Kategoriler
Genel Kültür

Yeni Memur Maaş Zammı Ne Kadar Oldu? Zamlı Memur Maaşları Listesi

Aylarca süren maaş zammı pazarlıkları sonucunda memurların yeni maaşları belli oldu. İşte memurların yeni maaşları. Tabi bu aydan itibaren birçok memur yüzdelik vergi dilimine gireceğinden dolayı bu rakamları göremeyecekler ancak ocak ayında bu rakamları alabilecekler:

İşte yeni memur maaşları:

Kategoriler
EKONOMİ GÜNCEL

2011’de Kamuya 6.560 Memur Alınacak.İşte Memur Alınacak Bölümler, Başvuru Şartları ve Başvuru Tarihi

Devlet Personel Başkanlığı, bu yılın ilk memur atamasıyla ilgili süreci 24 Ocak 2011 Pazartesi günü başlatırken, 2011’in Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ve yerleştirme takvimini de belirledi.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca tespitleri 2010 yılında yapılan ve öğretmenler ile kariyer meslek memurları dışındaki kadro ve pozisyonlara alınacak.
6.560 memur için başvurular pazartesi başlıyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca daha önce Devlet Personel Başkanlığına
gönderilen toplam 6.560 kadro ve pozisyona yerleştirilmek isteyen memur adayları pazartesinden itibaren 2 Şubat Çarşamba akşamına kadar ÖSYM Başkanlığının “www.osym.gov.tr” adresi üzerinde tercihte bulunacak.

Geçen yılın son döneminde yapılan KPSS’ye göre ilk defa kamu kurum ve
kuruluşlarına alınacak personelin 1.557’si bakanlıklarda, 1.693’ü bakanlıklara bağlı müsteşarlık ve genel müdürlüklerde, 431’i başkanlıklarda, 853’ü üniversitelerde, 932’si de mahalli idareler, il özel idareleri, il afet ve acil durum müdürlükleri ve birlik müdürlüklerinde görev yapacak.

Bu yerleştirmede Sağlık Bakanlığı 541, İçişleri Bakanlığı 380, Ulaştırma
Bakanlığı 236, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 140, Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı 86, Adalet Bakanlığı 83, Dışişleri Bakanlığı 75, Çevre ve Orman
Bakanlığı 11, Kültür ve Turizm Bakanlığı da 5 yeni memur alacak. Müsteşarlık ve Genel Müdürlüklerde ise en fazla memur alımını 337 memur ile Gümrük Müsteşarlığı gerçekleştirecek. Bunu 277 memurla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 213 memurla SHÇEK, 202 memurla Karayolları, 198 memurla da Devlet Su İşleri (DSİ) izleyecek.
Sosyal Güvenlik Kurumunun 164 yeni memur alımında bulunacağı bu
yerleştirmede, mahalli idarelerde istihdam edilecek 932 yeni memurun 525’i il afet ve acil durum müdürlüklerinde, 58’i de sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinde çalışacak.

Bu dönemde KİT’lere de 1.094 yeni memur alınacak. Bu memurların 236’sı
Türkiye Elektrik İletim A.Ş, 195’i Toprak Mahsulleri Ofisi, 170’i Posta ve
Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, 144’ü de Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü bünyesinde işe başlayacak. Yeni memurların 529’u lise, 1.698’i 2 yıllık yüksekokul, 4.333’ü ise 4 yıllık yüksekokul mezunları arasından seçilecek.

95 DEĞİŞİK KADROYA ATAMA YAPILACAK

Yeni memurlar, 95 kadro ve pozisyona atanacak. Yeni memurların 1.273’ü
mühendis, 865’i veri hazırlama işletmeni, 428’i hemşire, 331’i bilgisayar
işletmeni, 240’ı tekniker, 187’si muhafaza memuru, 169’u psikolog, 161’i
enformasyon memuru, 101’i zabıt katibi, 96’sı da şoför olacak.

Sekreterden tahsildara, tren teşkil memurundan yol bekçisine kadar değişik meslek gruplarında yer alacak yeni memurların kadro ve pozisyonları ile
buralara yapılacak atama sayıları şöyle:
“Ambar memuru (101), arama ve kurtarma teknisyeni (98), arşiv memuru
(3), aşçı (1), avukat (88), ayniyat memuru (2), bekçi (4), bilet kontrol memuru (10), bilgisayar işletmeni (331), bilgisayar mühendisi (3), biolog (5), çevre  mühendisi (3), çocuk eğitimcisi (1), çocuk gelişimcisi (20), çözümleyici (18), dağıtıcı (6), dava takip memuru (18), diyetisyen (29), ebe (60), elektrik mühendisi (2), elektrik-elektronik mühendisi (1), endüstri mühendisi (11), enformasyon memuru (161), fen memuru (1), fizikçi (10), fizyoterapist (98), harita mühendisi (24), hemşire (428), hizmetli (40), hukuk müşaviri (7), icra memuru (35), inşaat mühendisi (57), inşaat teknikeri (2), istatistikçi (7), istidlalci (6), jeofizik mühendisi (18), jeoloji mühendisi (18), kaloriferci (15), kimya mühendisi (2), kimyager (19), kontrol memuru (1), koruma ve güvenlik görevlisi (41), kütüphaneci (13), laborant (3), makina mühendisi (4), manevracı (1), matematikçi (2), memur (893), meteoroloji mühendisi (5), mimar (119), muayene memuru (42), muhafaza memuru (187), muhasebeci (21), mühendis (1.123), mütercim (15), odyolog (5), orman muhafaza memuru (2), öğretmen (12), pedagog (15), peyzaj mimarı (1), programcı (25), psikolog (169), rasatcı (1), restoratör (1), sağlık fizikçisi (12), sağlık memuru (23), sağlık teknikeri (45), sağlık teknisyeni (17), sanat tarihçisi (1), santral memuru (34), satınalma memuru (20), satış memuru (8), sayaç memuru (1), sekreter (33), sosyal çalışmacı (180), sosyolog (11), şehir plancısı (31), şoför (96), tahsildar (8), tapu arşiv memuru (40), teknik ressam (2), tekniker (240), teknisyen (159), teknisyen yardımcısı (7), tercüman (1), topoğraf (1), tren teşkil memuru (6), uzman yardımcısı (12), veri hazırlama kontrol işletmeni (865), veteriner hekim (22), veznedar (13), yol bekçisi (2), yurt yönetim memuru (103), zabıt katibi (101), ziraat mühendisi(2).”
ÖSYM’nin yerleştirme sonuçları, daha sonra açıklanacak ve yeni memurlar,
güvenlik soruşturması ve diğer prosedürlerin ardından göreve başlayacak.

