Kategoriler
EĞİTİM MÜZİK

İsmet Özel’in Okuduğu İstiklal Marşı’nı İzle ve Yorumla

İstaklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’de kabul edilişinden günümüze 80 yıldan daha fazla zaman geçmesine rağmen, nasıl okunacağı hala çok tartışılmaya devam ediyor. Her geçen gün farklı kişilerden bu konuda farklı yorumlar geliyor ve herkes kendince yorumluyor Milli Marşımızı.

Bu konuda fikrini açıklayan en son isim ise İsmet Özel oldu.  İstiklâl Marşı Derneği Genel Başkanlığınıda yapan ünlü şairimiz İsmet Özel’in Trabzon’da katıldığı toplantı öncesi yorumladığı İstiklal marşını sizlerle paylaşmak istedik. İşte İsmet Özel’in okuyuşuyla İstiklal Marşımız;

 

Kategoriler
BİYOGRAFİ GÜNCEL

Celal Mümtaz Akıncı Kimdir? Kısaca Hayatı ve Görevleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi 12 Eylül Referandumundan sonra değişen anayasa maddeleri uyarınca yeni anayasa mahkemesi üyelerini seçmeye devam etti. Son olarak, TBMM kendisine sunulan 3 isim arasından Celam Mümtaz Akıncı’yı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçti. Peki ama Celal Mümtaz Akıncı kimdir? Geçmişte neler yapmıştır? İşte bu soruların cevabı;

Üç çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak 1957’de Afyonkarahisar’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı kentte tamamladıktan sonra 1975’te Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne girdi. Orada Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Meslek Yüksekokulu’nda bir yıl okudu. 1976’da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı ve hukuk eğitimine başladı. Bu okuldan 1982’de mezun oldu.

Doğduğu ve büyüdüğü kent olan Afyonkarahisar’da 1983’te avukatlık stajına başladı. Stajının ardından 262 sicil numarası ile Afyonkarahisar Barosu’na kaydoldu ve 16 Ocak 1984’te fiilen avukatlık mesleğine adım attı.

Avukatlık mesleğini doğduğu ve büyüdüğü kentte sürdürdü. Afyonkarahisar Barosu başkanının 2001 istifası üzerine yapılan olağanüstü genel kurulda bu göreve getirildi.

Anayasa değişikliğiyle Anayasa Mahkemesinin üye sayısı 17’ye çıkarılmıştı. Bu kapsamda Sayıştay Genel Kurulunca gösterilen üç adaydan Hicabi Dursun, geçen hafta TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti.

Kategoriler
TARİH

Gümrü Antlaşması Ne Zaman Kiminle İmzalandı? Önemi ve Maddeleri Nelerdir?

23 Nisan 1920’de açılan ve Kurtuluş Savaşı’nı vererek Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini atan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin imzaladığı ilk antlaşma Gümrü Antlaşması’dır. Gümrü Antlaşması, birçok yönden tarihimiz için çok önemlidir. Bizde bu yazımızda tarihimizi bilmek adına, kısaca bu antlaşmanın önemine ve alınan kararlara yer vermek istedik;

Gümrü Antlaşması, Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti arasında 3 Aralık 1920’de imzalanan antlaşmadır. Ayrıca TBMM’nin uluslararası alanda imzaladığı ilk antlaşmadır.

30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi’nden sonra Osmanlı Devleti, Brest Litovsk Barış Antlaşması hükümlerine rağmen Kafkasya Cephesindeki birliklerini geri çekmek zorunda kalmıştı. Yeni kurulan Bolşevik rejiminden yardım alan Ermeniler 1919’da Doğu Anadolu’da bazı bölgeleri işgal etmişti. Sovyet Rusya’nın genel siyasetini dikkate alan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bekir Sami Bey Başkanlığında Moskova’ya bir heyet göndermişti.

Bu heyet, Sovyetler ile Ankara Hükümeti arasında yapılacak antlaşmaya esas olacak ve Brest Litovsk Barış Antlaşması’na dayanan bazı hususları tespit etmiş ve böylece 20 Ağustos 1920’lerde iki hükümet arasında olumlu görüşmeler başlamıştı. Ancak, Sovyet Dışişleri Komiseri Çiçerin’in Kafkasya’da Türkiye’ye ait bazı bölgelerin Ermenistan’a verilmesini istemesi üzerine antlaşmanın imzalanmasından vazgeçilmişti.

