Kategoriler
EĞİTİM EKONOMİ GÜNCEL

Para Biriktirmenin Yolları? Nasıl Para Biriktirebilirsiniz?

Para biriktirmek için ille de birşeylerden kısmanıza gerek yok. Günlük hayatınızda yaptığımız bazı alışkanlıkları değiştirerek para biriktirmeniz mümkün.

Alışveriş alışkanlıklarınızı değiştirerek her gün para biriktirebilirsiniz. Bakkaldan yaptığınız gıda alışverişini azaltarak, daha tutumlu hayat tarzını tercih ederek sağlığınızı ve bütçenizi koruyabilirsiniz.

Ehow isimli internet sitesinde yer alan habere göre, hayat tarzınızda yapacağınız değişiklikler sayesinde her gün para biriktirebilirsiniz. İşte bunun kolay yolları:

Gıda harcamalarınızda tasarruf edin: Gıdaya daha az para harcamak gerçekten tasarrufu artırabilirsiniz. Marketlerde bulunan müşteri kartlarından mutlaka alın. Kapınıza gelen broşürleri takip edin, indirim çeklerinizi veya kuponlarını kullanın. Kampanyadaki indirimli ürünlerden bozulmayacak kuru gıdalardan alıp stok edebilirsiniz. Kalitesine güvendiğiniz indirimli ürünleri kaçırmayın. Diğer marketlerin fiyatlarını karşılaştırarak uygun olan yerden alışveriş yapın.

Daha sağlıklı alışkanlıklarla para biriktirin: Günlük alışkanlıklarınızı değiştirerek hem sağlığınızı iyileştirebilir hem de daha az para harcayabilirsiniz. Her yere otomobilinizle gitmek yerine otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanın. Hem daha az stres olursunuz, hem de benzinden tasarruf edersiniz. Otobüs durağına ya da metro istasyonuna yürürken egzersiz yapmış bile olursunuz. Otomobil alacaksanız bildiğiniz veya güvendiğiniz ikinci el otomobili tercih edebilirsiniz. Ayrıca, şeker, tatlı, cips, abur cubur gibi kötü alışkanlıklarınızı bırakırsanız tasarruf ederken sağlığınız da korursunuz.

Kullanılmış ürünler alın veya kiralayın: Her zaman yeni alırsanız, para biriktirmek için fırsatları kaçırırsınız. Bunun yerine, okumak istediğiniz kitapları kütüphaneden ödünç alabilirsiniz ya da kullanılmış kitap alabilirsiniz. İzlemek istediğiniz CD ya da DVD filmleri de kiralayabilirsiniz. Spor yaparken kullanacağınız malzemeleri de kullanılmış aletlerden alabilirsiniz.

Kredi kartınızı dikkatli kullanın: Kredi kartınızı uygun şekilde kullanırsanız tasarruf edebilirsiniz. Kartlarınızın kullanım ücretlerine dikkat edin, kullanmadığınız kartlarınız iptal edin. Üyelik aidatı gerekmeyen kartları tercih edebilirsiniz. Harcamalarınızdan kazanacağınız mil, puan veya para gibi hediyeleri göz önüne alın. bankaların sunduğu bu hizmetleri karşılaştırarak en uygun kredi kartını tercih edin.
ekotrent.com

Kategoriler
EKONOMİ

Yatırım Fonu Bilgilerine Nasıl Ulaşılır?

Yatırım Fonu Bilgilerine Nasıl Ulaşılır?

Yatırım Fonları, birikimlerinizin repo, tahvil ve hisse senedi gibi çeşitli sermaye piyasası araçlarından oluşturulan portföyde değerlendirilmesini sağlayan yatırım enstrümanlarıdır. Belirlenmiş olan stratejiye göre profesyonel fon yöneticileri tarafından etkin şekilde yönetilen Yatırım Fonları, riski dağıtır ve maksimum getiriyi hedefler.

İçtüzük

Yatırım fonlarının içtüzükleri, yatırım fonu katılma belgesi sahibi ile kurucu (fonu kuran tüzel kişi), saklayıcı (fon portföyünde yer alan menkul kıymetleri saklayan kurum) ve yönetici (fon portföyünü yöneten kuruluş) arasında fon portföyünün yönetilmesini ve saklanmasını konu alan sözleşmedir. İçtüzükte fonun adı, adresi, kuruluş amacı, portföy yönetimine ilişkin esaslar, yatırım sınırlamaları, katılma belgelerinin satışına ve geri satın alınışına ilişkin esaslar v.b. bilgiler yer alır.