 

2011’İN KPSS VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

Bu arada Devlet Personel Başkanlığı, bu yılın KPSS ve yerleştirme takvimini de belirledi. Buna göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik için 9-25 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunulacak. Bu grubun KPSS sınavı da 9-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Başkanlığın ilan ettiği yerleştirme takvimine göre de, Devlet Personel Başkanlığı, 1. yerleştirmede, kamu kurum ve kuruluşlarının memur taleplerini 1 Mart-8 Nisan tarihleri arasında alacak. Bu kadro ve pozisyonlara ilişkin listeler 9 Mayıs’ta da ÖSYM’ye gönderilecek. Memur adayları, 30 Mayıs-8 Haziran tarihlerinde ÖSYM’ye tercihte bulunacak.

2. yerleştirmede ise kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri 5-30 Eylül tarihleri arasında toplanacak. Devlet Personel Başkanlığı, yeni memur adrolarını 24 Ekim’de ÖSYM’ye iletecek. ÖSYM de 21-30 Kasım tarihleri arasında, 2. yerleştirme taleplerini alacak.
gazetevatan.com

Kategoriler
EKONOMİ GÜNCEL

Kamuya 6 bin 560 Memur Alınıyor. Başvuru Şartları Nelerdir, Hangi Kuruma Kaç Memur Alınacak?

Kamu kurum ve kuruluşları, Aralık ayında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına göre 6 bin 560 yeni memur alacak.

AA muhabirinin Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığından edindiği bilgiye göre, öğretmenler ile kariyer meslek memurları dışındaki kadro ve pozisyonlarda bu yılın ilk memur atamaları önümüzdeki ay gerçekleştirilecek. Bu şekilde kamu kurum ve kuruluşlarınca merkezi yerleştirme yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına gönderilen toplam 6.560 kadro ve pozisyon için yeni memur alımında bulunulacak.

KPSS’ye katılan memur adayları, 24 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında belirlenen kadro ve pozisyonlar için ÖSYM Başkanlığının “www.osym.gov.tr” adresi üzerinden tercih işlemi yapacak.

 

-KİM, NE KADAR MEMUR ALACAK?-

2010 yılı Aralık ayındaki KPSS’ye göre ilk defa kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personelin 1.557’si Bakanlıklarda, 1.693’ü Bakanlıklara bağlı Müsteşarlık ve Genel Müdürlüklerde, 431’i Başkanlıklarda, 853’ü üniversitelerde, 932’si de Mahalli İdareler, İl Özel İdareleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ve Birlik Müdürlüklerinde görev yapacak.

Bu yerleştirmede Sağlık Bakanlığı 541, İçişleri Bakanlığı 380, Ulaştırma Bakanlığı 236, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 140, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 86, Adalet Bakanlığı 83, Dışişleri Bakanlığı 75, Çevre ve Orman Bakanlığı 11, Kültür ve Turizm Bakanlığı da 5 yeni memur alacak.

Müsteşarlık ve Genel Müdürlüklerde ise en fazla memur alımını 337 memur ile Gümrük Müsteşarlığı gerçekleştirecek. Bunu 277 memurla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 213 memurla SHÇEK, 202 memurla Karayolları, 198 memurla da DSİ izleyecek.

Sosyal Güvenlik Kurumunun 164 yeni memur alımında bulunacağı bu yerleştirmede, mahalli idarelerde istihdam edilecek 932 yeni memurun 525’i İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde, 58’i de Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde çalışacak.

Bu dönemde KİT’lere de 1.094 yeni memur alınacak. Bu memurların 236’sı Türkiye Elektrik İletim A.Ş, 195’i Toprak Mahsulleri Ofisi, 170’i Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, 144’ü de Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü bünyesinde işe başlayacak.

Yeni memurların 529’u lise, 1.698’i 2 yıllık yüksekokul, 4.333’ü ise 4 yıllık yüksekokul mezunları arasından seçilecek.

 

-95 DEĞİŞİK KADROYA ATAMA YAPILACAK-

Bu yılın ilk memur alımında 95 kadro ve pozisyona atama yapılacak.

Yeni memurların 1.273’ü mühendis, 865’i veri hazırlama işletmeni, 428’i hemşire, 331’i bilgisayar işletmeni, 240’ı tekniker, 187’si muhafaza memuru, 169’u psikolog, 161’i enformasyon memuru, 101’i zabıt katibi, 96’sı da şoför olacak.

Sekreterden tahsildara, tren teşkil memurundan yol bekçisine kadar değişik meslek gruplarında yer alacak yeni memurların kadro ve pozisyonları ile buralara yapılacak atama sayıları şöyle: Ambar memuru (101), arama ve kurtarma teknisyeni (98), arşiv memuru (3), aşçı (1), avukat (88), ayniyat memuru (2), bekçi (4), bilet kontrol memuru (10), bilgisayar işletmeni (331), bilgisayar mühendisi (3), biolog (5), çevre mühendisi (3), çocuk eğitimcisi (1), çocuk gelişimcisi (20), çözümleyici (18), dağıtıcı (6), dava takip memuru (18), diyetisyen (29), ebe (60), elektrik mühendisi (2), elektrik-elektronik mühendisi (1), endüstri mühendisi (11), enformasyon memuru (161), fen memuru (1), fizikçi (10), fizyoterapist (98), harita mühendisi (24), hemşire (428), hizmetli (40), hukuk müşaviri (7), icra memuru (35), inşaat mühendisi (57), inşaat teknikeri (2), istatistikçi (7), istidlalci (6), jeofizik mühendisi (18), jeoloji mühendisi (18), kaloriferci (15), kimya mühendisi (2), kimyager (19), kontrol memuru (1), koruma ve güvenlik görevlisi (41), kütüphaneci (13), laborant (3), makina mühendisi (4), manevracı (1), matematikçi (2), memur (893), meteoroloji mühendisi (5), mimar (119), muayene memuru (42), muhafaza memuru (187), muhasebeci (21), mühendis (1.123), mütercim (15), odyolog (5), orman muhafaza memuru (2), öğretmen (12), pedagog (15), peyzaj mimarı (1), programcı (25), psikolog (169), rasatcı (1), restoratör (1), sağlık fizikçisi (12), sağlık memuru (23), sağlık teknikeri (45), sağlık teknisyeni (17), sanat tarihçisi (1), santral memuru (34), satınalma memuru (20), satış memuru (8), sayaç memuru (1), sekreter (33), sosyal çalışmacı (180), sosyolog (11), şehir plancısı (31), şoför (96), tahsildar (8), tapu arşiv memuru (40), teknik ressam (2), tekniker (240), teknisyen (159), teknisyen yardımcısı (7), tercüman (1), topoğraf (1), tren teşkil memuru (6), uzman yardımcısı (12), veri hazırlama kontrol işletmeni (865), veteriner hekim (22), veznedar (13), yol bekçisi (2), yurt yönetim memuru (103), zabıt katibi (101), ziraat mühendisi (2) .
kaynak: milliyet.com.tr

