları, ülke şartlarındaki gelişmelere paralel olarak artmaktadır

Programın Amacı: Havacılık/uçak mühendisliği programı havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve inşa projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım teknolojisi ve işletmesi konularında eğitim ve araştırma yapar

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Havacılık/uçak mühendisliği bölümünde ilk yılda temel bilimler (fizik, kimya, matematik); sonraki 1,5-2 yılda termodinamik, statik, dinamik, mukavemet, akışkanlık mekaniği, bilgisayar, elektrik-elektronik gibi teorik; kalan sürede de aerodinamik, gaz dinamiği, yapı-malzeme, etki sistemleri, ısı transferi gibi uygulamalı temel mühendislik dersleri verilirÖğrenciler THY’de ve özel uçak şirketlerinde staj yaparlar

Gereken Nitelikler: Havacılık/uçak mühendisliği bölümüne girmek isteyen bir kimsenin, normalin üstünde bir genel akademik yeteneğe sahip, matematik, fizik, kimya ve astronomi konularına ilgili ve bu alanlarda iyice yetişmiş, sabırlı, dikkatli, düzgün şekil çizebilen yaratıcı ve başka insanlarla işbirliği yapabilen, uyumlu bir kimse olması gerekir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Havacılık/uçak mühendisliği bölümünden mezun olanlara “Havacılık veya Uçak Mühendisi” ünvanı verilir Havacılık/uçak mühendisi, yapımı düşünülen hava taşıtının dizaynını, ön projesini hazırlar; uçak yapımı için gerekli üretim yöntemleri arasından hangisinin, niçin daha ekonomik olacağına karar verir, bu konuda gerekli modelleri hazırlayarak deneylerini yapar; tasarladığı hava taşıtının performans özelliklerini saptar ve istenen niteliklere göre incelemesini yapar, uçak yapımında, fabrikada üretimin planlamasını yaparak işlerin zamanında, istenen kalitede ve niteliklerde üretimini sağlar, yapım sonrası uçuş tecrübelerini planlar, bunlara bizzat katılarak yapılan hava taşıtının gerçek işleyişini saptar, bunların pazarlanmasında görev alır Havacılık/uçak mühendisi ayrıca kullanıcı kuruluşlarda işletme ve bakım mühendisliği görevlerini de yürütür

Çalışma Alanları: Havacılık/uçak mühendisleri, ülkemizde THY’de, Kara ve Hava Kuvvetlerinde ana bakım üstlerinde, TUSAŞ’ta, MKE’de ve özel bazı hava şirketlerinde temel elemanlar olarak çalışabilecekleri gibi eğitimleri sırasında almış oldukları temel makine mühendisliği bilgileri sayesinde makine mühendisliği sahalarında da çalışmaktadırlar Havacılık/uçak mühendislerinin kendi alanlarında çalışma imkânları, ülke şartlarına paralel olarak artmaktadır

Hemşirelik

Hemşirelik yüksekokulları birey, aile ve toplum sağlığının korunması, hastalık halinde hekim tarafından saptanan tedavinin uygulanması ve hasta bakımının planlanması, örgütlenmesi ile ilgili hizmetler konusunda eğitim yapar Hemşire olmak isteyenlerin bedence sağlıklı, sabırlı, dürüst, hoşgörülü, soğukkanlı, sorumluluk dugusuna sahip ve insanlara (özellikle sağlığını kaybetmiş), yardım etmekten hoşlanan ve insamlarla olumlu iletişim kurmada becerikli olan insanlar olmaları gerekir

Programın Amacı: Hemşirelik programının amacı, birey, aile ve toplum sağlığının korunması, hastalık halinde, hekim tarafından saptanan tedavinin uygulanması, hasta bakımının planlanması ve örgütlenmesi ve uygulanması ile ilgili hizmetler yürütecek sağlık personelini yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Hemşirelik programında eğitim süresi 4 yıldır Eğitim önlisans ve lisans olmak üzere iki aşamada yapılır Önlisansı başarıyla bitirenler lisansa geçmek için öngörülen koşulları yerine getirdikleri taktirde lisans programının üçüncü ve dördüncü yıllarına devam edebilirler Eğitim programı, birbirine bağlı temel tıp bilimleri, fen ve sosyal bilimler, mesleki bilimler, hemşirelikte yönetim, hemşirelikte öğretim gibi temel araştırma derslerini ve bu derslerin uygulamalarını kapsar Derslerin eğitim ve yaz dönemindeki klinik uygulama ve stajları öğretim elemanlarının denetiminde yaptırılır

Gereken Nitelikler: Hemşirelik alanında çalışmak isteyenlerin bedence sağlıklı, insanlarla iyi iletişim kurabilen, uyanık, sabırlı, dürüst, hoşgörülü, soğukkanlı, sorumluluk duygusuna sahip ve insanlara, özellikle sağlığını kaybetmiş insanlara yardım etmekten doyum sağlayan kimseler olmaları ve mesleği sevmeleri gerekir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Hemşirelik programını tamamlayanlara “Uzman Hemşire” ünvanı verilir Uzman hemşireler, tedavi edici hizmetler ve koruyucu sağlık hizmetleri alanlarında görev yapmaktadırlar Tedavi edici hizmet alanında hemşire, bireyi fizyolojik, psikolojik ve sosyal bir bütün olarak ele alır ve bakım verir Bu bakımı verirken solunum, beslenme, boşaltım, hareket ve uygun pozisyon, uyku,dinlenme, uygun giyim, beden ısısı, temizlik gibi temel insan ihtiyaçlarını dikkate alır ve uygulama yapar, hasta için öngörülen tedavileri uygular, takip eder, hastayı gözler, yazılı rapor tutar Hemşire ayrıca, polikliniklerde hastanın muayene ve teşhis işlemlerine yardımcı olur, hastaya açıklayıc ı bilgi verir, ameliyathanede, fiziksel ortamı hazırlar, ameliyat ekibine yardımcı olur, ayılma odasında hastanın ameliyat sonrası ön bakımını yapar Koruyucu sağlık hizmetleri alanında hemşire, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık eğitiminin verilmesi, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve istatistiksel bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesinde görev alır Endüstri, iş ve okul sağlığı programlarında sürekli kontrol ve tedavide yardımcı olur, sağlık eğitimi ve danışmanlığı yapar

Çalışma Alanları: Hemşireler, özel veya resmi tüm sağlık kuruluşlarında servis hemşiresi, servis başhemşiresi, klinik hemşiresi ve hastane başhemşiresi olarak görev alırlar Hemşirelik temel eğitimine ek olarak öğretmenlik sertifikası alan ve lisans düzeyinde eğitim gören hemşireler, sağlık meslek liselerinde ve hemşirelik yüksekokullarında çalışabilir, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine katkıda bulunurlar Ülkemizde halen hemşirelerin çok az bir kısmı yüksekokul mezunu olup bunların ülke genelinde dağılımları dengeli olmadığından hemşireye olan ihtiyaç, olduğundan daha fazla hissedilmektedir

Hidrojeoloji Mühendisliği

İçme, kullanma, sulama, hidroterapi, hidrolik ve jeotermal enerji üretimi amacıyla islenilen miktar ve kalitede yeraltı suyunun kirletici etkilerden korunması konularında teknik insangücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır Hidrojeoloji mühendisi evde, tarımda ve endüstride ihtiyaç duyulan miktar ve kalitede yeraltı suyunun aranması, bulunması, ekonomik bir biçimde kullanıma sunulması ve kirletici etkilerden korunması amacıyla araştırmalar yapar

Başlıca çalışma alanlarından birisi de baraj ve regülatör gibi su yapılarında ortaya çıkabilecek su kaçaklarının araştırılması ve engellenmesine yönelik mühendislik önlemlerinin belirlenmesidir Hidrojeoloji mühendisleri, istenilen miktar ve kalitede yeraltı suyunun sağlanması, yeraltı su kaynaklarının korunması ve gerektiğinde yeraltı suyundan kaynaklanan direnaj problemlerinin çözümlenmesi amacıyla ilgili kamu kuruluşlarında (Dsi, Mta, Köy hizmetleri, illerbankası, çevre genel müdürlüğü, belediyeler vb) bu konularda danışmanlık ve müteahhitlik hizmetleri veren ulasal ve uluslararası kuruluşlarda da görev alabilir Programın Amacı: Hidrojeoloji mühendisliği programının amacı, içme, kullanma, sulama, hidroterapi, hidrolik ve jeotermal enerji üretimi amacıyla istenilen miktar ve kalitede yeraltı suyunun sağlanması, sağlanan suyun kirletici etkilerden korunması konularında çalışacak teknik insangücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Hidrojeoloji mühendisliği programında eğitim süresi 4yıldır İlk yılda temel bilimlerle ilgili dersler verilir Daha sonra genel mineroloji, özel mineroloji, stratigrafi ilkeleri, su kimyası, toprak mekaniği, genel sondaj tekniği gibi jeoloji ve mühendislik dersleri okutulur Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür

Gereken Nitelikler: Hidrojeoloji alanında eğitim görmek isteyen bir kimsenin başta jeoloji ve kimya olmak üzere fen derslerine karşı ilgi duyması ve bu konularda başarılı olması beklenir Ayrıca, hidrojeoloji alanında çalışacak kişinin meraklı ve sabırlı bir araştırmacı olması meslekte başarısını artırıcı bir faktör olabilir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Hidrojeoloji mühendisliği programını bitirenler “Hidrojeoloji Mühendisi” ünvanını almaya hak kazanırlar Hidrojeoloji mühendisi evde, tarımda ve endüstride ihtiyaç duyulan miktar ve kalitede yeraltı suyunun aranması, bulunması, ekonomik bir biçimde kullanıma sunulması ve kirletici etkilerden korunması amacıyla araştırmalar yapar Hidrojeoloji mühendisinin başlıca çalışma alanlarından biri de baraj ve regülatör gibi su yapılarında ortaya çıkabilecek su kaçaklarının araştırılması ve engellenmesine yönelik mühendislik önlemlerinin belirlenmesidir

Çalışma Alanları: Hidrojeoloji mühendisleri, istenilen miktar ve kalitede yeraltı suyunun sağlanması, yeraltı suyu kaynaklarının korunması ve gerektiğinde yeraltı suyundan kaynaklanan drenaj problemlerinin çözümlenmesi amacıyla ilgili kamu kuruluşlarında (DSİ, MTA, Köy Hizmetleri, İller Bankası, Çevre Genel Müdürlüğü, belediyeler vb), bu konularda danışmanlık ve müteahhitlik hizmetleri veren ulusal ve uluslararası kuruluşlarda görev alabilirler

Hukuk

Toplumda bireylerin birbirleri ve devletle veya devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçular yetiştirilir Hukuk fakültesini bitirenler, genellikle Hakim, Savcı ve Avukat ünvanı ile çalışmaktadırlar

Programın Amacı: Hukuk programının amacı, toplumda bireylerin birbirleri ile ve devletle veya devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçuları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Hukuk programında hukuk felsefesi ve sosyolojisi, Türk hukuk tarihi, anayasa hukuku, Roma özel hukuku, medeni hukuk, idare hukuku, devletler umumi hukuku, İslam hukuku, borçlar hukuku, ceza hukuku, ticaret hukuku ve vergi hukuku gibi meslek dersleri verilir

Gereken Nitelikler: Hukuk fakültesinde başarılı olabilmek için öğrencinin lisede aldığı felsefe, mantık, sosyoloji, kompozisyon ve Türkçe derslerinde başarılı olması beklenir Hukuk fakültesi mezunları hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar üstün bir akademik yeteneğe, ikna gücüne, sağlam bir mantık ve seziye sahip olmalıdırlar Hukuk fakültesine girmek isteyenler hukukun, sorumluluğu çok fazla olan bir meslek alanı olduğunu, sürekli çalışma, okuma ve araştırma gerektirdiğini öncelikle kabul etmelidirler Sabır ve anlayış da bu alanda başarı için gerekli niteliklerdir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Hukuk fakültesinde 4 yıllık lisans programını tamamlayanlar daha sonra yaptıkları stajın konusuna göre genellikle “Hakim”, “Savcı” ve “Avukat” ünvanları ile çalışmaktadırlar Bir kısmı da “Danışman” olarak görev yapar Hakim mahkemede, vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkların hukuk kuralları çerçevesinde çözülmesine çalışır Hakim veya savcı olabilmek için bir hukuk fakültesini bitirdikten sonra mahkemelerde staj yapmak gereklidir Hakim veya savcı olmak isteyen bir kimse hukuk fakültesini bitirdikten sonra Adalet Bakanlığına başvurur İsteklilerin ihtiyaçtan fazla olması halinde stajyer atamalarında hukuk diplomasının derecesine bakılır Aynı dereceye sahip olanlar arasında önce başvuranlar sonrakilere, doktora yapmış olanlar hepsine tercih edilir Stajyerlik dönemini bitirenlerin atanacakları yer kura ile belirlenir Hakimlere ve savcılara, kendi yasaları hükümlerince bazı maddi ayrıcalıklar tanınmıştır Bu ayrıcalıklar, iki yılda bir ilerleme (diğer memurlar 3 yılda bir derece ilerlemesi yapar), maaşlarının yarıdan fazlası kadar tazminattır Hakimlerin, görevleri gereği, siyasal etkilerden uzak tutulmaları ve kendilerini güvenlikte hissetmeleri için bazı önlemler alınmıştır Sözgelişi, kendileri istemedikçe, hastalık veya yüz kızartıcı bir suç işlemiş olma durumları dışında, Anayasa’da gösterilen yaştan önce işten çıkarılamazlar, emekliye ayrılamazlar Avukatlık genellikle serbest yürütülen bir meslektir Avukatlar insanların hukuki sorunlarıyla uğraşırlar Avukat kendisine başvuranın şikayetini dinler, gerekirse davanın açılması için yol gösterir, savunmayı hazırlar ve mahkemede yargıca yazılı ya da sözlü olarak sunar, davayı kovuşturur, gerekirse olay yerine gidip keşif yapan mahkeme heyetine katılır Avukat olmak isteyen bir kimsenin hukuk fakültesini bitirdikten sonra bir yıl staj yapması gerekir Staj süresinin yarısı mahkemelerde, yarısı tecrübeli bir avukatın yanında geçer Eğitimini başarı ile tamamlayan bir avukat bir yazıhane açarak dava kabul etmeye başlayabilir Bazı avukatlar kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda avukat veya hukuk müşaviri olarak görev alırlar Her avukat, avukatlık mesleğini yürütmek için meslek üyelerinin çalışmalarını denetleyen bir kuruluş olan Türkiye Barolar Birliğine kaydolmak zorundadır Avukatlık mesleğinde iş bulma olanağı; bulunulan bölgenin ekonomik ve toplumsal koşullarına ve avukatın yeteneklerine bağlıdır Bunun dışında, hukuk fakültesini bitirenler hukuk danışmanlığı, müfettişlik, hariciye meslek memurluğu gibi mesleklerde de iş bulabilmektedirler

İktisat

Tükenebilir kaynakların, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için etkin şekilde kullanılması, bu kaynakların arttırılması, üretilen mal ve hizmetlerin paylaşımı ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapılır Çok çeşitli alanlarda çalışabileceği gibi daha çok bankalar ile eğitim ve araştırma kurumlarında çalışılabilir İktisat programı, tükenebilir kaynakların insanların ihtiyaçlarını karşılamak için en etkin biçimde kullanılması, bu kaynakların artırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapar

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: İktisat programında temel ekonomi derslerinin yanı sıra yönetim, hukuk, işletmecilik, istatistik, uluslararası ilişkiler alanlarına ilişkin dersler de verilir Okutulan derslerin amacı öğrencilere genel bir bilgi kazandırmanın yanında çözümleme ve eleştirme gücünü geliştirmektir

Gereken Nitelikler: Bu alanda öğrenim yapmak isteyenlerin akademik yeteneğin yanı sıra, sayısal düşünme yeteneğine de sahip olmaları beklenir Başarılı olabilmek için her şeyden önce araştırma, inceleme yapmayı, yönetim ve idari alanlarda çalışmayı sevmek önemlidir Yaratıcılık da bu alanda başarıyı artıran bir özelliktir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Üniversitelerin iktisat bölümlerinden mezun olanlar işgücü piyasasında “İktisatçı” olarak görev alırlar İktisatçılar çalıştıkları kurumda hammadde ve insangücü kaynaklarının en kârlı biçimde kullanılmasına ve üretilen malların pazarlanmasında en uygun yöntemlerin bulunmasına çalışırlar

Çalışma Alanları: Mezunlar çok çeşitli alanlarda iş bulabilmekle birlikte, ise de son yıllarda en çok bankalar ile eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam edilmektedirler

İlahiyat

İslam dinini incelemek ve öğrenmek için eğitim ve araştırma yapılır Mezunlar önemli bir kısmı İmam Hatip Liselerinde meslek dersleri yapabilecekleri gibi diğer bir kısmında, vaiz veya müftü olarak çalışabilmektedirler

Programın Amacı: İlahiyat programının amacı başta İslam dini olmak üzere, çeşitli dinleri bilimsel yöntemlerle inceleyerek bilimsel tutumu benimsemiş ve geniş görüşlü aydın din adamı yetiştirmek için eğitim ve bu alanda araştırma yapmaktır

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: İlahiyat fakültesinde Arapça Kur’an-ı Kerim öğretiminden oluşan bir yıllık hazırlık sınıfı vardır Hazırlık sınıfından sonraki yıllarda ise Kur’an-ı Kerim’in yorumu (Tefsir), Hz Peygamber’in sözlerinin yorumu (Hadis), İslam hukuku, din felsefesi, dinler tarihi, din sosyolojisi ve din psikolojisi gibi lisans dersleri verilmektedir