 

İzahname

İzahname, katılma belgelerinin halka arzı sırasında hazırlanır. Fonun satış dökümanıdır. İzahnemelerde fona ait temel bilgiler (fonun kurucusu, kurucu ve fonun adresi, fon katılma belgelerinin alınıp satılacağı yerler, fon yöneticilerinin kimler olduğu, sermaye piyasası alanındaki tecrübeleri, fonun yatırım stratejisi, yatırım sınırlamaları, yaptığı harcamalar, portföy yapısı, ilgili vergi düzenlemeleri v.b.) bulunur. İzahnameler halka arz öncesinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilir, ayrıca katılma belgelerinin alım satımının yapıldığı yerlerde tasarruf sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulur.

 

Sirküler

Sirküler de izahname gibi katılma belgelerinin halka arzı sırasında hazırlanır ve fona ait temel bilgileri (fonun kurucusu, kurucu ve fonun adresi, fon katılma belgelerinin alınıp satılacağı yerler, fon yöneticilerinin kimler olduğu, sermaye piyasası alanındaki tecrübeleri, fonun yatırım stratejisi, yatırım sınırlamaları, yaptığı harcamalar, portföy yapısı, ilgili vergi düzenlemeleri v.b.) içerir. Sirkülerler, halka arz öncesinde Türkiye çapında yayın yapan en az iki gazetenin Türkiye baskısında ilan edilir.

 

Fon Mali Tabloları

Yatırım fonlarının bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak düzenlenmiş bilanço ve gelir tablosu, fon portföy değeri tablosu ve fon toplam değeri tablosu ile bu tablolara ilişkin bağımsız denetçi raporları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilir ve katılma belgelerinin alınıp satıldığı yerlerde müşterilere açıklanır. Fonların 6 aylık (Ocak-Haziran dönemi) bilanço ve gelir tablosu, fon portföy değeri tablosu ve fon toplam değeri tablosu ile bu tablolara ilişkin bağımsız denetçi raporunun özeti ise katılma belgelerinin alınıp satıldığı yerlerde müşterilere açıklanır.

 

Aylık Raporlar

 Aylık raporlar her ayı takip eden 15 gün içinde, ay içerisindeki menkul kıymet ve katılma belgesi hareketleri ile fonun geçmiş performansına ilişkin bilgileri içerecek şekilde hazırlanır. Söz konusu rapor fon kurucusunun merkezinde ve katılma belgesinin satışı yapılan yerlerde yatırımcının incelemesi için hazır bulundurulur.

 

Günlük Gazete ve Periyodik Dergiler

Pek çok günlük gazetede düzenli olarak yatırım fonu katılma belgelerinin fiyatları ilan edilir. Periyodik ekonomi dergilerinde ise yatırım fonlarının dönemsel getirilerini karşılaştırmalı olarak bulmak mümkündür. Ayrıca, gazete ve dergilerde, fonlarla ilgili haberlere (kurulan/katılma belgeleri halka arz edilen fonlar, fon portföy yöneticileri ile ilgili bilgiler v.b.) de yer verilmektedir. Kurulumuzun aylık bülteninde ise bütün yatırım fonlarının son ay itibarıyla portföy yapısı ve aylar itibarıyla portföy dağılımı hakkında ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.

Kategoriler
EKONOMİ

Yatırım Fonlarının Avantajları Nelerdir?

Yatırım Fonlarının Avantajları Nelerdir?

Yatırım Fonu nedir ne gibi avantajları vardır. Sistem nasıl işler nasıl kar edilir gibi bir çok soruyu soruyorsunuzdur. Sermaye ve para piyasaları nitelikleri itibariyle belirli bir bilgi birikimini gerektiren teknik piyasalar olduğu için, bu piyasalardaki etkin bilgi akışı ve veri edinme doğru karar verebilme açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle bireysel yatırımcıların böyle kapsamlı bir analizi yapmaları ve gerek yurtiçi gerekse yurtdışında oluşan gelişmelerin menkul kıymet fiyatlarına etkilerini analiz edip, ona göre zamanında yatırım kararlarını vermeleri zor olmaktadır.

Yatırım Fonlarının Avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

Tasarrufçunun ortaya koyduğu sermayesi yani tasarrufu, profesyonel ve güvenilir yöneticiler tarafından yönetilmektedir.

Yatırım fonu portföyüne alınabilecek menkul kıymetlerin sabit getirili, dövize endeksli ve hisse senedi gibi araçlarla çeşitlenmesi nedeniyle riskin en aza indirilmesi mümkün olabilecektir.

Menkul kıymetlerin değerlemesi ve kontrolü ile kupon, faiz ve temettü tahsili fon yönetimince yapılacağından vade takibi, tahsil etme gibi zaman ve kaynak kullanımını gerektiren işlemlerden korunabilecektir.

Küçük tasarruflarla temin edilemeyecek kazanç potansiyeli yüksek menkul kıymetlere yatırım yapılmasına olanak sağlayacaktır.