Kategoriler
EĞİTİM EKONOMİ GÜNCEL

2011 Kamu Memur Zammı Ne Kadar? 2011 Memur Zammı Oranı Nedir?

Türkiye’nin 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi kabul edildi…

Hedeflere göre Türkiye 2011’de 312.5 milyar TL gider, 279 milyar TL gelir hedefleniyor. Olası bütçe açığı ise 33.5 milyar TL olarak öngörülüyor.

Yeni düzenleme göre ortalama memur maaşı bin 793 lira olacak. 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı üzerindeki oylamaya 450 milletvekili katıldı ve bütçe 118’e karşı 332 oyla kabul edildi. Bütçe yasasına göre, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin giderleri 312,5 milyar TL, faiz hariç giderleri ise 265 milyar TL olacak. Bütçe gelirleri 279 milyar TL, vergi gelirleri 232,2 milyar TL, bütçe açığı 33,5 milyar TL, faiz dışı fazla ise 14 milyar TL olarak öngörülüyor.

MEMURA ZAM

Tasarıda, memur maaşlarına yönelik düzenleme de yer alıyor. Buna göre, 1 Ocak-30 Haziran 2011 döneminde aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,061823, memuriyet taban aylığı göstergesinde uygulanacak taban aylığı katsayısı 0,82483, yan ödeme katsayısı 0,019597 olarak uygulanacak.

Sözleşmeli personelin ücret tavanı, aynı dönem için 3 bin 245 TL olacak. Böylece 2011 bütçesinde devlet memurları aylıklarına, Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 4’er zam yapılacak, denge tazminatı da 80 lira artırılacak. Buna göre, en düşük memur maaşı bin 532 lira, ortalama memur maaşı da bin 793 lira olacak. 2011 yılı yatırım programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında herhangi bir projeye harcama yapılamayacak. Bu cetvellerde yer alan projeler ile ödeneği toplu olarak verilmiş projeler kapsamındaki yıllara sari işlere 2011’de başlanabilmesi için proje veya yatırım ödeneği, proje maliyetinin yüzde 10’undan az olamayacak.

Kategoriler
EKONOMİ GÜNCEL

Memurlara Verilecek Olan 58 Sosyal Hak Nelerdir?

Hükümetle Memur-Sen arasında imzalanan toplu görüşme tutanağı, memurlara 60’a yakın sosyal hak sağlayacak uygulamaların önünü de açacak. Konfederasyonların talepleri doğrultusunda memurların en az zamlar kadar merak ettiği sosyal hakları tek tek ilgili kurumlarca değerlendirilmeye alınacak.

SENDİKALAR TAKİPÇİSİ OLACAK

Örneğin Kamu kurum ve kuruluşları bundan sonra kişi başına düşen oksijen miktarı da hesaba katılarak inşa edilecek, mevcut binalarda da bu konuda gerekli düzenlemelere gidilecek. Mutabakat metninin eklerinde yer verilen bu bilgilere göre, toplu görüşmelerin ana konularından olan engelli personelin ayrı ayrı şehirlerde sınava girme sıkıntısı, merkezi sınav sisteminin getirilmesiyle çözüme kavuşturulacak. Ayrıca, TOKİ’den ev alan engelli personele kolay kredi sağlanması üzerinde çalışılacak. Terör nedeniyle görev başında hayatını kaybeden ya da yaralanan memurlar şehit ve gazi askerler gibi değerlendirilecek. Sendikalar her fırsatta yapılacak bu çalışmaların takipçisi olacaklarını vurgularken, toplu görüşmelerin başlıca konularını oluşturan memurların disiplin cezalarının tamamına yargı yolunun açılması, toplu sözleşme hakkının tanınması gibi çalışanlarının yıllardır dert yandığı konular referandumda oylanacak pakette yer alıyor.

Kamu çalışanlarına müjde! Maaşlar bayram öncesi yatıyor

Memur, kamuda çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer tüm personelin maaş ödemeleri bayram öncesi, 7 Eylül Salı günü avans olarak ödenecek. Uygulama maaşlarını her ayın 15’inde alan memurların yanı sıra kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personeli de kapsayacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla yayımlanan genelgede, aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanlara, 15 Eylül 2010 tarihinde ödenmesi gereken tüm hak edişlerin, 7 Eylül Salı günü avans olarak ödeneceği bildirildi. Kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacağı belirtilen genelgeye göre, avansın hesabında ele geçen net tutarlar esas alınacak. Aylıkları banka hesaplarına aktarılan personelin avans tutarlarının ilgili bankalarca zamanında ödenmesi sağlanacak.

 

1 – Disiplin cezalarına karşı yargı yolu açılacak.

2 –  Personel veri bankası kurulacak.

3 – İtfaiye personeli GIH sınıfına geçirilecek.

4- Hamile memura 24’üncü haftadan itibaren gece nöbeti ve vardiya görevi verilmeyecek.

5- Memurlara aylıklı refakat izni kullandırılacak.

6- Hısmı vefat eden memura mazeret izni verilecek.

7- Disiplin cezalarına itirazlar disiplin kurullarına yapılacak.

8- Hafta sonu ve tatillerde izin alınması uygulamasına son verilecek.

9- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bir an önce çıkarılacak.

10- Emeklilere yapılan ödeme 500TL’den 750 TL’ye çıkartılacak.

11- Sendika üyesi kamu çalışanlarına toplu görüşme primi verilecek

12- 12-399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’deki sendika üyeliği yasağı kalkacak 

13- Özelleştirilen Kuruluşdakiler ya belli süreyle eski kuruluşunda kalacak ya da diğer kurumlara atanacak.

14- Aynı ünvanlı personel için ortaya çıkan tazminat farklılığı giderilecek

15- KİT lojman ücretlerinden KDV alınmayacak.

16- Sözleşmeli personel yönetici pozisyonlarda görevlendirilebilecek.

17- Özelleştirmeler sırasındaki atamalarda ortaya çıkan sorunlar giderilecek.

