Kategoriler
Genel Kültür GÜNCEL

Nevruz Nedir, Ne Demektir? Nevruz Bayramı Ne Zaman ve Neden Kutlanır? Nevruzun Tarihçesi

Ülkemizde her ne kadar son yıllarda yaşanan olaylar nedeniyle adı toplumumuzda olumsuz olarak algılansa da, nevruz ve nevruz bayramı kavramları hem tarihimiz için, hemde kültürümüz için çok önemlidir. Yüzyıllar boyunca nevruz, yenilik, umut, gelecek, hayat, yeniden doğma anlamlarına eşdeğer hale gelmiştir adeta. Hatta nevruz bayramı o kadar önemsenmiştir ki, milletler arasında sahiplenme tartışmaları bile yaşanmıştır. Orta Asya ve Orta Doğu kökenli birçok millet bu bayramı kendisine ait bir bayram olduğunu iddia etmektedir. Örneğin, Türkler, Kürtler, İranlılar, Afganlar hep nevruzu kendi bayramları arasında sayarlar.  Hangi devlete ve millete ait olursa olsun, değişmeyen birşey var o da nevruz’un anlamı ve nevruz bayramının kutlanışı. İşte bu konudaki bazı ayrıntılar.

Yazılı olarak ilk kez milattan sonra II. yüzyılda Pers kaynaklarında adı geçen Nevruz, İran takvimine göre yılın ilk gününü temsil eder. Günümüz İran’ında, her ne kadar İslami bir kökeni olmasa da bir şenlik olarak kutlanır. Bu bayram çoğu topluluklar 21 Mart’ta kutlanır. Aynı zamanda, hem  Zerdüştlük, hem de Bahailer için de kutsal bir gündür ve tatil olarak kutlanır. Kürtlerde, Nevruz bayramının Kürt mitolojisindeki Demirci Kawa Efsanesi’ne dayandığına inanılır. Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında ise baharın gelişi olarak kutlanır.

2010’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 3000 yıldan beri kutlanmakta olan Pers kökenli bu şenliği, Dünya Nevruz Bayramı ilan etmiştir

Eski Türklerle İranlıların “yılbaşı” olarak kabul ettikleri gündur nevruz. Farsça bir kelime olan Nevruz, “yeni gün” demektir. Bu gün, Güneş’in Koç Burcu’na girdiği gün olup, Miladi 22 Mart’a, Rumi 9 Mart’a rastlamaktadır. Bu bayram Türklerde ve diğer bölge kültürlerinde çok eskiden beri bilinmekte ve bu tarihlerde coşku ile kutlanmaktadır.

Alevi ve Bektaşi Türk topluluklarında olduğu kadar, Sünni halk topluluklarında da, Nevruz geleneği yaygındır. Türkler Nevruz’u, “Nevruz-i Sultani” yani “Sultan Nevruz” veya Orta Asya Türk topluluklarında görüldüğü üzere “Sultan Nevrız” olarak kutlamaktadır.

Türklerde Nevruzla ilgili rivayetlerin en önemlisi, bugünün bir kurtuluş günü kabul edilmesidir. Türklerin Ergenekon’dan çıkış günü sayılan bu gün, Türk dünyasında, Türkistan’dan Anadolu’ya, Anadolu’dan Balkanlar’a kadar binlerce yıldır kutlanmaktadır.

İşte bu önemli bayram, Türk kültürü bünyesinden kopartılmak istenmekte ve bu konuda çeşitli fitne ve bozgunluk çıkarılmaktadır. Böylece bayramların bizatihi özünde varolan kardeşlik, karşılıklı saygı ve sevgi, ortadan kaldırılmak istenmektedir. İnançlı, ülkesini seven kardeşlerimiz bu oyuna gelmemelidirler.

Diğer yönden Nevruz, baharın müjdecisidir. Tüm dünyada “Bahar bayramı” olarak ve çeşitli isimler altında kutlanmaktadır.

Türklerde yılbaşı ilkbaharda, gece ile gündüzün eşit olduğu 21 Mart günüdür. Eski bir geleneğimiz olan Nevruz gününde, istediğimiz gibi kutlamalara katılalım. Hem de baharın keyfini çıkaralım. Ancak bizi taciz etmek isteyenlerin sözlerine kanmayalım. Sevelim, sevilelim. Kardeşliğimiz baki kalsın.