Fon portföyündeki değer artışlarının portföy değerine günlük olarak yansıtılması nedeniyle işlemiş gelir ile birlikte gerek ihtiyacı kadar gerekse tamamını istediği anda paraya çevirebilecektir.

Portföye büyük montanlı alım satımlar nedeniyle zaman ve para tasarrufu sağlamaktadır.

Bazı yatırım fonları, katılma belgesi üzerinden çek yazabilme imkanı sağlamaktadırlar.

Kategoriler
EKONOMİ

Yatırım Fonu Nedir?

Yatırım fonları halktan topladıkları paralar karşılığı, hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasası araçlarından ve altından oluşan portföyleri yönetirler. Her bir yatırımcı, fonun sahip olduğu portföyün bir kısmını temsil eden katılma belgesini satın alarak fona ortak olur. Tasarruf sahipleri, şirketlerden, aracı kuruluşlardan veya menkul kıymet borsalarından hisse senedi ve tahvil almak suretiyle tasarruflarını değerlendirebilirler. Ancak menkul kıymetlere yatırım yapmak bilgi ve uzmanlık gerektirmektedir.

Ayrıca bireysel birikimler genelde yeterli büyüklüğe ulaşamadıklarından, bunlarla oluşturulan portföyler de riskli olabilmektedir. Bu risk anapara açısından olabileceği gibi portföyün getirişi açısından da önemli olabilir. Yatırım fonları halktan topladıkları paralar karşılığı, hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasası araçlarından ve kıymetli madenlerden oluşan portföyleri yönetirler. Her bir yatırımcı fonun sahip olduğu portföyün bir kısmını temsil eden katılma belgesini alarak fona ortak olurlar.

Kategoriler
EKONOMİ GÜNCEL

Türk Telekom ‘Akşam 7’den Sabah 7’ye Evden Bedava Konuşma Kampanyası’nı Yılsonuna Kadar Uzattı

Türk Telekom, Ramazan Ayı öncesinde aldığı sürpriz bir kararla akşam evden bedava konuşma kampanyasını 2010 yılsonuna kadar uzattığını açıkladı.

Türk Telekom, yaptığı açıklamada akşam 7’den sabah 7’ye bedava konuşma fırsatı sunduğu “7’den 7’ye Bedava” kampanyasını, yoğun ilgi nedeniyle yılsonuna kadar uzattığını bildirdi. 7’den 7’ye Bedava Kampanyası’nda Türk Telekom aboneleri, ev telefonlarından akşam 7’den sabah 7’ye kadar yaptıkları şehir içi ve şehirlerarası aramalar için herhangi bir ücret ödemeyecekler. Kampanyada ayda 3 bin dakikalık adil kullanım limiti uygulamasının devam edeceği de hatırlatıldı.

Açıklamada, yıl sonuna kadar devam eden bu kampanyanın yanı sıra tarifelere özel kampanyaların da devam ettiği belirtilerek, Ev Avantaj Tarifesi’nin abonelere yönelik, süresi Eylül ayı sonuna kadar uzatılan “Ev Avantaj Uluslararası 6,5 kuruş” kampanyasının, 1. Kademe uluslararası sabit telefon görüşmelerini dakikası tüm vergiler dahil 6,5 kuruştan yapma olanağı sunduğu kaydedildi. Yine Eylül ayına kadar uzatılan “Evden Cebi Aramanın En Ucuz Yolu” kampanyasının da ev telefonundan cep telefonu yönüne tüm vergiler dahil dakikası 6,5 kuruştan arama yapma fırsatı sağladığı da açıklamada yer aldı.

Türk Telekom Pazarlama ve İletişim Başkanı Erem Demircan, 7’den 7’ye Bedava kampanyasının süresini müşterilerinin yoğun ilgisi üzerine uzatma kararı aldıklarını belirterek şunları söyledi:

“Müşterilerimizin yoğun ilgi gösterdiği 7’den 7’ye Bedava kampanyamızın süresini birkaç kez uzattık. Son olarak kampanyamızın 2010 yılı sonuna kadar devam etmesi kararını aldık. Bunda, kampanyadan yararlanan müşterilerimizin sayısında yaşanan hızlı artışın etkisi oldu. Ramazan ayı öncesinde duyurduğumuz bedava konuşma müjdesinin müşterilerimizi sevindireceğine inanıyoruz. Kampanyalarımızın gördüğü ilgi, müşterilerimizin hayatına değer katma konusunda başarılı olduğumuzun bir göstergesi. Ev Avantaj tarifelerimiz de giderek daha fazla müşterimiz tarafından kullanılıyor. Hayata değer katan kampanyalar düzenlemeye devam edeceğiz.”