18- Mesleki ve teknik öğretim okullarında ödenen üretime teşvik primi uygulaması yeniden ele alınacak.

19 – Pozisyonu iptal edilen sözleşmeli personel başka pozisyona yerleştirilirken objektif sistem kurulacak.

20- İlk defa sözleşmeli personel alımında öncelik kurum içine tanınacak.

21- Sözleşmeli personel hacda görevlendirilebilecek.

22- Görevde yükselme eğitimlerinde  uzaktan eğitim metodu uygulanacak.

23- Yer Değiştirme suretiyle atama yönetmeliğindeki sorunlar değerlendirilecek

24- Fazla mesai uygulamaları konusundaki sorunlar giderilecek.

25- Taşınır kayıt kontrol yetkilileri kefalet sandığı aidatı ödemeyecek.

26- Kamu görevlileri sendikaları mevzuatının, toplu sözleşme sürecine uyumu sağlanacak.

27 – Sosyal haklara ilişkin komisyonlarda sendika temsilcileri de yer alacak.

28- 657 sayılı Kanun Tasarısı, Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda ele alınacak.

29 – Memur kadrolarında derece sınırlaması bitecek.

30- Emekli ikramiyesindeki 30 yıllık süre kalkacak.

31- Konaklama ücretindeki 10 günlük sınırlama kaldırılacak.

32- 4/B statüsünde istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretleri devlet memuru ücret seviyesine çıkartılacak.

33- Sözleşmeli imam ve Kur’an kursu öğreticilerine ek ders ücreti verilecek.

34- Sözleşmeli personelin eş durumu dolayısıyla atanması, ilgili kurumların da görüşü alınarak yapılacak.

35- Sözleşmeli personel damga vergisi ödemeyecek.

36- KİT’lerde ek tazminat oranının yüzde 200’e çıkarılması için çalışma yapılacak.

37- KİT’lerde kurumlar arası ücret dengesizliği giderilecek.

38-  Yükseköğretim kurumlan ile kamu iktisadi teşebbüsleri disiplin kurullarına sendika temsilcileri de katılacak.

39- 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personelin kullanılmayan yıllık izin süresi ertelenebilecek.

40- Engelli personelin hizmlete alınmasına ilişkin sınavlar merkezi olarak yapılabilecek

41 – Disiplin hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak yaşanan sorunlar giderilecek.

42- Memurluktan istifa edip tekrar dönenler boşta geçen sürelerini SGK’ya borçlanabilecek.

43 – Sağlık Uygulamaları tebliğinde “Tedavi yollukları” konusunda ortaya çıkan sorunlar giderilecek

44- Burs alan çocuklar ebeveynlerinin sağlık sigortası hakkından yararlanacak.

45- 18 yaşını dolduran erkek çocukları 20 yaşına, kız çocukları ise evleninceye kadar sağlık sigortası hakkından yararlanabilecek…

46- Aile yardımında çocuk sayısı sınırlaması kaldırılacak.

47 – Sağlığı tehdit eden maddelere maruz kalanlar ve görevi icabı kaza yapma riski olanların çalışma ortamı iyileştirilecek.

48 – Terörden dolayı hayatını kaybeden ya da yaralanan memur, asker ve polis gibi değerlendirilecek.

49 – Nöbetçi memurluğu uygulamasına son verilecek.

50- TOKİ’den ev alan engelli personele kolay kredi sağlanacak.

51- Hizmet binaları kişi başına düşen metrekare ve oksijen miktarı dikkate alınarak inşa edilecek.

52- Kamu çalışanlarına mahsus ön lisans ve lisans tamamlama programlan açılacak.

53 – Diyanet Işleri’nde çalışan ilahiyat ön lisans mezunları sınavsız olarak lisans tamamlayacak.

54- Öğretmenlik dışında kalan MEB çalışanlarının görev tanımları yapılacak.

55- Sağlık Bakanlığı’nda istihdam edilen sözleşmeli personel tek çatı altında toplanacak.

56- Aylıklarını zamanında alamayan belediye çalışanları için Başbakanlık Genelgesi yayımlanacak.

57 – Sağlık Bakanlığı personeli ek ve döner sermaye ödemesi arasında aylık mahsuplaşma yapabilecek.

58 – Sözleşmeli personele sürekli görev yolluğu ödenecek.

(Sabah)

Kategoriler
EĞİTİM EKONOMİ GÜNCEL

Memura Yapılacak Zam Oranı ve Ek Ödeme Miktarı

Toplu sözleşme önerisi kabul edilmeyen sendikalar ile hükümet kanadı, bu toplantılarda tekliflerini masaya getirecek.

Edinilen bilgiye göre Maliye Bakanlığı, yıllık yüzde 5,4 zamda ısrarlı. Ancak 60 liralık ek ödeme için de yeşil ışığın yakıldığı belirtiliyor.

Hükümet ile sendikalar arasındaki zam pazarlığının detayları belli olmaya başladı. 2,5 milyon memuru ilgilendiren görüşmelerde Maliye 2011 için yüzde 5,4’lük zamda ısrar ederken, ek ödeme için kesenin ağzını açtı.

Edinilen bilgilere göre pazarlıkta Maliye kanadı gelecek yılın ilk ve ikinci altı ayı için yüzde 2,7’şer zam öneriyor. Ayrıca 60 liralık ek ödemeye için de yeşil ışık yakıldı.

Enflasyonun yüksek çıkması halinde aradaki farkı yansıtacaklarını belirten Maliye kaynakları, zam oranında hükümetin tavrının da belirleyici olacağını söyledi.

Ek ödeme rakamının pazarlığın seyrine göre değişebileceği belirtiliyor. Hükümet krizden dolayı ek ödemeyi askıya alırken, gelecek yıl için memura verdiği sözü yerine getirmek istiyor.

15 Ağustos’ta başlayan toplu görüşmelere 24 ve 28 Ağustos tarihlerinde devam edilecek. 24 Ağustos’taki görüşmelerde sendikalar mali ve sosyal haklara ilişkin önerilerini sunacak.

Memur-Sen, gelecek yıl için 5+5 olmak üzere yüzde 10’luk zam talep ederken, 120 lira ek ödeme verilmesini ve aile yardımının artırılmasını istiyor.

KESK’in, toplu sözleşme önerisi kabul edilmediği için masadan kalktığı görüşmelerde Türkiye Kamu-Sen ise en düşük memur maaşına 310 TL zam yapılmasında ısrar ediyor.

Memurlara hükümetin verdiği sözlerin yerine getirileceğini aktaran Maliye kaynakları, mali disiplinden de taviz vermeyeceklerinin altını çizdi.