Gereken Nitelikler: İlahiyat fakültesine girmek isteyen bir kimselerin, üstün bir genel akademik yeteneğe, özellikle de sözlü düşünme yeteneğine, düşüncelerini, başkalarına aktarma gücüne sahip, felsefe, sosyoloji, psikoloji, özellikle sosyal psikoloji ve tarihe meraklı ve bu konularda iyi yetişmiş belleği güçlü olmaları gereklidir Bu alanda çalışacak kimselerin ayrıca sabırlı, hoşgörülü, yeniliklere açık, öğrenmeye istekli olmaları beklenir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Öğrenimlerini başarı ile bitirenler görev yerlerine göre “Din ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni”, “Müftü” veya “Vaiz” olarak çalışırlar Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olanlar ortaokul, lise ve denge okullarda, din kültürü ve ahlak bilgisi dersini, imam hatip liselerinde meslek derslerini okuturlar Müftü, bulunduğu il ya da ilçedeki ibadethanelerin yönetiminden sorumlu olup bunların müezzin, imam gibi din görevlisi gereksinmelerini saptar ve durumu Diyanet İşleri Başkanlığına bildirir; gereksinme duyulan din görevlilerinin atanması için girişimlerde bulunur; bölgesindeki din görevlilerinin çalışmalarını denetler; halkın dini konulardaki sorularını cevaplar; halka yararlı birleştirici konuşmalar yapar Vaiz, camileri gezerek halka İslam dinini açıklayıcı konuşmalar yapar, yani vaaz verir

Çalışma Alanları: Halen ilahiyat fakültesi mezunlarının önemli bir kısmı imam hatip okullarında meslek dersleri ve orta dereceli okullarda din ve ahlak dersleri öğretmeni olarak görev almakta, bir kısmı müftü ya da vaiz olarak çalışmakta, küçük bir kısmı da ya Diyanet İşleri Başkanlığında ya da fakülte ve yüksekokullarda öğretim ve araştırma alanında çalışmaktadırlar Son yıllarda ülkemizde çok sayıda imam hatip okulları açılması, ilahiyat fakültesi mezunlarına öğretmen olma olanağı sağlamıştır Ancak, müftü veya vaiz olarak çalışma alanının sınırlı olduğu söylenebilir

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Programda İngilizce yazma, okuma, anlama ve konuşma yetenekleri geliştirilmekte ve İngiliz edebiyatının çeşitli dönemleri ele alınarak, edebi eserler yazıldıkları çağın siyasal yaşamı fikir akımları çerçevesinde değerlendirilmektedir TRT, Kültür ve Turizm, Dışişleri, Milli Eğitim Bakanlıkları ile elçilikler gibi resmi kuruluşlar çalışma alanlarıdır Pedagoji sertifikası alanlar öğretmenlik yapabilirler İngiliz dili ve edebiyatı programında İngilizce yazma, okuma, anlama ve konuşma yetileri geliştirilmekte ve İngiliz edebiyatının çeşitli dönemleri ele alınarak, edebi eserler yazıldıkları çağın siyasal yaşamı ve fikir akımları çerçevesinde değerlendirilmektedir

İnşaat Mühendisliği

Her türlü, bina, baraj, havaalanı,köprü, yol, liman vs Hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapılır Bayındırlık ve İskan, Orman, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlıklarında, belediyelerde, Dsi, ve Karayolları Genel Müdürlüklerinde çalışılabilir Ayrıca serbest müteahhitlik hizmetleri verilebileceği gibi müteahhitlik de yapılabilir

Programın Amacı: İnşaat mühendisliği programı, her türlü bina, baraj,havaalanı, köprü, yol, liman, kanalizasyon, su şebekesi vb hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapar

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: İnşaat mühendisliği programında matematik, fizik, kimya gibi temel bilimler alanında dersler verilirİkinci yılda, matematiğin yanı sıra uygulamalı mekanik, malzeme davranışı, mukavemet ve topografya gibi derslerle mühendislik kavramlarına giriş okutulur Üçüncü yılda yapı mekaniği, zemin mekaniği, akışkanlar mekaniği, ulaşım gibi meslek dersleri ilebilgisayar uygulamalarına ağırlık verilir Son sınıfta ise mesleğin çeşitli dallarında planlama ve projelendirme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanır Öğrenciler ayrıca uygulamaya yönelik dersler alırlar ve yaz stajlarını yaparlar

Gereken Nitelikler:İnşaat mühendisliği alanında çalışmak isteyen bir kimsenin sayısal akıl yürütme, uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip; matematiğe, fiziğe, ekonomiye ilgili ve bu alanda iyi yetişmiş bir kimse olması gereklidir Her bilim dalında olduğu gibi, inşaat mühendisliğinde de, kişinin bilgilerini anlamlı bir düzen içinde biraraya getirerek sentez yapabilme ve bundan yararlanarak problem çözebilme yeteneğini geliştirmiş olması gereklidir Ayrıca iş sahipleri ve işçilerle iyi ilişkiler kurabilen, sabırlı, hoşgörülü ve düşüncelerini başkalarına iletebilen bir kimse olmak da inşaat mühendisliğinde aranan kişilik özellikleridir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: İnşaat mühendisliğini bitiren öğrenciye “İnşaat Mühendisi” ünvanı verilir Kurucu mühendislik sayılan inşaat mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından bu meslekte çalışanlar çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duymaktadır Bu dalların başlıcaları, yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi, ulaşım vb dir Lisansüstü öğretim düzeyinde, öğrencinin bu alanlardan birinde bilgi ve yeteneğini geliştirmesi ve seçtiği alan içinde bulunan belli bir problem üzerinde özgün araştırma yapması eklenir Uzmanlık ve çalışma alanı ne olursa olsun, inşaat mühendisi kuracağı yapının dayanıklılığını sağlamakla yükümlüdür Bunun yanında, inşaat için gerekli malzeme ve personeli, bunların maliyetini hesaplar, malzemeyi satın alır, iş planını hazırlar, inşaatı denetler Bu çalışmaları, yakın mesleklerden kişilerle işbirliği ve dayanışma içinde gerçekleştirir

Çalışma Alanları: İnşaat mühendisliği çalışmalarının önemli bir bölümü büroda gerçekleştirilirse de, bir bölümü uygulama alanında yer alır Bu nedenle, inşaat mühendislerinin bazıları büroda, bazıları şantiyede, pek çoğu da her iki alanda görev yaparlar Ülkemizde inşaat mühendisleri, Bayındırlık ve İskân, Orman, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlıklarında, DSİ ve Karayolları Genel Müdürlüklerinde, kamu iktisadi teşekküllerinde görev almakta, bir kısmı ise serbest çalışmaktadır Gelecekte inşaat mühendislerine duyulan gereksinme daha da artacaktır İnşaat mühendisleri müteahhit olarak serbest de çalışabilirler

İstatistik

Bölümde belli bir alanda veri toplama, bu verileri çözümleme ve yorumlama yöntemleri konusunda eğitim ve araştırma yapılır Matematiksel ve uygulamalı istatistik olmak üzere iki alana ayrılır Matematiksel istatistik sayısal bilgiyi elde etmek ve yorumlamak için istatiksel yollar geliştirmede matematiksel tekniklerden yararlanılır Olasılık kuramı, deney düzeni, çeşitli analiz yontemleri geliştirme gibi alanlarda çalışır Uygulamalı istatistik, belli bir konu alanında verileri toplamak ve çözümlemek için istatiksel yöntemlerden yararlanır Nüfus artışını ekonomis gelişmeyi, tarımsal ve endüstriyel ürünlerdeki artışı önceden tahmin etmek, uygulamalı istatistiğin alanına girer Uygulamalı istatistikçiler sosyal ve politik bilimler, top, eğitim, doğal bilimler, endüstriyel faaliyetler vs Alanlarda sayısal verilerin toplanması, çözümlenmesi ve bunlara dayanarak geleceğe ait tahminlerin yapılması ile ilgili konularda çalışırlar DİE, PTT, ve Tübitak gibi kuruluşlarda, sosyal ve politik bilimler, tıp, eğitim, doğal bilimler, endüstriyel faaliyetler alanlarında hizmet veren sektörlerde çalışılabilir

Programın Amacı: İstatistik programı, belli bir alanda veri toplama, bu verileri çözümleme ve yorumlama öntemleri konusunda araştırma ve eğitim yapar İstatistik, matematiksel ve uygulamalı istatistik adı altında iki alana ayrılır

Matematiksel İstatistik: Birinci derecede kuramlarla uğraşır, sayısal bilgiyi elde etmek ve yorumlamak için istatistiksel yollar geliştirmede matematiksel tekniklerden yararlanır Olasılık kuramı, deney düzeni, çeşitli analiz yöntemleri geliştirme gibi alanlar kuramsal istatistiğin üzerinde çalıştığı alanlardır