Kategoriler
EKONOMİ

Forex Piyasasını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Forex Piyasasını Etkileyen Faktörler

Forex Piyasaları bir çok faktörden etkilendiği gibi arz ve talep sistemiyle belirlenir. Forex piyasası dünyada olup biten gelişmelerden anında etkilenir. Para birimlerinin fiyatını etkileyen bir çok etken vardır bunları üç ana başlık altında toplayabiliriz. Ekonomik, Siyasi ve Piyasa Psikolojisi. Forex fiyatlamasında genelde iki fiyat görürsünüz buna spread denir. Genelde alış ile satış fiyatı arasında 1–2 pip fiyat farkı bulunur.”Ask” fiyatı Broker şirketinin satış fiyatı sizin alış fiyatınız,”Bid” fiyatı ise Broker şirketinin alış fiyatı sizin satış fiyatınız olacaktır. Şimdi Ekonomik, Siyasi ve Piyasa Psikolojisi detaylarına bir göz atalım…

Ekonomik Faktörler

Hükümet organları ve merkez bankaları tarafından yayınlanan para politikası ve çeşitli raporlarla yatırımcılara ulaşan ekonomik koşullar, rakamlar ve belirtiler bu grubun başında gelir. Hükümetlerin bütçeleri ve harcama ilkeleriyle nakit arzını ve para maliyetinin belirleme şekilleri kurları temelinde etkileyen, para politikası faktördür. Ekonomik koşullar arasında karşılaşacağımız en önemli faktörlere değineceğiz.

Hükümetlerin bütçe açığı ve fazlası:

Piyasalar bütçe açıklarının büyümesine genellikle olumsuz tepki verir ve bütçe açıklarının azalması için alınan başarılı tedbirleri olumlu tepkiyle onore eder. Piyasanın tepkisinin gücü bir ülkenin para biriminin değerini oldukça etkiler.

Ticari dengeler ve eğilimler:

Ülkelerin arasındaki ticari emtia akımları mal ve hizmetlere olan talebi yansıtır ve ilgili para birimlerine olan talebi belirler. Ülkelerarası ticari dengeler açığıyla fazlası bir ülkenin rekabet gücünü de belirler. Böylece bir ülkenin ticari denge açığı onun para birimini olumsuz olarak etkileyebilir.

Ekonomik büyüme ve ekonominin sağlıklılığı:

gayri safi milli hasıla, istihdam oranları, tüketici ve toptancı fiyat endeksleri ve bir ülkenin ekonomik büyümesini ve ekonomisinin sağlıklılığını yansıtan raporların FOREX piyasalarına önemli etkisi vardır. Genelde sağlıklı bir ekonomi ülkenin para biriminin değerini ve böylece o para birimine olan talebi artırır.

Siyasi Faktörler

Ulusal, bölgesel ve uluslararası siyasi koşul ve ortamların para birimlerinin üzerindeki etkisi oldukça önemli yer tutar Siyasi belirsizlik veya siyasi güvensizlik bir ülkenin ekonomisini olumsuz olarak etkiler ve vahim sonuçlara yol açabilir; örneğin para politikasını veya ekonomik faktörleri etkileyen bir menfaat grubunun güçlenmesi piyasalarda etkili olabilir. Veya bölgede bir ülkede meydana gelen olaylar aynı bölgedeki başka ülkelerin de ekonomisini ve böylece para birimini etkileyebilir.

Piyasa Psikolojisi

Rapor veya istatistikler gibi göstergeleri olmadığı belirlenmesi en güç etken olan piyasa psikolojisi Forex piyasalarını çeşitli şekillerde etkiler.

Güvenilirliğe hücum: Uluslararası olayların meydana gelmesi yatırımcıları kendilerine “sağlam bir liman”ı aramasına sebebiyet verebilir. Bunun sonucunda daha kuvvetli olarak algılanılan para birimine daha büyük bir talep ve dolayısıyla onun değeri yükselecektir. Uzun vadeli eğilimler: Para birimleri, borsalarda işlem gören fiziki emtialar gibi sezonluk dönemselliği olmamasına rağmen ulusal ekonomik dönemlerden kaynaklanabilen uzun vadeli eğilimlere girebilir. “Söylentiyi al, gerçeği sat”: Teknik bir kuraldan ziyade harcıalem bir tavsiye olan bu kavram, bir para biriminin belirli olayların kendi üzerindeki etkisini söz konusu olaylar meydana gelmeden yansıtması ve söz konusu olaylar gerçekleştiğinde piyasanın tam tersine gelişmesini kasteder. Yani, bir duyum üzerine yatırımcılar belirli bir para birimini satın alır ve bu talepten değeri yükselir. Sonra, beklenen duyumu alınan olay gerçekleşince yatırımcılar değeri yükselmiş pozisyonlarını yoğun bir şekilde satmaya başlar ve söz konusu olayın para biriminin üzerindeki dolaysız etkiye bakılmaksızın bu para birimin değeri düşer. Ekonomik göstergeler: Ekonomik politikaları gerçekten yansıtan ekonomik göstergeler bazen kendi kendine bir hayatiyet kazanır ve yansıttıkları ekonomik gerçeklere bağımsız olarak piyasayı kısa vadeli olarak etkiler. Bu olgu geçmişte para arzı, istihdam seviyesi, ticari dengeler veya enflasyon gibi alanların göstergelerinde görülmüştü.