2011 yılı bütçe hazırlıkları devam ederken personel giderlerinde 4 milyar liralık artış yapılacağına yönelik bilginin görüşmelerde ortaya çıkmasıyla sendikaların enflasyon hedefinin üzerinde zam yapılacağı beklentisi boşa çıktı.

Sendikaların bu rakamın yüzde 6’nın üzerinde zam anlamına geldiğine yönelik tespitlerine Maliye katılmıyor.

Aradaki farkın 2011 yılında kamuya alınacak yeni memurlardan kaynaklandığına dikkat çekiliyor. Hükümet, gelecek yıl özürlüler başta olmak üzere çok sayıda öğretmen ve polis alacak.

Zam ve sosyal haklara ilişkin iyileştirmelerin belirleneceği görüşmelerin 30 Ağustos’a kadar sonlandırılması gerekiyor.

Sendikalarla hükümetin anlaşması halinde mutabakat zaptı imzalanarak alınan kararlar uygulamaya geçirilecek. Anlaşma sağlanamaz ise Uzlaştırma Kurulu devreye girecek.

Bakanlar Kurulu, Uzlaştırma Kurulu’nun önerisine uyabileceği gibi bu öneriyi dikkate almadan zammı tek taraflı olarak da belirleyebilecek.

Görüşmelerin seyri hakkında bilgi veren Maliye kaynakları, bu yılın geçen yıllardan farklı olduğunu belirterek, masadan anlaşma ile kalkmanın mümkün olduğunu kaydetti.

zaman

Kategoriler
EĞİTİM GÜNCEL

Memurları Üzecek Yasa Tasarısının Detayları

Başbakanlık’ta memurlar için Devlet Memurları kanunu’nda belirtilen disiplin ceza tiplerini değiştiren yeni bir tasarı da sıraya girdi. Memurlara bazı kısıtlamalar getiren tasarıda, konuşma, emre itaat ve basın var.

 

Ali Tezel’in haberi

Başbakanlık’ta hazırlanan Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılan taslağa göre disiplin cezaları artırılıyor.

Devlet memurları için sıkıyönetim kuralları öngören, tıpkı  Bulgaristan’daki Belene Kampı dönemi başlayacak gibi görünüyor.

Tasarıyı basitçe özetleyecek olursak, “Memurlara, konuşmayacaksınız, amirleriniz tarafından verilen emirlere itiraz etmeyeceksiniz, hele basında görev yapan arkadaşlarınızla asla konuşmayacaksınız” denilmektedir.

Şimdiye kadar basına bilgi verme kınama cezasıyla sonlanırken yeni tasarıyla ceza artırılarak basına bilgi sızdırılmasına kademe ilerlemesi cezası öngörülüyor. Tasarıyla artırılan  disiplin cezaları şöyle:

 

Aylıktan kesme cezası öngören fiiller:

1) Hizmette gösterdiği  yetersizlik sebebiyle kurumlarının stratejik plan ve performans hedeflerinin gerçekleşmemesine yol açmak.

2) Usulsüz şikâyette bulunmak.

3) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak.

 

Kademe ilerleme cezasını öngören fiiller:

1) Kendini geliştirme, sorun çözme, planlama konularında yeterli gayret ve çaba göstermemek.

2) Verilen emirlere itiraz etmek, görevleri tam ve zamanında yapmamak, hizmetin yürütülmesinde ve görevin yerine getirilmesinde kurumlarınca
belirlenen usul ve esaslara uymamak.

3) Göreviyle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak.

4) Görev sırasında amirlerine hal ve hareketleri ile saygısız davranmak.

5) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak.

6) Kurumların çalışma ortamını ve düzenini bozmak.

7) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.

 

Devlet memurluğundan çıkarma:

1) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak.

2) Bir yıl içerisinde toplam iki defa kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziye.

 

Sözleşmeli memura grev yasağı geliyor

Halen geçerli olan mevzuata göre, memurlara sendikaları tarafından alınan grev ve iş bırakma eylemlerinden dolayı ceza verilemiyor.

Zira verilen cezaların hepsi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden döndüğü için artık ceza verilmesi mümkün değil. Şimdi getirilen yeni düzenlemeyle memurlar sözleşmeli hale getirilip bir de grev yasağı getirilmektedir.

Getirilen düzenlemeyle; sözleşmeli personelin grev kararı vermesi, bu yolda  ropaganda yapması, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılması, grevi desteklemesi yahut teşvik etmesi yasaklanıyor.

 

ÜCRET DÜZENLEMESİ TÜM ÇALIŞANLARI KAPSAMIYOR

Tasarıyla kamuda uzmanlar dışında hiçbir gruba ücret artışı sağlamıyor. Bu  sebeple halen Başbakanlık’ta bulunan tasarıda yer almak,ücretlerini artırmak isteyen grupların, kendi unvanlarının da eklenmesi için Başbakanlığa dilekçe göndermeleri yerine olur.

Yani, öğretmenler, müfettişler, askerler, polisler, postacılar, itfaiyeciler, memurlar, bilgisayar işletmenleri gibi her unvandaki memurlar, haklarının peşine düşsünler.

 

Memurlara da esnek çalışma geliyor

Tasarıyla, hükümet çalışmasını istemediği memurları görev yerlerine bağlı  olmaksızın istediği yerde çalıştırabilecek. Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkün olacak.

Bu hususlar Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek. Kadrosu kaldırılan (genel müdür yardımcısı, şube müdürleri gibi) memurlar, en geç altı ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanacak.

 

MEMURLAR VE MÜFETTİŞLERE HAVUZ SÜRGÜNÜ

Bu memurlar, kurumlarında atama imkânı bulunmaması halinde aynı süre içinde başka bir kurumdaki kadrolara atanmak üzere memur havuzuna gönderilecek.

Bu şekilde kadroları kaldırılanların maaşları da sabitlenecek.  müdür ve daha üst olanlar ile danışma ve denetim işlevlerine ilişkin kadrolarda çalışanlar araştırmacı, diğerleri ise durumlarına uygun kadrolara atanacaklar.

 Bu maddeyle, bakanlıklarda yer alan müfettişlerin havuza atılması gündeme gelecek.

 

UZMANLAR ARASINDA DA ADALETSİZLİK BAŞLAYACAK

İlk taslakta kamudaki tüm  uzmanlara zam öngören düzenlemeden vazgeçildi, şimdi tasarının son halinde uzmanlar arasında ayrım da yapıldı.