Uygulamalı İstatistik: Güncel sorunları, kabul edilmiş, bilinen yöntemlerle çözmeye çalışır Belli bir konu alanında verileri toplamak ve çözümlemek için istatistiksel yöntemlerden yararlanır Nüfus artışını, ekonomik gelişmeyi, tarımsal ve endüstriyel ürünlerdeki artışı önceden tahmin etmek uygulamalı istatistik alanına girer Uygulamalı istatistikçiler, sosyal ve politik bilimler, tıp, eğitim, doğal bilimler, endüstriyel faaliyetler vb alanlarda, sayısal verilerin toplanması, çözümlenmesi ve buna dayanarak geleceğe ilişkin tahminler yapılması ile ilgili konularda çalışırlar

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: İstatistik programında eğitim süresi 4 yıl olup bu süre içinde genellikle matematik, cebir, geometri ve sayısal yeteneğe dayalı konularla ilgili dersler okutulmaktadır

Gereken Nitelikler: İstatistik programına girmek isteyenler matematiğe yetenekli ve ilgili; matematiksel kavramlar üzerinde düşünebilen, alanda yeni yollar aramaya hevesli, bilimsel tutuma sahip olmalıdırlar Sabır, ayrıntılarla uğraşmaktan bıkmama, yılmama gibi kişilik özelliklerine sahip olanlar bu alanda başarılı olabilirler İstatistik programındaki öğrencilere Etibank, DİE, PTT gibi kuruluşlar hizmet karşılığı burs imkânı sağlamaktadırlar Ayrıca TÜBİTAK üstün yetenekli ve başarılı öğrencilere karşılıksız burslar vermektedir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: İstatistik programını bitirenlere “İstatistikçi” ünvanı verilir İstatistikçi, kendince özel anlamı olan sayı ve sembollerle uğraşır Kullandığı semboller özel bir dile benzer, bu yolla karmaşık ilişkileri basite indirger Elde edilen sayısal verileri analiz ederek ilgilenilen sorunların çözümüne yarayacak çıkarsamalarda bulunur

Çalışma Alanları: İstatistik programı mezunları genellikle şu üç alanda çalışmaktadırlar: Öğretim, araştırma ve uygulamaBunlardan ilk ikisi genellikle kuramsal istatistik alanına girer ve bu alana ilgi duyanlar genellikle üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilirlerUygulamalı istatistikçiler sosyal ve politik bilimler, tıp, eğitim, doğal bilimler, endüstriyel faaliyetler vb alanlarda sayısal verilerin toplanması, çözümlenmesi ve buna dayanarak geleceğe ilişkin tahminler yapılması ile ilgili konularda çalışırlar Endüstrileşme ve planlı kalkınma çabasında olan ülkemizde iyi yetişmiş istatistikçilere büyük ihtiyaç duyulmaktadır Matematiksel kavramlar üzerinde düşünebilen ve bunu çevresindekilere aktarabilen kimseler için istatistikçilik gelecek vadeden bir meslek olabilir

İşletme

Fabrika, banka, maden, sigorta, çiftlik gibi mal ve hizmet üreten kuruluşlarda, üretimin daha verimli bir şekilde yapılabilmesi için izlenecek yollar konusunda çalışacak elemanlar yetiştirilir Bir işletmeci, çalıştığı kurumdaki planlama, örgütleme, yönetme, düzenleme,l denetim gibi genel görevler yanında, ürünün kalitesi, üretimin arttırılması ve ürünlerin satışı ile ilgili planlar yapar İşletmeciler kamu kuruluşlarında, özel kuruluşlarda veya varsa kendi işletmelerinde çalışabilirler

İşletme – İktisat

İşletme-İktisat bölümü, günümüz iş hayatı gereksinimlerine cevap verebilmek amacıyla, temel iktisat bilgilerinin yanı sıra, işletme bölümünün uygulamaya yönelik dersleri ile donanmış öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır Bu bölüm öğrencilerine hem iktisat hem de işletme konularına hakim olma fırsatını sağlayacaktır Bölümün ders programını teorik iktisat dersleri ile birlikte iktisat-işletme konularının arakesiti olan endüstriyel iktisat, tahmin yöntemleri, yatırım politikalarının ekonomisi, finansman gibi derslerden oluşmaktadır Diğer bölümlerde olduğu gibi bu bölümde de dördüncü yılda öğrenciler danışman denetiminde bir mezuniyet tezi hazırlamaktadırlar

İşletme Mühendisliği

İşletmelerin teknik kadroları ile sosyal bilimler eğitimi görmüş işletmeci kadroları ile sosyal bilimler eğitimi görmüş işletmeci kadrolar arasındaki bağı kurabilecek yönetim elemanları yetiştirme amacına yönelik eğitim ve araştırma yapılır Kamu İktisadi teşekkürlere bağlı büyük işletmelerde özel sektörün büyük fabrikalarında üretim faaliyetleri ile işletme faliyetlerinin koordinasyonunu sağlamaya yönelik olarak çalışılabilir

Programın Amacı: İşletme mühendisliği programı, işletmelerin teknik kadroları ile sosyal bilimler eğitimi görmüş işletmeci kadroları arasındaki bağı kurabilecek yönetim elemanları yetiştirme amacına yönelik eğitim ve araştırma yapar

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: İşletme mühendisliği programında matematik, fizik, kimya gibi temel fen bilimleri dersleri verilir Daha sonraki yıllarda ise öğrenciler istatistik, bilgisayar programcılığı, ekonomi, maliye, hukuk, sosyal psikoloji vb alanlara ilişkin dersleri alırlar Okutulan derslerin yüzde 36’sı temel mühendislik,yüzde 25’i işletmecilik ve yüzde 20’si sayısal derslerdir Öğrenciler, ayrıca bir kamu veya özel sektör işletmesinde, 6 hafta üretim bölümlerinde, 6 hafta idari bölümlerde olmak üzere toplam 12 haftalık staj yapmak zorundadırlar

Gereken Nitelikler: İşletme mühendisliği bölümüne girebilmek ve bu bölümde başarılı olabilmek için bir öğrencinin üstün bir genel akademik yeteneğin yanı sıra, özellikle sayısal düşünme yeteneğine sahip, matematik, fizik, kimya gibi temel fen, sosyoloji ve psikoloji gibi sosyal bilim derslerinde başarılı olması gerekir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: İşletme mühendisliği bölümünü bitiren öğrenciye “İşletme Mühendisi” ünvanı verilir İşletme mühendisi fabrikalarda üretim faaliyetleri ile ürünün pazarlanması ve maliyetin hesaplanması gibi işletme faaliyetleri arasındaki eşgüdümü sağlar; üretimin planlanması için malzeme, insan gücü, para ve zamanın en ekonomik biçimde kullanılması için gerekli düzenlemeleri yapar İşletme mühendisi gerek fabrikalardaki üretim faaliyetleri, gerek bürolardaki öteki işletme faaliyetleri alanlarında çalışarak, sadece sosyal bilim ya da sadece mühendislik eğitimi görmüş kadrolar arasında iletişimi sağlayarak bu kadroların bir tür ara kesitini oluşturur İşletme mühendisi, bir işletmeciye oranla çok daha fazla sayısal yöntemler kullanır; bir endüstri mühendisine göre ise işletmenin para ve insan yönetimine çok daha fazla katkıda bulunur

Çalışma Alanları: İşletme mühendisliği Türkiye’de giderek aranan bir meslek olma yolundadır Ülkemiz hızlı bir sanayileşme süreci içindedir Bu süreç işletme mühendisi ihtiyacının artmasına neden olmaktadır Özellikle kamu iktisadi teşekküllerine bağlı büyük işletmelerde, özel sektörün büyük fabrikalarında üretim faaliyetleriyle işletme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayan işletme mühendislerine gelecekte duyulan gereksinme daha da artacaktır Bu nedenle, mezunların iş bulma olanakları oldukça geniştir

İşletme Öğretmenliği

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ticaret liselerinde işletme, pazarlama, muhasebe derslerini verebilecek öğretmenler yetiştirmek yanında, özel sektöre ya da kamuya ait fabrika, banka, sigorta, çiftlik veya turizm kuruluşlarında planlama, üretim, hizmet ve denetim etkinliklerinde görev yapabilecek elemanları da yetiştirir Mezunlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ticaret liselerine öğretmen olarak atanabildikleri gibi, kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda da işletmeci olarak çalışabilirler

Kategoriler
TARİH

Osmanlı Devleti Aile Hukukunda Gelenek ve Görenek

Usta tarihçi İlber Ortaylının kaleminden Osmanlı Devletinde Aile hukuku üzerine hoş bir yazı. İslamda mehr, miras ve dahası yazımızda yer alıyor.

Memleketimizde bugün kırsal kesimde ve kısmen de şehirlerde gecekondu bölgelerinde değişen miktarlarda ve konumlarda “başlık” geleneği devam etmektedir.Bunun Osmanlı döneminde namzedlik akçesi, kalın ve hatta yanlış bir adlandırma ile mehr(mehir) olrak adlandığını da söylemek gerekir. Şüphesiz bu uygulamanın adındanda başka fıkhdaki ahkam-ı nikahın mehr müessesi ile bir alakası olmadığı açıktır.