kaynak: medyacafe.net

Kategoriler
BİLGİSAYAR EKONOMİ TEKNOLOJİ

İnternetten Para Nasıl Kazanılır? İnternetten Para Kazanma Yolları

Reklam gelirlerini arttırmak isteyen internet siteleri, elde ettiği kazançlarını kullanıcılarla paylaşıyor, böylece interneti sık kullananlara ek gelir kapısı açılıyor.

İnternetteki bazı sitelere giriş yapılması o sitenin reytingini artıyor, dolayısıyla da reklam gelirleri artıyor. Reklam gelirlerini arttırmak isteyen siteler de kazançlarını kullanıcılarla paylaşıyor.

Sanal ortam üzerinde gündelik yapılan işlemlerden birçok kullanıcı para kazanıyor. İnternet sitelerinin kendi reklam gelirlerini büyütmek ve daha çok ziyaretçi çekmek amacıyla gelirlerini kullanıcılarla paylaşması ek gelir elde etmek isteyenlere alternatif oluyor. Para kazanmak isteyenlerin, internette sörf yaparak, reklamlara tıklayarak, e-mail okuyarak hedeflerine ulaşabilmelerinin yanında birçok farklı kazanç yöntemi de bulunuyor.

İnternette sörf yapmak, reklamlara tıklamak gibi para kazanma yöntemlerinin literatürdeki adı, ‘Affiliate Marketing’, satış ortaklığının (komisyonculuğun) internet üzerinden yapılması anlamına geliyor.

Son yıllarda internet ticaretinde en çok prim yapan sistemlerden birisi olan ‘Affiliate Marketing’, isteyen herkese internet üzerinden para kazanma fırsatları sunarken ürün ya da hizmet sahiplerine de büyük kazançlar sağlıyor.

İnternetten yararlanıp, aynı zamanda da masraf yapmadan kazanç elde edebilmek için kullanıcıların başvurduğu yöntemler şöyle:

İNTERNETTE ANKET DOLDURARAK KAZANMA

Araştırma şirketleri, eskiden veri toplamak amacıyla anketleri doldurmaları için sokaktaki halkın yardımına başvururken, internetin gelişmesiyle, anket şirketlerine para ödemeyi bırakıp internetin global ve etkili yönüyle insanlara daha çabuk ulaşma yolunu buldular. Artık kamuoyu araştırmasını internet sayesinde yapan internet şirketleri, bunun için kullanıcılara para ödüyor.

Anket sürelerinin ortalama 10 dakika ile 30 dakika arasında değiştiği hesap edildiğinde, günde bir saat çalışarak bir ek gelir elde edilebiliyor.

Bununla birlikte, internet başında geçirilen zaman arttıkça gelir de otomatik olarak artıyor. Ayrıca anket süresi uzadıkça, anketin verdiği para da artıyor. Örneğin, 15 dakikalık bir anketten ortalama 10 dolar kazanılabiliyorken, 20 dakikalık bir anketten ortalama 25 dolar kazanç sağlanabiliyor.

WEB SİTESİ GÖRÜNTÜLEYEREK PARA KAZANMA

Google kendi sitesine giriş yapanlara ya da Google’da arama yapanlara başka sitelerin reklamlarını göstererek para kazanıyor. Kendi sitesine parayla görüntülenmesi için reklam alan ve bu paralarla kendine şirket kuran Google, bir arama motoruyken, şu anda bir şirket olarak, internetten para kazanmanın en güzel örneği olarak gösteriliyor.

Web sitesi görüntüleyerek para kazanmak isteyen internet kullanıcıları, bu işi yapan sitelere üye olup, sitedeki reklam linklerine tıklayıp, onları izleyerek para kazanabiliyor.

REKLAM İZLEYEREK KAZANMA

İnternet reklamcılığının gelişmesi, reklam videoları izleyerek para kazanma gibi sistemlerin ortaya çıkmasına vesile olurken, konuyla ilgili sitelere üyelik işlemlerinin ardından, verilen reklamlar izlenerek puan kazanılıyor, bu puanlar sonra paraya dönüştürülebiliyor.