Bu konuda tasarıdan çıkan uzmanlar ile denetmenler de isyandalar. Uzmanlar bakın ne diyor: “Uzmanlaşmanın istendiği ülkemizde uzman adı altında çalışan arkadaşların maaşları  1350 ile 4500 lira arasında değişmektedir.

Tasarıdan son dakikada, başta taşrada çalışan uzmanlar olmak üzere mahalli idarelerde çalışan ve 5018 No’lu yasa ile kurumların belkemiği haline gelen uzmanlıklar, (mali hizmetler uzmanları, milli emlak uzmanları, muhasebe, kültür ve çevre uzmanları) çıkarılmıştır.

Ricamız, bu hususu dile getirmenizdir. 2000-2850 lira aylık ücret alan mesleklerin maaşlarını eşitleme bahanesiyle aradaki maaş farkı kapatılması gerekirken tasarıyla makasın daha da açılması, biz yaklaşık 4- 5 aşamalı sınavlardan geçen ve uzman adı altında 1350 lira maaşa talim eden genç uzman yardımcılarını “memur zihniyetine” sürüklemekten başka bir şey yapmayacaktır.”

Memura verilen ikramiye

 değil 122 lira prim

Önceki gün Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’nın açıkladığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapan tasarıda yer alan bir madde dün ekonomi basınında dikkat çekiciydi.

Taslak içerisinde ‘Memura yılda 4 ikramiye geliyor’ başlığıyla çarpıcı hale getirilen düzenleme, aslında yazıyı okuyanların da rahatlıkla görebileceği gibi bildiğimiz anlamda yarım ya da 1 maaş ikramiyeyi değil toplu sözleşme kapsamındaki memurlara verilen ‘yıllık’ 122 liralık primi ifade ediyordu.

Maddede Anayasa Mahkemesi tarafından daha önce iptal edilen toplu görüşme primi yeniden getirilirken, yıllık 122 liralık ödemenin ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında yapılacağı ifade ediliyor.

Kısacası ikramiye gibi yansıtılan aslında en düşük memur maaşının neredeyse 10’da 1’i rakamın 4’e bölünmesinden ibaret.

haberturk

Kategoriler
EĞİTİM GÜNCEL

Memurların İş Güvencesi Kalkıyor. Yeni Memur Tasarısının İçeriği. Yeni Memur Tasarısı Maddeleri (2010)

Halen Başbakanlık’ta bulunan yeni kanun tasarısıyla memurların yaklaşık 1.3 milyonunun iş güvencesi tamamen kalkıyor.Halen Başbakanlık’ta bulunan ve kamu çalışanları sendikalarına dahi gösterilmeyen yeni kanun tasarısıyla memurların yaklaşık 1.3 milyonunun iş güvencesi tamamen kalkıyor. Ali Tezel’in haberine göre tasarıyla bazı makyaj düzenlemeler de getirilmiş.

Bilindiği üzere artık memurların da aylık bildirimleri internet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılmaktadır. Tablodan da görüleceği üzere Mart 2010 ayı itibarıyla memur sayısı 2 milyon 233 bin 661 olup, tarihinin en düşük seviyesindedir. Çok sayıda memur, emekli olarak veya istifa ederek ayrıldığı halde yerine memur alınmamaktadır. Nüfus bakımından bize benzer ülkeler olan Fransa ve Almanya’da nüfusun yüzde 8-10’u kadar memur-kamu görevlisi varken, ülkemizde nüfusun sadece yüzde 3’ü kadar memur kalmıştır.

 

KAMU, MEMUR ALMAK YERİNE TAŞERONLAŞMAYI TERCİH ETMİŞTİR

Boşalan memur kadrolarını doldurmak yerine AK Parti hükümeti, işi taşeronlara ve ihaleyle müteahhitlere verir olmuştur.

1- Bazı işler taşeronlara yaptırılmaktadır, hatta iş o boyutlara varmıştır ki devlet hastanelerinde bile taşeron şirketler üzerine kayıtlı asgari ücretle hemşire çalıştırılmaktadır. (Not: Bu konuyla ilgili Çalışma Bakanlığı işmüfettişlerinin çok ilginç kararları var, yakında gündeme getireceğim. İşmüfettişleri, taşeron şirket hemşirelerini kamuya kadrolu geçirmektedirler.)

2- Bazı işler bölünerek özel sektöre ihale edilmektedir. Mesela, mutfak, temizlik, güvenlik, ulaştırma işleri ihaleyle özel sektöre verilmektedir. Hatta iş o raddeye vardırılmıştır ki askeri birliklerde artık mutfaklar kaldırılmış, bunun yerine yemek şirketlerinden yemek alma işine geçilmiştir.

 

MEMUR KADROSU TAMAMEN KALKACAK

Halen Başbakanlık’ta bulunan ve bu hafta TBMM’ye sevk edilmesi beklenen tasarıya göre; Kamudaki genel müdür yardımcılıkları, şube müdürleri kadrosu kaldırılıyor; genel müdür ve hemen altında daire başkanları ve bunların altlarında da uzmanların olacağı bir yapılanmaya gidiliyor. Genel müdür yardımcıları, şube müdürleri ve yukarıda sayılanlar dışındakilerin memuriyetine son verilip sözleşmeli hale getiriliyor. Sözleşmeli olacak personelin sayısının 1.3 milyon olduğu belirtiliyor.

Bu memurların iş güvencesi ortadan kalkıyor ve sözleşme sonunda yeterli görülmeyen veya disiplin suçu işleyenlerin işlerine son verilmesi uygulaması getiriliyor.

 

UZMANLAR İÇİN 4 BİN LİRA AYLIK

Şube müdürlerine bağlı olan uzmanlar, daire başkanlıklarına veya direkt genel müdüre bağlanacak, ücretleri de 4 bin liraya kadar yükseltilecek. Sözleşmeli hale getirilen memurlara sendikaları aracılığıyla toplu görüşme hakkı verilecek. Sakın toplu sözleşmeyle ve grevle karşılaştırmayın. Hem memurları özelleştiriyorlar hem de toplu sözleşme ve grev hakkı getirilmiyor. Halen yapıldığı gibi kamu görevlilerinin sendikaları toplantı masasına çağrılacak, dilek ve temennileri alındıktan sonra masadan gönderilecekler, sonra da siyasi iktidar kararını verecek. Karar uygun görülmezse Uzlaştırma Kurulu’na götürülecek ve kurulun kararları da kesin olacak. Yani dostlar görüşmede görsün gibi bir şey.

