Kategoriler
Genel Kültür

Kemik Hücresi Nedir? Ne Gibi Faydaları Bulurnur?Üreme Üzerine Etkileri

Kemik Hücresi Nedir?Kemik yapımı ve yıkımı temel olarak iki tip kemik hücresi ile ilişkilidir, ancak kemik dokuda yer alan hücreler dört başlık altında değerlendirilebilir. Kemik dokuda yer alan bu hücreler osteoblastlar, osteositler, yüzey (lining) hücreleri ve osteoklastlardır. Osteoklastların ortalama yaşam süresi yaklaşık 2 hafta ve osteoblastların yaşam süresi yaklaşık 3 aydır.

Osteoblastlar
Kemik yapımını sağlayan, kemik matriksi sentezleyen ve mineralizasyonu düzenleyen hücrelerdir. Temel görevleri matriks sentezi ile birlikte bölgesel kalsiyum ve fosfor dengesini ayarlamak ve hidrokiapatit kristallerinin oluşumunu sağlamaktır. Osteoblastların mezanşimal kökenli osteoprogenitör hücrelerden köken aldığı düşünülmektedir. Bununla birlikte osteoblastların köken aldığı hücreler kemik iliği kök hücresi, kondrosit kök hücresi ve adipositler olabilir. Erişkin kemikte osteoblastlar kemik mineralizasyon noktasından yaklaşık olarak 8-10 cm uzaklıkta yerleşim gösterirler. Kemik yapımındaki en önemli olay periostal ve endosteal yüzeye bitişik kemik iliğinde bulunan osteoblast öncü hücrelerinin çoğalması ve değişimlerinin düzenlenmesidir.

Kemik Hücresi ve Üreme
Columbia Üniversitesi’nden Gerard Karsenty ve ekibi farelerin testis ve yumurtalıklarından alınan hücrelere yeni kemik oluşumunda görev yapan osteoblastlar enjekte etti. Kemik hücresi verilmiş testis hücrelerindeki testesteron üretiminin 3 kat arttığı görüldü. Yumurta hücrelerinde ise hiçbir değişiklik gözlemlenmedi.Farelere bu hücreler verildiğinde ise vücutlarındaki hormon düzeyi de büyük ölçüde arttı.

Testesteron seviyesinin farelerin üremesini etkileyip etkilemeyeceğini görmek için uzmanlar bir grup faredeki geni değiştirdiler. Değişime uğramış bu farelerin normalde olduğundan daha küçük testisleri ve daha az sperm hücreleri bulunuyordu. Normal farelerle çiftleştiklerinde ise yavruların yarı yarıya normal doğduğu gözlemlendi. Yani kemiklerin salgıladığı hormonlar erkeklerin üreme kabiliyetini etkilerken dişilerde herhangi bir etkiye sahip değil.

Uzmanlar daha geniş araştırmalar sayesinde kısırlığa kemiklerimiz tarafından salgılanan bu hormonlarla çözüm getirilebileceğini düşünüyor.