Yayıncılar reklam verenlerden aldıkları ücretin belirli bir kısmını reklamları görenlere dağıtıyorlar ve sadece reklam yayınlamak için özel tasarlanmış siteler;

Tıklama Başına Ödeme Yapan Siteler: Bu sitelere girip kayıt olunduğunda, özel oturum açarak belirli periyodlarla reklam linkleri gösteriliyor. Bu linklere tıklanıp, belirli bir süre beklendikten sonra hesaba üyeliğe göre bir miktar para yatırılıyor.

Okunma Başına Ödeme Yapan Siteler: Bu sitelere kayıt olunduğunda genelde e-mail adreslerine belirli periyodlarla gönderilen reklam maillerini açılıp tüm reklam görüntülendiğinde hesaba bir miktar para yatırılıyor.

Link Başına Ödeme Yapan Siteler: Bu sitelerde kullanıcılara sağladıkları linkler tıklandıkça kazandıran siteler olmak üzere 3 grupta toplanıyor.

MAİLLERE DÜŞEN LİNKLERE TIKLAYARAK PARA KAZANMA

Dünya üzerindeki milyonlarca internet kullanıcısının sahip olduğu e-mail hesaplarına, reklamcılar tarafından atılan linklerle kendi reklamlarının ulaşımı sağlanıyor. Çoğu Şirket bunu yasal olmayan yollardan yapmasına rağmen, gönderdiği reklamları görüntülemeniz ve tıklamanız karşılığında ödeme yapan şirketler de bulunuyor.

Bu tür link atma işlemini gerçekleştiren birçok siteye üyelikten sonra, mail’lere gelen linkler tıklanarak görüntüledikten sonra kazanç elde ediliyor. Bu işlem, internet üzerindeki her site güvenilir olmadığından dolayı, reklamların görüntülenmesine rağmen para verilmemesi ve 1 ay sonra sitelerini kapatılması gibi riskler de taşıyabiliyor.

İNTERNET DOLANDIRICILARI HER YOLU DENİYOR

Öte yanadan internet, ek gelir kazanmak isteyenlere değişik fırsatlar tanırken, sistemli bir şekilde konuya hakim olamayanlardan yararlanmak isteyen dolandırıcılar da sanal alemde yerlerini alıyor.

Dolandırıcılar birçok kullanıcıyı, Facebook, Twitter, MySpace gibi bir sosyal ağdaki bir kullanıcı hesabını çalarak, ekonomik güçlüğe düşen, borcunu ödeyemeyenlere internet, telefon, posta gibi yollarla ulaşarak gösterilen veya yatırılan teminatları türlü şekillerde çalarak kayıplara karışıyorlar.

Kişi hesabından izinsiz para çekebilen şirketler, bankadan gelmiş gibi duran ciddi bir e-posta veya ciddi bir görevliyle telefon konuşmalar yaparak, kurbanı hesap bilgilerinde güvenlik riski oluştuğu gerekçesiyle kandırabiliyor.

Bedava vaatleriyle dolup taşan e-postalar, anti-virüs reklamlarıyla, bunların içerdiği ek dosyalar veya bağlantıların götürdüğü adresler zararlı yazılımlar da barındırabiliyor. Bu yazılımlarla sahtekarlar, bilgisayarlardan şifreleri çalabiliyor. Kullanıcıları mağdur edebiliyor.

kaynak:hurriyet.com.tr

Kategoriler
EKONOMİ

Klimadan Nasıl Tasarruf Edilir? Klima Tasarruf Etme Yolları Nelerdir?

Klimadan Nasıl Tasarruf Edilir

Özellikle yaz aylarında sıkça çalıştırdığımız klimalar, ülkemizde sürekli zam yapılan elektrik faturalarını kabartmakta ancak klimadan da enerji tasarrufu yapabilirsiniz klimanızı doğru yere monte etmediyseniz çok daha fazla enerji harcayacaksınızdır. Klima tasarrufu için en önemli faktör makinenin modeli diyebiliriz makinenin evdeki konumundan, kullanılış biçimine göre bir birinden farklı doğru bilgi ile hem makinenin ömrü uzatılabiliyor hemde çok ciddi tasarruf yapılabiliyor.

Klimaların enerji sınıfı A’dan G’ye kadar olan harf işaretlemeleriyle belirtilmektedir. Aynı soğutma veya ısıtma kapasitesine sahip olsalar da “A” sınıfı klima “G” sınıfına göre daha az enerji harcar. Bu yüzden klima alırken A sınıfı olmasına dikkat etmeliyiz.

On yıldan eski olan klimalarımızı yenilemeliyiz. Çünkü eski klimalar aynı soğutma performansı için yeni klimalara oranla %40 daha fazla enerji harcar.