Yemek parası cepten ödenecek Kanun gereğince memurların haftalık çalışma süresi 40, günlük çalışma süresi ise 8 saat iken, devlet hastanesinde görev yapanların haftalık çalışması 45, günlük çalışması da 9 saattir. Hastanın başında her zaman görevlinin bulunması için yataklı tedavi kurumlarında öğlen bir saat yemek izni yoktur; çalışanlara öğle yemeği bedavadır, diğer memurlar ise ücretle yemek yerler. Şimdi, mesai süresi 8 saate inecek ama çalışanlara yemek verilmeyecek veya veriliyorsa da ücretle verilecek. İşte burada öğle arasındaki bir saatlik sürede tedavi ve bakım hizmetleri nasıl yürütülecektir sorusuna tasarı cevap vermemektedir.

Tasarının makyaj kısımları Tasarıyla bazı makyaj düzenlemeler de getirilmiş. Bunlar;

1- Babalık izni 10 güne çıkarılıyor. Halen 657 Sayılı DMK’ya göre çocuğu olan babaya 3 gün izin verilmektedir.

2- Halen 657 DMK’ya göre 2 çocuk için çocuk parası verilmektedir. Tasarıyla kanuna konulacak düzenlemeyle her çocuk için para verilecek.

3- Bazı memurlara yılda bir kere verilen giyecek yardımı da ayni değil nakdi olacak.

4- Emeklilere harcırah 500’den 750 liraya çıkarılacak. Halen emeklilere, emekliliklerini geçirecekleri yere gitmeleri için 500 lira harcırah verilmektedir. Bu rakam da tasarıyla 750 liraya çıkarılacaktır.

Asıl amaç özelleştirme Zamanında yasalaştırılamayan “Kamu Yönetimi Reformu ve Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı”nın küçük bir versiyonu olan 22 maddelik bahsi geçen kanun tasarısının asıl amacı,

1-  Hizmetlerin özelleştirilmesi odaklıdır.

2- Önce merkezden yerele, sonra da yerelden özel sektöre işler devredilecektir.

3- Sosyal devletten vazgeçilecektir.

4- Hizmet Ticaret Genel Anlaşması (GATS) ile uluslararası sermayeye taahhüt ettiği bütün alanlardan çekilecektir. Türkiye’yi pazar haline getirecektir.

5- İlk başta sağlık piyasalaştırılmıştır; sırada okullar ve kamu hastaneleri var.

6- Tasarı daha sendikalarda bile yok.

kaynak: hurriyet.com.tr

Kategoriler
GÜNCEL

Orman Bakanlığı 2010’da KPSS İle 1158 Personel Alacak

Çevre ve Orman Bakanlığı, 28-29 Haziran 2008’de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre bin 158 (1158)  personel istihdam edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi, 564, 4/B kapsamında 594 olmak üzere mühendis, mimar, kimyager, şehir plancısı, biyolog, veteriner hekim, programcı ve çözümleyici, toplam bin 158 personel alacak.

4/A maddesi kapsamında, Bakanlık merkez ve taşraya 130, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü merkeze 54, DSİ taşraya 124, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) merkeze 5, OGM taşraya 220, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ) taşra teşkilatına 31 personel yerleştirilecek.

4/B maddesi kapsamında da bakanlık merkeze 12, taşra teşkilatına 413, DSİ taşra teşkilatına 158, DMİ merkeze 3, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı (ÖÇK) merkeze 4, ÖÇK taşra teşkilatına 4 personel alınacak.

ÖSYM Tercih Kılavuzu yayınlandıktan sonra belirtilen şartları ve nitelikleri taşıyan adaylar, 17-26 Mayıs 2010 arasında “www.osym.gov.tr” internet adresine girerek ihtiyaç duyulan pozisyonlar ile bölümleri ve yerleştirme yapılacak merkez ve taşra birimleriyle başvuru tarihlerini inceleyebilecek.

Adaylar, şartlarını karşıladıkları pozisyonlar için başvurularını internet yoluyla yapacak. Gerekli şartları taşımayanların, müracaatları halinde ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacak.

Adayların, yerleştirilme işlemleri ÖSYM tarafından Haziran ayı içerisinde yapılacak.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye bakanlığın www.cevreorman.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

Başvuru Şartları ile İlgili Bilgiler İçin Tıklayın

kaynak: milliyet.com.tr

 

Kategoriler
GÜNCEL

2010 Kamuya 13 bin 992 Memur Alımı. Hangi Kurum Kaç Memur Alacak? Tüm Kadroların Listesi

Kamu Personeli Seçme Sınavında başarılı olan memur adaylarının gözü yerleştirme işlemlerine çevrildi. 13 bin 922 memurun yerleştirmesi bu ay içinde yapılırken yıl sonunda sayı 100 bini aşacak!

13 bin 922 memurun yerleştirmesi bu ay içinde yapılırken, kamuda işe başlatılacak memur sayısı da yıl sonunda 100 bini aşacak.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca merkezi yerleştirme yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına gönderilen ve Milli Eğitim Bakanlığına ait öğretmen kadroları ve kariyer meslek memurları dışında kalan 13 bin 922 kadro ve pozisyona 17-26 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

Devlette yeni işe başlayacak memurların 8 bin 982’sini 4 yıllık üniversite mezunları, 3 bin 215’ini 2 yıllık yüksekokul mezunları, 1725’ini ise lise mezunları oluşturacak. Bunların 12 bin 314’ü genel ve özel bütçeli kuruluşlarda, 1608’i ise KİT’lerde işbaşı yapacak.

En fazla memur 6 bin 693 ile genel idare hizmetlerinde çalışacak. Bunu 2 bin 586 ile sağlık hizmetleri, 2 bin 495 ile teknik hizmetler izleyecek. Yeni yerleştirmelerde eğitim öğretim hizmetleri sınıfına 28, avukatlık hizmetleri sınıfına 145, yardımcı hizmetler sınıfına da 367 yeni memur alınacak.

KURULUŞLAR ARASI DAĞILIM

Yeni yerleştirmelerde en fazla memur alımını Sağlık Bakanlığı gerçekleştirecek. 800 yeni memurun işe başlayacağı bu kuruluşu, 787 memur ile PTT, 770 memur ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 703 memur ile Gümrük Müsteşarlığı, 644 memur ile Maliye Bakanlığı, 570 memur ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 531 memur ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 494 memur ile İçişleri Bakanlığı, 308 memur ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 282 memur ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 250 memur ile Emniyet Genel Müdürlüğü, 220 memur ile de Orman Genel Müdürlüğü takip edecek.