Buna rağmen mahallin kadı ve naibleri bu uygulamanın İslami mehr müessesi ile mutabık olup olmadığına pek dikkat etmez ve mahallin nizam ve örfü ile ihtilafa düşmemek için müesseseyi kabul eden hükümler verir ve bu gibi davalara bakarlar.Hatta Cumhuriyet döneminde de zaman zaman mahalli Asliye Hukuk mahkemeleri ile Yargıtay arasında bu gibi paralel ihtilaflara rastlandığı mevcut içtihatlarda ve mahkeme kararlarında görülmektedir.

Maalesef bu konuya bazı sosyolog ve hukukçular eğilmişler ve sağlam bilgi sahibi olmadan bu geleneğin İslam hukukunda neş’et ettiğini tekrarlamışlardır.Oysa bu adetin daha önceki asırlarda da İslam hukuku müesseselerinin uygulanmaması biçiminde yaşadığı ve menşeinin çok eskilere gittiği siciller üzerindeki tetkikattan anlaşılmaktadır.Mevcut hukuk tarihi çalışmaları ya bu gibi (yani şer’iyye sicilleri) temel kaynaklara bakmadan sadece fıkıhın temel kitaplarını kullanarak, mevcut olmayan bir”Osmanlı Aile Hukuku” çizmiş veya ciddi araştırmacılarda bazen İstanbul ve Bursa gibi büyük Osmanlı şehirlerindeki sicillere bakarak eski cemiyetimizde İslami esasların umumen tatbik edildiğini söylemişlerdir.Şüphesiz bu gibi merkezlerde daha ehil ve İslam hukuk prensiplerini uygulayan fukahanın bulunması ve halkın da bugün lduğu gibi kırsal bölge geleneklerine değilde fakat büyük kentte daha gelişmiş bir içtimai şuur dolayısıyla zevcenin hukuki ve iktisaditeminatını gözeten İslami nikah prensiplerine uyulmsının tercih edilmesi;bu gözleme hak verdirir.Ancak aile hukukunu araştırırken sadece büyük merkezleri değil ve fakat eski anneleri,köy ve aşiret yapısının muhafaza eden diğer küçük yerleşmelerde rastlanan hukuki uygulamaları da gözönüne almak gerekir.Bundan başka sicilleri tetkik ederken sosyal ekonomik farklılık gösteren merkezler arasında örnekleme yapmak yetmez;diakronik bir örnekleme de tavsiye edilir.Muhtelif asırlardan belli sicil grupları alınıp tetkik edilmelidir.Bu zamanlama da ekonomik ve siyasi tarihin verilerini göze almalıyız.

Mesela Bosna Kıtasında 16. yüzyıl önemlidir.Bu ülkeOsmanlılar devrinde müslüman olmuştur.Eski düzeninin kalıntıları,aile ve evlenme gelenekleri direnerek yaşayabilir veya aksine eskiye bir tepki olarak İslam hukuku bir dkkat ve kesinlikle uygulanabilir.Bu kıta 18.yüzyılda Avrupa ile yapılan ticaretle zenginleşmiştir.Bunun aile ve evlilik adetleri üzerinde tesiri olabilir; o halde 18. miladi asrın kayıtlerı dataranmalıdır.Kırım Hanlığı’nda İslamiyet esas olarak 18.yüzyılın ikinci yarısında yerleşmiştir.Evlilik geleneklerinde eski göçebe adetler etkili olacaktır.Buna karşılık 16.yüzyıldan itibaren Osmanlı medreselerinde yetişen fukahanın tesiri devlet ve toplum hayatındaartmıştır.Şu halde burada bir araştırma yapılsa bu zaman kesitlerini gözönüne almak gerekir.Anadolu kentlerinde 18.yüzyıl,özellikle Ege bölgesinde önemlidir.Ticaret artmıştır,bir miktar iç göç vardır.Bölgede İranlı tüccarların yerleşmeye başladığı, bu gibi evliliklere giderek rastlandığı bir genç tarihçinin sicil taramasından anlaşılıyor.Şu halde Ege bölgesinde 18.asır;taranması gereken bir zaman kesitidir.Nihayet 19.yüzyıl Balkan göçleri nedeniyle, Anadolu’da farklı mahalli geleneklere rastlanan bir dönemdir.

19.yüzyılınşer’iyye sicilleri artık devlet hayatı için değerli değilse de,aile ve evlilik kurumu için ilginç örnekler sunan bir kaynaktır.Bu dönemin fert hayatı için artık gazete ve “Mehakim Ceridesi” gibi kaynakların da taranması gerekmektedir.Osmanlı hayatına aile ve evlenme ile ilgili tenbihname ve kararnameler girmekte ve nüfus jurnalleri tutulmaktadır.Kısacası toplumumuzun en küçük birimi artık farklı kaynaklardan öğrenilmek durumundadır.Bu makalede dikkati çekmek istediğimiz konu budur.Aile sadece dört mezhebin içtihatlarından değil,hayatı aksettiren kaynaklardan öğrenilmelidir.

Vaki’aların gösterdiği odur ki;aile ve evlilik İslamın hüküm, kural ve içtihatları dışında önemli bir ölçüde eski gelenekleri de izlemektedir.Osmanlı kadısı ve onun naibi Cumhuriyet’in hakimleri gibi ısrarla kanunun tatbikini zorlamamakta;gelenek ve şeriat arasında aşırı bir zıddiyet yoksa uzlaşmayı tercih etmektedir.Burada tabir caizse bir nevi içtimai ictihat ortaya konmuş gibidir ve geleneğe sessizce itaat edilmektedir.Oysa Osmanlı ülkelerinin muhelif merkezlerindeki uygulamalara şeristı hükümleri ile bakıldığında bir uyuşmazlık göze çarpmaktadır.Örneğin 16.asrın Ankara, Çankırı, Kayseri ve Konya şer’iyye sicillerindeki aileye ait hükümleri ,dört sünni mezhebin hükümleriyle karşılaştırdığımızda;o çağda Anadolu’daki evlilik uygulamasının her zaman ahkam-ı nikala bağdaşmadığı görülüyor.Bu gibi belgelerin ışığı altında 17.yüzyılda evlilik ilişkilerinin İslam hukuk hükümleri ile zaman zaman tezat teşkil ettiği bile görülür.

Bu asırda Orta Anadolu’da bir evlenmeye karar verildiğinde, kız tarafına damat adayının”namzetlik akçesi”veya mehr adı altında bir para ödediği görülüyor.Ancak İslami mehr hükümleri ile uyuşmaz bir uygulama olarak gördüğümüz bu adetin nedeni iktisadidir ve birçok zirai toplumda görülür.İlk evlilik ve ekonomik bağlılık yaşının küçük olduğu geleneksel toplumlarda, kız çocuk erken yaşlarda bir işgücü durumunu kazandığından damadın böyle bir ödeme yapması yaygındır.

Bu olay, ne sadece Türkiye’ye ve ne de diğer Arap ve İslam ülkelerine mahsustur.Evllikte bu tür para ödemeler veya taraflardan birinin maddi istismarı bütün geleneksel-kırsal toplumlarda rastlanan bir özelliktir.Konunun bu yüzden yalnızca hukuki değil sosyololjik yönü üzerinde de durulması gerekir.O taktirde hukuki mevzuatla toplumsal uygulama arasındaki ilişkiler anlaşılabilir.

Genellikle başvurulan açıklama,başlık veya Arap ülkelerindeki adıyla’sadak’ın İslam hukukundaki mehr müessesesinin bir devamı olduğunun zikredilmesidir.Oysa, başlık veya sadak Doğu toplumunda çok eski çağlardan bu yana az veya çok değişikliklerle ulaşmış,bu tür adetler çoğu kez hukuki metinlerde de tasdik edilmiştir.İslami mehir müessesesi bu geleneği kadın lehine değiştirmek istemiştir;ancak bu değiştirmenin başarı derecesi araştırılmaya değer bir konudur.

Mehr’in İslam Hukukunda Düzenleniş Tarzı

İslam hukukuna göre,mehr’in muhakkak verilmesi gerekir.”Herhangi bir Müslüman ile evlenen kadın zımmi de olsa mehr namile bir mala müstehak olur.Mal ile mübadelesi kabil olan bir menfaat de mehr olabilir”.Bu tarifteki son hüküm, ilerde örnek olarak vereceğimiz ilginç uygulamalara sebep olmuştur.Mehr’in bundan başka nikah sırasında zikredilmesi de lazımdır.Nitekim araştırıcıların şer’iyyesicillerinde de çokça rastlandığı gibi verilen mehr ve ağırlıklar kaydedilmekte idi.Mehr zevcin vefatı halinde terekede önceliği olan alacaklar arasındadır.Diğer varisler buna mani olamazlar.Terekenin taksimi mehr miktarı çıktıktan sonra mümkündür.Mehr’in iki kısımda verildiğini görüyoruz:

1.Nikahtan önce verilen mehr-i muaccel,
2.Nikah hitamında veya vefat halinde terekenin taksiminden önce zevceye ödenen mehr-i müeccel.