Yaşadığımız mekanı soğuturken panjurları ve perdeleri kapalı tutarsak enerji tasarrufu sağlamış oluruz.

Evinizin ısı yalıtımı konforunuzu artırır ve enerji sarfiyatını düşürür. Bu nedenle ortamın ısı kayıp-kazanç noktalarının izolasyonu önemlidir.

Klimanızı çalıştırırken uygun bir oda sıcaklığı seçin. Çok düşük sıcaklık seçimi yaparsanız oda çok soğuyacağı gibi gereksiz enerji sarfiyatına neden olacaktır. Odanızı soğutmak istiyorsanız, klimayı 22-24 dereceye kadar ayarlamamız yeterli olacaktır. Unutmayın ki klimalarda düşürdüğümüz her bir derece %3-4 oranında daha fazla enerji harcar.

Çok sıcak olmayan ama nemli günlerde klimanızı nem alma modunda çalıştırın.

Dışarısı serinlemiş ise klimanızı kapatıp pencere veya kapınızı açmayı tercih edin.

Filtrelerin zaman içinde tıkanması hava akışını, soğutmayı ve nem giderme performansını azalttığından, enerji sarfiyatını arttırır. Bu yüzden hava filtresinin temizliğini düzenli olarak yapmalı ve filtreyi belli aralıklarla değiştirmeliyiz. Her yaz ve kış sezonu öncesi klima cihazınızın bakımını, temizliğini ve kontrollerini yaptırın.

Klimanın hava giriş-çıkış kanallarının ve üfleme menfezlerinin önlerinde hava akışını engelleyecek eşyalar bulundurmayın.

Programlama özelliği olan klimaları tercih edin. Cihazınızın kullanılmadığı zamanlarda kapanmasını ve kullanacağınız zaman açılmasını sağlayan otomatik programlama yapın. Böylece gereksiz enerji tüketimini engellemiş olursunuz.

Klimanın dış ünitesinin doğrudan güneş altında olduğu yerlerde, bir gölgelik ile güneşten korunması enerji tasarrufu sağlar.

Klimanızı soğutma konumunda çalıştırırken odanın doğrudan güneş ışığı almamasını sağlayın.

Soğutma konumunda ortamda ısı yayan cihazların kullanılmamasına özen gösterin. Bilgisayar, TV, müzik seti gibi elektronik cihazlar ile ampul, avize ve abajurlar ortama ısı yayar ve klimanın enerji sarfiyatını artırırlar.

Tüm bunların yanı sıra klimadan çıkan saf suyu ütü için kullanarak, ütümüzün uzun ömürlü olmasını sağlayıp, sudan da tasarruf edebiliriz.

kaynak

Kategoriler
EKONOMİ

Forex Nedir? Forex Hakkında Temel Bilgiler. Kısa Forex Rehberi

Forex nedir?

Forex yada Fx, İngilizce “Foreign Exchange” sözcüklerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır. Forex ülkelerin para birimlerinin karşılıklı olarak değiştirildiği yani alınıp satıldığı bir piyasadır. Forex, dünyanın en gelişmiş finansal piyasasıdır. Bütün dünyada dövizlerin fiyatları bu piyasada belirlenir.

 

Forex piyasası nerededir?

İMKB ve New York Hisse Senedi Borsası gibi diğer finansal piyasalarından farklı olarak Forex spot piyasasının fiziksel bir mekanı ya da bir merkezi yoktur. Forex piyasası bir tezgah üstü piyasa (Over-the-Counter – OTC) ya da bir “Bankalar Arası” piyasadır. Tüm piyasa katılımcıları bilgisayarlarla bankalar arası bir ağla birbirleriyle bağlantı halindedir ve piyasa tamamen bilgisayarlarla yönetilmektedir.

 

Forex piyasasının işlem hacmi nedir?

Forex piyasası işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük finansal piyasadır. Burada günlük işlem hacmi 2,5 trilyon ile 4,0 trilyon Dolar arasında değişir. Buna karşılık dünyanın en büyük borsası olan New York borsasındaki günlük işlem hacmi 20 milyar Dolar civarındadır.

 

Forex piyasalarında başarılı olmak için ne yapmalıyım?

Uzmanların hemen hepsi başarı için gereken minimum bileşenler konusunda aynı fikirdedir:

  • İyi bir teknik eğitim ve trading bilgisine sahip olmalısınız
  • Piyasaların hareketlerinin temel nedenlerini iyi kavramalısınız
  • İşlem yapmanın psikolojik yönünü iyi bilmeli ve iyi bir psikolojik kontrole ve disipline sahip olmalısınız.

 

Forex’te manipülasyon yapılabilir mi?