Yeni yerleştirmelerde Bakanlıklara 2 bin 796, Genel Müdürlük ve Müsteşarlıklara 3 bin 264, Başkanlıklara 723, üniversitelere 3 bin 410, KİT’lere de bin 608 yeni memur alınacak.

AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİ

Bu arada mahalli idareler ve il özel idareleri ile birlikte il afet ve acil durum müdürlüklerine de 2 bin 121 memur alımında bulunulacak.

Bunların 1524’ü Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ,Erzincan, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde işe başlayacak.

İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezlerinde de İstanbul’da 42, Ankara’da ise 6 yeni memur istihdam edilecek.

YENİ ÖĞRETMENLER İÇİN KADRO DÜZENLEMESİNE GİDİLECEK

Öte yandan 2010 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca kamuya açıktan atama yoluyla alınacak memurların sayısı yıl sonunda 32 bini bulacak. Bunların 7 binini üniversitelerin akademik personeli, 10 binini de yeni öğretmenler oluşturacak.

2009 yılı içinde emekli olanların yerine de kamuya 25 bin dolayında yeni memur alımı yapılacak. Bunların da 5 bin dolayındaki bölümünü öğretmen atamaları meydana getirecek. Açıktan atama ve emeklilik yoluyla boşalan kadrolara Bütçe Kanunu uyarınca yapılacak atamalar, toplam 57 bin memur adayına devlette görev alma yolunu açacak.

Bütçe Kanunu çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı açıktan atama yoluyla 10 bin, emekli olanların yerine de 5 bin yeni öğretmen alabilecek. Ancak 2010 yılında yerleştirmesi yapılacak öğretmen sayısının 40 bin olarak belirlenmesi nedeniyle, geçen yıl olduğu gibi öğretmen atamalarında ek kadroya yönelik yasal düzenlemeye gidilecek. Geri kalan 25 bin öğretmen de, ek kadro alımından sonra Eylül ayında işe başlayacak. 

SAYI 100 BİNİ GEÇECEK

25 bin öğretmenin yanı sıra, 20 bin polisin atama işlemi de Bütçe Kanunundaki limitlerin dışında gerçekleştirilecek. Maliye Bakanlığı yetkilileri, polis atamalarının Haziran ayında yapılmasının beklendiğini bildirdi.

Bütçe Kanununa göre kamuya alınacak 57 bin memura, 25 bin öğretmen ve 20 bin polisin de ilave edilmesiyle birlikte 2010 yılı içerisinde işe yerleştirilecek yeni memur sayısı 102 bini bulacak.

Sayısı açıklanmayan askerler ve denetim elemanlarıyla birlikte bu sayı 100 binin çok daha üzerine çıkacak.

Limitler dışında özürlü personel alımı uygulamasıyla da bu yıl 5 bin yeni özürlü memur devlette işe başlatılacak. Özürlüler de ilave edildiğinde kamuda yıl sonuna kadar istihdam edilmeye başlanacak memurların sayısı daha da artacak.

BU AY KİM, NE KADAR MEMUR ALACAK?

ÖSYM’nin bu ay yerleştirme işleminde bulunacağı 13 bin 922 memur kadrosunun çeşitli kuruluşlar itibariyle dağılımı şöyle:

KAMU KURULUŞLARI                 MEMUR SAYISI

————————————-       ————
Adalet Bakanlığı                                  25
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı            200
Çevre ve Orman Bakanlığı                 130
Dışişleri Bakanlığı                                32
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı      25
İçişleri Bakanlığı                                494
Kültür ve Turizm Bakanlığı                   98
Maliye Bakanlığı                                644
Sağlık Bakanlığı                                 800
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı               308
Ulaştırma Bakanlığı                             40
-Bakanlıklar Toplamı                       2.796
Adalet Bk. Ceza ve Tevkifevleri G.M. 112
Darphane ve Damga Matbaası G.M.    12
Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü       6
Denizcilik Müsteşarlığı                         14
Devlet Meteoroloji İşleri G.M.              31
Devlet Opera ve Balesi G.M.               18
Devlet Su İşleri                                 178
Elektrik İşleri Etüd İdaresi G.M           17
Emniyet Genel Müdürlüğü                 250
Gençlik ve Spor G.M.                         112
Gümrük Müsteşarlığı                         703
Hazine Müsteşarlığı                              2
Karayolları Genel Müdürlüğü              15
Maden Tetkik ve Arama G.M.              30
Orman Genel Müdürlüğü                  220
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü               2
Sivil Havacılık G.M.                                2
Sosyal Hizm.veÇocuk Esir.Kur. G.M.  570
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 770
Türkiye İş Kurumu G.M.                      59
Vakıflar Genel Müdürlüğü                   30
Yurtkur                                             111
-Genel Müd ve Müst.lıklar Toplamı 3.264
Atatürk Araşt. Merkezi Başkanlığı         1
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yük. Kur.     2
Danıştay                                             24
Devlet Personel Başkanlığı                   1
GAP İdaresi Başkanlığı                          7
MSB Akaryakıt İk.veNato Pol.Tes.İş.B. 27
ÖSYM                                                    3
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi         5
Sosyal Güvenlik Kurumu                   531
Türk Dil Kurumu                                    5
Türk Patent Enstitüsü                           1
Türk Tarih Kurumu                                7
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu             46
TÜİK                                                    42
Yargıtay                                                6
YÖK                                                     15
-Başkanlıklar Toplamı                        723
Çay İşletmeleri G.M                             28
Devlet Hava Meydanları İşletmesi     282
DMO Genel Müdürlüğü                        42
EÜAŞ Genel Müdürlüğü                       83
Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müd.    34
ETİ Maden İşletmeleri Genel Müd.       26
Hamitabat Elek. Ürt.veTic. A.Ş Gn Müd. 3
Kemerköy Elk.Ürt ve Tic. A.Ş Gn Müd.    3
MKE Kurumu Genel Müdürlüğü             60
Soma Elek. Üretim ve Tic. A.Ş Gn Müd.   8
Devlet Demiryolları İşletmesi Gn Müd.  71
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müd. 787
TMO Genel Müdürlüğü                          40
TEİAŞ Genel Müdürlüğü                        71
TETAŞ Genel Müdürlüğü                       10
TKİ Genel Müdürlüğü                            29
Türkiye Lokom.veMotor San.A.Ş.Gn Md. 9
TTK Genel Müdürlüğü                           12
Türkiye Vagon San. A.Ş. Genel Müd.    10
-KİT Toplamı                                    1.608
-Üniversiteler Toplamı                     3.410
-Mahalli İdareler, İl Özel İdareleri ve
İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri     2.121