Mehr-i müeccelin verildiğine dair zevcenin tasdiki mahkeme-i şer’iyede kayıt olunmalıdır.Nitekim boşanma halinde şer’iyye sicillerinde görülen kayıtlara göre,mehr’i müeccelden zevce kendi rızasıyla da vazgeçebilir.Buna şer’iyye sicillerinde örnek çoktur.Vazgeçtiğini mahkeme önünde beyan edip kaydettirmesi lazımdır.Mesela,Hicri998(M.1589) tarihli Ankara Şeriyye Sicillerinden birindeki kayda göre:Hacı Seyyid kızı Şahbula nam hatun mahkemede zevci Bayramoğlu Hüdaverdi lehine böyle bir faragatte bulunuyor.

Mehrin miktarı tespit edilmediği veya üzerinde şüpheye düşüldüğü taktirde kızın emsal ve akranına bakarak mehrin miktarının tespiti gerekir.Buna mehr-i misl denir ki özellikle vefat halinde terekenin taksiminde başvurulan işlemdir.

Mehr’in asgari miktarı 10 dirhem gümüşe tekabül eden meblağdır.Mamafih bu dört sünni mezhebte farklılık gösteregelmiştir.

Mehr;menkuhenin malı olup ,dilediği gibi tasarruf selahiyeti vardır.Binaenaleyh onunla cihaz yapmaya ne kocası ne de ebeveyni tarafından zorlanamaz.Bununla ilgili olarak bir damat namzedi de verdiği mehr ile mütenasip cihaz talep edemez.Hatta kayınpederi,şu miktar mehre şu kadar cihaz diye muayyen m,ktar taleb etse ve alsa dahi, damat namzedi bu tür bir talepte bulunamaz.

Görülüyor ki İslam hukuku mehr konusunu evlenen kız lehine düzenlemiştir ve bu para veya mal üzerinde kız babası, erkek kardeş veya vasi yakın akrabaların tasarrufunu önleyecek hükümler getirmiştir.Ancak toplum yapısının ve kurumların bu gibi hükümlerin tatbikine ne derece müsade ettiği araştırılması gereken konudur.
Osmanlı toplumu;gayrimüslimler bir yana Müslüman unsurların bile muhtelif farklılıklar gösterdiği bir camiaydı.Şehirli, köylü, göçebe ayrımı farklı coğrafyalarda daha başka ayrılıklar da doğuruyordu.Türkmen göçebe ileNecef bedevisinin farklı yapılarda bulunduğu bir gerçektir.Yukarı Mezopamya ve el-Cezirenin bin yıllık Müslümanı ile Bosna ve Arnavutluk’ta iki asır, üç asır evvel İslamı kabul edenler farklı gelenekler ve davranışlar göstermektedir.Şamanimden İslama geçenle,Hıristiyanlıktan ihtida edenlerde de farklı toplumların iz ve gelenekleri barınır.Nitekim arazi ahkamı dışında, ahkam-ı nikahın da bazen gelenek karşısında ne kadar etkili olabildiğini araştırmak durumundayız

Prof. Dr. İlber ORTAYLI

Kategoriler
GÜNCEL

2010’da Devlet 100.000 Personel Alacak, Hangi Kurum Kaç Kişi Alacak, Aranan Şartlar Nelerdir?

2010 yılı birçok işsiz vatandaşımız için umut yılı olacak. Yaşadığımız şu günlerde düzgün, saygın ve geliri iyi olan bir iş bulmak oldukça zorken, devletimiz bu konuda umutlarımızı yeniden yeşertti. Yapılan açıklamada 2010 yılı içerisinde 100.000 kişiye kamuda iş olanağı verileceği açıklandı.İşte detaylar:

Devlet, bu yıl 32 bini yeni kadro olmak üzere 100 bin civarında personel alacak. İşte gelir uzmanından emlak denetmenine personel alacak tüm kurumların listesi, başvuru yerleri ve sınavlara katılma koşulları.

Para Dergisi’nden Özlem Doğaner’in haberine göre Küresel ekonomik krizin etkisiyle tüm dünyada olduğu gibi zaten en büyük sorunu istihdam yaratmak olan Türkiye’de de işsizlik can yakmaya devam ediyor. İşsizlik oranının 2009 yıl sonu itibariyle yüzde 14.8’e çıkacağı tahmin ediliyor. 2010’da yüzde 14.6, 2011’de yüzde 14.2, 2012’de ise yüzde 13.3’e gerilemesi bekleniyor.

Önümüzdeki üç yıllık dönemde 1 milyon 250 bin kişilik bir istihdam artışı öngörülüyor. Ancak nüfus artışı nedeniyle yıllık 800 bin kişinin eklenmesi oranların düşürülmesinin uzun yıllar alacağına işaret ediyor.

Durum böyle olunca devlet yine en büyük umut kapısı oluyor. 2010 yılı bütçesinde, kamu kurumlarından emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memurların sayısının yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde açıktan ya da nakil suretiyle atama yapılmasına karar verildi. Bütçe kanunuyla 32 bin yeni kadroya da imkan verildi. Bu çerçevede bu yıl yaklaşık 100 bin memurun kamuya alınması planlanıyor.

Maliye Bakanlığı, kamu kurumlarından personel alımlarına yönelik talep toplayacak ve buna göre kadro dağılımı yapacak. Bu kadroların dağılımında Milli Eğitim, Sağlık ve İçişleri bakanlıklarına öncelik verilecek. Bu çerçevede 35-40 bin öğretmen alınması bekleniyor. Yaz döneminde tek seferde öğretmen atama/görevlendirme yapılması planlanıyor. Tahsis edilen kadrolar içinde sözleşmeli pozisyon bulunmayacak. Anasınıfı mecburi hale geldiği için öğretmen alımında okul öncesi öğretmenliğe ağırlık verilecek.

Yeni yılda tamamına yakını üniversite mezunu yaklaşık 12 bin yeni polis memurunun da emniyet kadrosuna katılması hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı’nın da 20 bin civarında personel ihtiyacı bulunuyor.

YERLEŞTİRMELER MAYIS VE KASIMDA

Ayrıca bu yıl KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) yapılacak. ÖSYM lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS düzenleyecek. Lisans mezunları için 10-11 Temmuz, ortaöğretim ve ön lisans mezunları için 26 Eylül 2010 tarihlerinde KPSS yapılacak. Lisans adayları 10-21 Mayıs, ortaöğretim ve ön lisans adayları 31 Mayıs-2 Temmuz tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Lisans mezunları birinci oturum için 35, ikinci oturum için 55, üçüncü oturum için 75, dördüncü oturum için de 95 lira ödeyecek. Ön lisans ve lise mezunları ise 35 lira sınav ücreti alınacak.

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (KPDS) ilkbahar dönemi 2 Mayıs, sonbahar dönemi ise 7 Kasım 2010’da gerçekleştirilecek. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı’nın (ALES) ilkbahar dönemi 9 Mayıs, sonbahar dönemi içinse 21 Kasım 2010’da yapılacak. KPDS ve ALES’in sınav ücretleri 40’ar lira olacak. Tıpta Uzmanlık Sınavı’nın (TUS) ilkbahar dönemi 17-18 Nisan 2010, sonbahar dönemi ise 18-19 Eylül 2010 yapılacak. Adaylar bu sınav için 60’ar lira ödeyecek.

Yıl içinde mayıs ve kasım aylarında olmak üzere 2 defa merkezi yerleştirme yapılacak. 2010 KPSS B Grubu kadrolara yapılacak birinci merkezi yerleştirme için adaylardan 17-26 Mayıs 2010 tarihlerinde tercihleri alınacak. 2010 KPSS B Grubu kadrolara yapılacak ikinci merkezi yerleştirme işlemi için adaylardan tercih alınma işlemi 15-24 Kasım 2010 tarihlerinde gerçekleştirilecek. (B) grubu, kariyer meslek olarak anılan meslekler dışında kalan diğer kadrolar olarak tanımlanıyor. Örneğin, mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi gibi… Kadrolara ilk defa atanacak personelin ÖSYM tarafından yapılacak KPSS’ye girerek ÖSYM tarafından ilan edilecek KPSS Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş kadrolardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde bilgisayar ortamında yerleştirme işlemleri yapılıyor.

EKONOMİYE BİN YENİ PERSONEL

Birçok kurum ocak ayından itibaren personel almak için ilan vermeye başladı. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, 250 muhasebe uzman yardımcısı alacak. 66 ilde görev yapacak olan uzman yardımcısı adaylarının 2008 ve 2009 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP 43 puan türünden 70 ve üzerinde puan almış olmaları gerekiyor. Giriş sınavı başvuruları 1 Mart’tan başlayarak 12 Mart 2010 günü mesai saati bitimine kadar yapılacak. Sınav ise 17 Nisan 2010 Cumartesi günü yapılacak.

Sınava başvuru için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak; ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak; üniversitelerin en az dört yıllık lisans öğrenimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olmak; muhasebe uzman yardımcılığı sınavında iki kez başarısız olmamak şartları aranıyor.