Günlük çok yüksek işlem hacmi nedeniyle Forex piyasasının manipüle edilmesi olanaksızdır.

 

Piyasayı nasıl izleyebilirim?

Aracı kurumunuzun size sunmuş olduğu gerçek zamanlı işlem platformu aracılığı ile piyasayı izleyebilirsiniz.

Forex Piyasaları hangi günler ve hangi saatler arası açıktır?

Forex piyasalarında hafta içi her gün günün 24 saati işlem yapılmaktadır. Pazar günü Türkiye saati ile gece yarısı, Yeni Zelanda piyasası açılış yaptıktan sonra sırasıyla, Avustralya, Tokyo, Hong Kong, Singapur ve Dubai piyasaları açılır. Sabah saat 08:00’de, bu ülkelerin piyasalarının kapanmasına yakın saatlerde Avrupa piyasaları sırasıyla açılış yapar. ABD piyasasının açılış saati Türkiye saati ile 15:30’dur. ABD piyasası bizim saatimiz ile gece 12:00’ye kadar işlem görür. Ardından yine Yeni Zelanda piyasası açılır. Cuma gecesi ABD piyasasının kapanmasıyla Forex piyasaları tatile girer.

Döviz piyasalarına yön veren verilerin büyük bir çoğunluğu ABD’den gelmektedir. Bu nedenle genellikle öğleden sonra ABD piyasasının açılış yapmasıyla birlikte piyasalarda bir hareketlilik oluşur.

 

Forex piyasanın katılımcıları kimlerdir?

Forex piyasasının ana katılımcıları bankalar ve aracı şirketlerdir. Bireysel ya da kurumsal oyuncular, broker şirketler aracılığı ile piyasada işlem yapabilirler. Broker şirketleri kendi müşterilerinin alım/satım isteklerini yerine getirir. Büyük mevduatları olan müşteriler için bankalar kendileri de aracı kurumluk (Broker’lık) hizmetini verebilir.

 

Piyasayı sürekli izlemek zorunda mıyım?

Piyasayı sürekli izlemek ya da izlememek tamamen sizin seçiminizdir. Forex yatırımcıları çalışma saatlerini kendileri belirlerler. Forex piyasasında haftada 5 gün 24 saat işlem yapılabilir. Yatırımcılar finans piyasalarındaki etkinliklerini diğer işleriyle birlikte sürdürebilirler.

 

Ne kadar kazanç sağlayabilirim?

Forex piyasasında yatırdığınız paradan daha fazlasını kaybetmeniz mümkün değildir. Buna karşılık geliriniz asla sınırlanamaz. Kazanç ya da kayıp miktarı yatırımcının yeteneğine, bilgisine deneyimine ve aldığı riske bağlıdır. Forex piyasasında para kazanabileceğiniz gibi para da kaybedebilirsiniz.

 

Forex kazancımdan ne kadar vergi ödemek zorundayım?

Arbitraj kazançları şu an için gelir vergisine tabi değildir. İleride ülkemizde de bu konuda yasal düzenlemeler yapılmasını bekliyoruz.

Kazancımı ya da tüm paramı istediğim zaman çekebilir miyim?

Denetim altında olan ve güvenilir bir aracı kurum ile çalışıyorsanız paranızın tamamını ya da istediğiniz bir kısmını dilediğiniz zaman çekebilirsiniz.

kaynak

Kategoriler
EĞLENCE GÜNCEL

Dünya’nın Kaçıncı Zenginisiniz? Öğrenmek İçin Tıklayın

İnternette yeni açılan bu siteye girenler, yıllık maaşlarını yazıp sıralamadaki yerini görebiliyor.

İngiltere’de ‘Poke’ adlı bir şirketin internette açtığı http://www.globalrichlist.com/index.php (küresel zengin listesi) sitesine girenler yıllık maaşlarını yazdıklarında ‘dünyanın kaçıncı zengini’ olduklarını öğrenebiliyor. İnternet sitesi ayrıca kullanıcılarına zenginlik sıralamasında hangi yüzdelik dilime girdiğini de gösteriyor.

Bağışa teşvik ediyor

Site aynı zamanda “İngiltere’de 8 dolara 15 organik elma satın alabilirsin. Fakat aynı parayla Honduras’taki çiftçilere 25 meyve ağacı hediye edebilirsin” yazan ilanlarla kullanıcılarını hayır kurumlarına bağış yapmaları için de teşvik ediyor. Sitenin kurucuları “Biz bu siteyi kullanan kişilere aslında ayrıcalıklı azınlık içinde olduklarını göstermek istedik” diyor.

Siteye buradan girebilirsiniz :   http://www.globalrichlist.com/index.php

Kaynak: posta.com.tr