Başvuru yapmak isteyenler, elektronik ortamda Maliye Bakanlığı’nın www.maliye.gov.tr adresi ile Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün www.muhasebat.gov.tr adresinde bulunan “Sınav Başvuru Formu”nu online dolduracak. Sınava ilişkin 0312 415 16 10 veya 0312 415 17 01 numaralı telefonlardan da bilgi alınabilecek.

EMLAK UZMANLIĞI FIRSATI

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce taşra teşkilatı kapsamında bulunan 70 il/ilçede istihdam edilmek üzere 200 milli emlak uzman yardımcılığı kadrosuna atama yapılacak. Bu amaçla 3 Nisan 2010 tarihinde Ankara`da giriş sınavı yapılacak. Başvurular, 22 Şubat-12 Mart tarihleri arasında kabul edilecek. Başvuru formu, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü İlkadım Cad. Dikmen Yolu Kara Harp Okulu Kavşağı Dikmen/Ankara adresinden, İl Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüklerinden veya internet üzerinden “www.milliemlak.gov.tr” adresinden temin edilebilecek. Sınavla ilgili konularda Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 0312 415 18 65 – 415 18 66 no’lu telefonlarından bilgi alınabilecek.

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce ayrıca, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 100 milli emlak denetmen yardımcısı alınacak. Bunun için 20 Mart 2010 tarihinde giriş sınavı yapılacak. Denetmen yardımcıları; Ankara Defterdarlığı (20), İstanbul Defterdarlığı (35), İzmir Defterdarlığı (20), Antalya Defterdarlığı (10), Adana Defterdarlığı (5), Bursa Defterdarlığı (5) ve Kocaeli Defterdarlığı’nda (5) görev yapacak. Başvurular 1 Şubat-19 Şubat 2010 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru formu, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü İlkadım Cad. Dikmen Yolu Kara Harp Okulu Kavşağı Dikmen/Ankara adresinden, İl Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüklerinden veya internet üzerinden “www.milliemlak.gov.tr” adresinden temin edilebilecek. Sınavla ilgili konularda Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 0312 415 18 65 – 415 18 66 no’lu telefonlarından bilgi alınabilecek.

320 GELİR UZMANI

Gelir İdaresi Başkanlığı da 320 gelir uzman yardımcısı alacak. Giriş sınavı 3 Nisan 2010 tarihinde yapılacak. Başvurular 15-26 Şubat 2010 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, elektronik ortamda “http://esinav.gib.gov.tr/eSinav/adayGiris.jsp” adresinde yer alan (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavı Başvuru Formu’nun doldurulması suretiyle yapılacak. Gelir uzman yardımcılığı giriş sınavı yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek. Yazılı sınavı kazanamayan sözlü sınava alınmayacak. Ayrıca sınavlarda başarılı olanların atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışılması zorunlu olacak. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmayacak.

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) ise 54 dış ticaret uzman yardımcısı alacak. DTM merkez teşkilatında ve DTM’nin yurtdışı kadrolarında görev yapacaklar. Genel idare hizmetleri sınıfından 8’inci ve 9’uncu derece kadrolara atanacaklar. Başvurular, 11-22 Ocak 2010 tarihleri arasında yapılacak. Yazılı sınav 7 Şubat 2010 tarihinde olacak. Başvurular, şahsen veya posta yoluyla Dış Ticaret Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı 11. Kat Emek/Ankara adresine yapılacak. Detaylı bilgi 0312 204 78 96 no’lu telefonlardan alınabilecek.

KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YARDIMCISI

Kültür ve Turizm Bakanlığı da taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 30 kültür ve turizm uzman yardımcısı alacak. Bunun için Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı Yarışma Sınavı yapılacak. Bu çerçevede 10’ar inşaat mühendisi, makine mühendisi ile jeodezi ve fotogrametri (harita) mühendisi alınacak. Başvuranların, 2008 ve 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan; KPSSP8 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alması, ocak ayının ilk gününde otuz beş yaşını doldurmamış olması, uzman yardımcılığı sınavına bir defadan fazla katılmamış olması şartları aranacak. Yarışma sınavına katılmak isteyen adaylar, Atatürk Bulvarı No: 29 Opera/Ankara adresinde bulunan Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığı’ndan veya www.kulturturizm.gov.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak 22 Ocak 2010 tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığı’na bizzat veya posta yoluyla başvurmaları gerekiyor. Yazılı yabancı dil (İngilizce, Almanca ya da Fransızca) sınavını geçenler 11 Mart 2010 tarihinde sözlü sınava alınacak.

Devlet Personel Başkanlığı; devlet personel uzman yardımcısı kadrosuna 18 atama yapacak. Başvurular, 4-15 Ocak 2010 tarihleri arasında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı İzmir Caddesi No: 41 Kızılay/Ankara adresine şahsen veya postayla yapılabilir. İş talep formu, kurumdan veya internet aracılığıyla www.dpb.gov.tr adresinden temin edilecek. 0312 418 83 07 no’lu telefondan ayrıntılı bilgi alınabilir. Sınav 13 Şubat 2010 günü yapılacak.

 

ADALET’E 3 BİNE YAKIN PERSONEL

Adalet Bakanlığı da yaklaşık 2 bin 750 personel alacak. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı’na da 2 bin sözleşmeli infaz ve koruma memuru alınacak. Ayrıca kadrolu olarak 424 infaz ve koruma memuru, 100 ceza infaz kurumu katibi, 50 şoför, 25 teknisyen, 25 aşçı ve 20 kaloriferci işe başlatılacak.

Merkezi sınavda en az 70 puan alıp, başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere infaz ve koruma memuru kadro sayısının on katı, şoför, teknisyen, kaloriferci ve aşçı kadro sayısının beş katı, ceza infaz kurumu katipliği için kadro sayısınca aday çağrılarak adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca sözleşmeli pozisyonlar ve kadrolu unvanlar için ayrı ayrı olmak üzere sözlü sınav yapılacak. Ceza infaz kurumu katipleri için uygulamalı ve tüm unvanlar için sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama ve yerleştirme yapılacak.

İnfaz ve koruma memurluğuna sözleşmeli yerleşebilmek ve kadrolu olarak atanabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak; merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını bitirmemiş olmak; erkeklerde 170, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak; boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak gibi şartlar aranıyor. Şoför kadrolarına atanabilmek için en az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak; hizmetin özelliğine göre E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gibi şartlar bulunuyor.

3 DAKİKALIK UYGULAMA SINAVI

Ceza infaz kurumu katip kadrolarına atanabilmek içinse fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksek okulları, meslek yüksek okullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor. Ayrıca meslek liselerinde okutulan ve bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayarla üç dakikada yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan en az 90 kelime yazması uygulamayla tespit edilecek. Bu uygulamadan geçenler sözlü sınava alınacak.

Teknisyen kadrolarına atanabilmek içinse meslek liseleri veya teknik liselerin elektrik, dericilik, sıhhi tesisat, inşaat ve motor bölümlerinden mezun olma şartı bulunuyor. Kaloriferci ve aşçı kadrolarına atanabilmek için de en az ilköğretim okulu mezunu olmak gerekiyor. Ayrıca halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum veya kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olunması veya ilgili branşta sertifika sahibi olunması gerekiyor.

BAŞVURULAR İÇİN BİR HAFTA SÜRE

Başvurular 5-13 Ocak 2010 tarihleri arasında kabul edilecek. Başvuruların ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahalli cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekiyor. İnfaz ve koruma memurlarının boy ve kilo ölçümü, 18-19-20 Ocak 2010 tarihlerinde yapılacak.

Merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen infaz ve koruma memurluğu pozisyon ve kadro sayısının on katı aday belirlemesi boy kilo ölçümünden sonra yapılacak. Şoför, teknisyen, aşçı ve kaloriferci için, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı aday belirlenecek. Ceza infaz kurumu katipliği içinse kadro sayısınca aday belirlenecek.

Belirlenen liste, 25 Ocak 2010 Pazartesi günü komisyonlarda, varsa Cumhuriyet Başsavcılığı internet sayfalarında ve Genel Müdürlük internet sayfasında (www.cte.adalet.gov.tr) yayınlanacak. Ceza infaz kurumu katipliği için 29 Ocak 2010 günü adayların daktilo veya bilgisayarla vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az 90 kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacak. Sözlü sınav 2 Şubat 2010 tarihinde olacak.

Öte yandan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, sözlü sınav ve mülakatla 9-5’inci dereceli kadrolara 100 idare memurluğu öğrencisi alacak. Başvurular 1-8 Ocak 2010 tarihleri arasında PTT merkezlerinden alınan şifre veya e-imza ile www.adalet.gov.tr veya www.cte.adalet.gov.tr internet adreslerine girilerek (Sınav adı: İdare Memurluğu – Sınavı açan birim: Personel Merkez Bürosu / Sınav No:811) yapılacak. İdare memurluğu öğrenci adayı olabilmek için hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilen yabancı fakültelerden mezun olma şartı aranacak. Sözlü sınav ve mülakat 18 Ocak 2010 tarihinde Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde olacak.

SÖZLEŞMELİ SUBAY VE SİVİL MEMUR

Jandarma Genel Komutanlığı, sözleşmeli subay alacak. Jandarma, muhabere, istihkâm, ordudonatım, levazım, mühendis (elektronik), sınıfları için erkek; maliye, mühendis (bilgi sistemleri), personel, diş tabibi, eczacı, kimyager ve öğretmen (psikolog-hukuk) sınıfları içinse erkek/bayan subay alınacak.

Sözleşmeli subay olabilmek için en az 4 yıl süreli örgün öğrenim yapan lisans programlarından mezun olmak ya da önsözleşmeye davet edilip imzalayacağı muhtemelen Ocak 2011 tarihe kadar mezun olacak durumda bulunmak zorunlu tutuluyor. Lisans programlarından mezun olan/mezun olabilecek durumda bulunan adaylar için başvuru tarihi itibariyle, 27 yaşından; lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar içinse 32 yasından büyük olmamak şartı aranıyor.

Adaylar tarafından www.jandarma.tsk.tr internet adresine girilerek, 1 Şubat-15 Mart 2010 tarihleri arasında, beyana dayalı olarak yapılan ve sistem tarafından kabul edilen başvurular geçici olarak kabul edilecek. Adaylar, Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi Sözleşmeli Subay/Astsubay Kısmı Beytepe/Ankara adresinden ya da 0312 464 51 10 no’lu telefondan bilgi alabilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı, önlisans ve lisans mezunu adaylardan 40’ı jandarma sınıfında ve ikisi bando sınıfında olmak üzere toplam 42 sözleşmeli bayan astsubay da alacak. Dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler/bitirebilecek durumda olanlar için 24 yaşından büyük olmama (1 Şubat 1986 ve daha sonra doğanlar); dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim bitirenler/bitirebilecek durumda olanlar içinse 26 yaşından büyük olmama (1 Şubat 1984 ve daha sonra doğanlar) şartı aranıyor. Adaylar tarafından www.jandarma.tsk.tr internet adresine girilerek, 1 Şubat-15 Mart 2010 tarihleri arasında, beyana dayalı olarak yapılan ve sistem tarafından kabul edilen başvurular kabul edilecek.

Sınavlar üç aşamalı olarak uygulanacak. Birinci aşama yazılı sınavı, ikinci asama ön sağlık muayene ve fiziki kabiliyet değerlendirme testlerini, üçüncü aşama ise Mülakat Sınavını kapsayacak. Yazılı sınav, 16 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da yapılacak.

Jandarma Genel Komutanlığı ayrıca kimyager, muhasebeci, garson, güvenlik görevlisi, zabıt katibi olmak üzere 8 sivil memur alacak. Kimyager ve zabıt katibi kadrolarına 2 Şubat 2010; muhasebeci ve garson kadrolarına 3 Şubat 2010; güvenlik görevlisi kadrosuna ise 4 Şubat 2010’da başvuru alınacak.

“Kriz, kamunun iş garantisini cazip kılıyor”

Son yıllarda özellikle genç işgücü arasında kamuda çalışma eğilimi yükselen bir trend izliyor. İnsan kaynakları uzmanları, bunu krizden sonra iş garantisinin daha da önemli hale gelmesine bağlıyor. Ancak pek çok uzmana göre, kamuda çalışmanın avantajlarını dezavantajlarıyla birlikte ve özel sektörle karşılaştırarak ele almak gerekiyor.

Secretcv.com Genel Müdürü Okan Tütüncü, kamuda maaşların ve diğer sosyal hakların bizzat devlet tarafından belirlenerek zamanında, eksiksiz olarak verilmesinin önemine işaret ediyor. Tütüncü’ye göre, işten atılma tehlikesinin özel sektöre göre çok daha az olması da kamuyu cazip kılan etkenlerin başında geliyor. Yine işe giriş-çıkış saati, yıllık izin tarihi ve resmi izinler gibi pek çok konunun kamuda belirgin olduğunu hatırlatan Tütüncü, bu belirginliklerin zaman zaman hayatı kolaylaştırdığını vurguluyor. Özel sektörde ise çalışma saatleri başta olmak üzere tüm bu maddelerde belirsizlikler olabiliyor ve elbette iş garantisi kamuya göre daha az. Yine kamuda ücret zamları performans değerlendirme sistemiyle değil, direkt devlet tarafından belirleniyor. Dolayısıyla kişisel performanslar özel sektör kadar önemli olmayabiliyor. Bu durum da kamuda çalışmanın avantajları arasında gösteriliyor.

Elbette kamu sektörünün bazı dezavantajları da var. Örneğin, kariyer yapma olanağı bunların başında geliyor. Özel sektörde performans kriterlerine bağlı ve kısa sürede terfi etme şansı var. Kamuda ise ancak kadro açılacağı zaman terfi ya da atama oluyor. Dolayısıyla İK uzmanları özel sektörde yükselme ve kariyer elde etme şansının daha yüksek olduğunu belirtiyor. Yine özel sektörde maaş oranları ve yan haklar çalışılan pozisyona bağlı olmak şartıyla kamu sektörüne göre daha memnun edici düzeyde oluyor. Özellikle yan haklar, departmana ve kişinin performansına göre farklılık gösterebiliyor. Firmalar, çalışanlara ekstra yan haklar da sunulabiliyor. Kamuda ise tayin olasılığı var. Dolayısıyla kişinin istediği yerde çalışamama riski mevcut.

Son olarak çalışanların kişisel gelişimi özel sektörde çok önemli hale gelmiş durumda. Firmalar özel eğitim programları ya da kariyer haritalarıyla çalışanların kişisel gelişimlerine destek oluyor. Özel sektörde çalışanlar aynı zamanda bir “iç müşteri” gibi algılanırken, kamuda “çalışan” olarak görülüyor. Bu noktada hem özel hem de kamu sektörünün kendi içinde eksi ve artıları olduğunu hatırlatan Okan Tütüncü, “Tam olarak ne istediğimiz, iş hedeflerimizi nasıl belirlediğimiz önemli. Bu hedeflere göre hangi alanda daha mutlu olabileceğimizi belirleyebiliriz” diyor.

Aylin COŞKUNOĞLU NAZLIAKA / HRM Danışmanlık Kurucu Ortağı

“Devlet memurluğu gözde meslek oldu”

Kamunun tercih edilmesinde iş garantisi en önemli etken. Yeni mezunlar ve özel sektörde çalışanlar her geçen gün daha fazla işsizlik korkusu yaşıyor. Gençler, ne kadar süre işsiz kalacaklarını öngöremediği için kamu sınavlarına hazırlanarak geleceklerini güvence altına almayı tercih ediyorlar. Bu noktada da kariyer hedefleri arasında yer alan uzmanlık alanlarının bulunduğu, çeşitli mesleki ve kişisel gelişim olanaklarının da sunulduğu belli başlı kamu kuruluşlarını tercih ediyorlar. Bu bakış açısıyla, krizle birlikte devlet memuru olmanın yeniden gözde olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan, kamu kesimi çeşitli alanlarda ve sanayide hala büyük kuruluşlara sahip. Belli bir süre daha işveren olarak gücünü korumaya devam edecek gibi görünüyor.

Reha ABİ / Baraka Danışmanlık Grubu Genel Müdürü

“100 bin kişinin mutluluğu geçici olacak”

Kamuda görev almak isteyen gençler gerek sosyal çevreleri (aile, yakın tanıdıklar) gerekse krizlerden etkilenerek tercihlerini bu yönde kullanıyorlar. Ancak ortada temel bir sorun var. Zaman içinde kamu da tıpkı özel sektör gibi vasıflı işgücüne ihtiyaç duyacak. Fakat mevcut eğitim sistemi ne kamunun ne de özel sektörün ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda. Kamu, özel sektör kadar hızlı gelişemediği için gençlerin bu alanda daha çok şansı olabiliyor.

Diğer yandan kamuda işe alma teknikleri değişiyor. Mesela sözleşmeli kamu personeli hızla yayılıyor. 657 sayılı devlet memuru kanuna tabi çalışan sayısı giderek azalıyor. Kamu sektörü bu işgücünü sözleşmeli olarak veya altyükleniciler üzerinden tedarik etmeyi tercih ediyor. Yani kamuda gençlerin, anne ve babaların fark edemedikleri bir değişim söz konusu. Evet, 100 bin kişi iş bulduğu için bir süre mutlu olacak. Ama bu kişilerin yüzde 70’inin 1980 ve sonrası doğumlu olacağını varsayarsak, yüzde 40’ı 1 yıl içinde işinden ayrılacak. Ayrılma nedeni de bireysel tatminsizlik olacak. Fotoğrafa böyle baktığımda hem kamu hem de iş arayanlar için mutsuzluğun devam edebileceğini söyleyebilirim.

Kamunun işgücü yapısı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de küçülüyor. Bu nedenle yetkinliği daha farklı bir yapıya dönüşmek zorunda. Bu açıdan kamu gençlerden daha fazla verim alabileceği esnek çalışma olanakları yaratmak durumunda.