Bunun üzerine Eylül-1920’de taarruza geçen Doğu Cephesi komutanı Kazım Karabekir komutasındaki 15. kolordu, Misak-ı Milli sınırları içinde olan Sarıkamış, Kars, Ardahan, Artvin, Batum ve Iğdır’ı alıp, Gümrü’yü de işgal edilince, barış görüşmeleri 22 Kasım 1920’de Gümrü’de başladı. Ermenistan Taşnak Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanması planlanan Gümrü Anlaşması ile doğudaki harekat sona erdi. Kars sancağının bütünü, anlaşma öncesi Ermenistan’ın elinde bulunan Kulp (Tuzluca) kazası Türkiye topraklarına katıldı.

Antlaşmanın 10. maddesiyle Ermenistan, Doğu Anadolu’da bir miktar toprağın Ermenilere verilmesini öngören Sevr Antlaşması’nı yok sayacağını kabul etti. Türkiye sınırları içinde Ermenilerin çoğunlukta bulunduğu hiçbir bölge olmadığı kabul edildi. Erzurum-Bakü demiryolu açıldı. Türkiye-Sovyetler arasında doğrudan bağlantı bu yolla sağlanarak Türkiye’nin bu devletten yardım alması kolaylaştı.

Türk kuvvetleri doğudan emin bir şekilde güney ve batıda savaşma olanağı buldular. Antlaşmanın imzalanmasından bir gün sonra Ermenistan, Bolşevik Kızıl Ordu’nun denetimine girince burada bir Sovyet Hükümeti kurulduğu için Gümrü Antlaşması onaylanamadı.

Bunun yerine Moskova Antlaşması ve Kars Antlaşması imzalanarak yürürlüğe girdi.

Maddeleri

Türk-Ermeni sınırı Aras Nehri-Çıldır Gölü hattına kadar uzanacaktır.

Ermenistan,Sevr Antlaşması’nı tanımayacaktır. Ermenistan,Türkiye’ye karşı hiçbir düşmanca harekette bulunmayacaktır.

Kars ve Çevresi TBMM Hükümeti’ne verilecektir. Göç edenlerin geri dönmesine olanak tanınacak

Önemi

Antlaşma, TBMM’nin uluslar arası alandaki ilk askeri ve siyasi başarısı olup,imzaladığı ilk antlaşmadır. TBMM’yi ve Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk yabancı devlet Ermenistan olmuştur Doğu Cephesi büyük ölçüde kapanmıştır

Kategoriler
GÜNCEL

Hicabi Dursun Kimdir? Kısaca Hayatı

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandum sonucu oluşan anayasa değişikliği ile artık Anayasa Mahkemesi’ne TBMM de üye seçebiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 6 Ekim 2010’da yaptığı oturum ve seçim sonucu Anayasa Mahkemesi’ne Hicabi Dursun’u seçti. Peki ama kimdir Hicabi Dursun. Birçoğumuzun adını bile ilk defa duyduğu Hicabi Dursun’un hayatını kısaca paylaşmak istedik sizinle uzmanportal.com olarak;

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesi üyeliği için yapılan seçimin ikinci oylamasına tartışmaların ardından oylama yapıldı, en yüksek oyu Hicabi Dursun aldı. Dursun’un özgeçmişi şöyle:

Genel Kurulda TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil’in ikinci tur oylamayı yenileyeceğini söylemesi üzerine usul tartışması açıldı.

CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, Anayasa Mahkemesine üye seçileceğini belirterek, ”Biraz ciddi olalım. Gayrimeşru hale gelecek bu seçimi yapmayalım” dedi.

Anadol, TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil’e, ”Sizden önce Meral Akşener vardı, nerede o, hastalandı mı? Anayasa’daki bu boşluğu resen doldurma hakkını hangi hukuki gerekçeden alıyorsunuz?” sorularını yöneltti.

Seçimin yarına ertelenmesini isteyen Anadol, sorunla ilgili Başkanlık Divanının çalışmasını istedi.

MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, çözülmesi gereken bir sorunla karşı karşıya olunduğunu belirterek ”Ancak takip edilen yol doğru değildir” dedi.

Sorunun çözümünde Genel Kurul bir usul ortaya koyacaksa öncelikle bununla ilgili Başkanlık Divanında mutabakata varılması gerektiğini belirten Şandır, ”(Seçimi yenileyeceğim) demek dayatma olur. Tek kişi olarak bunu vazetmeye hakkınız yok. Bu seçimi yarına bırakalım” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ da karar nisapları çıkmadığında oylama nasıl tekrarlanıyorsa, bu teamülün burada da uygulanması gerektiğini söyledi. Bozdağ, Divanın tutumunun doğru olduğunu kaydetti.

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, seçimin ya en baştan ya da ikinci turunun yeniden yapılması gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, Başkanvekili Meral Akşener’in yerine kendisinin gelmesiyle ilgili eleştiriler üzerine, zaman zaman Divanda nöbet değişimi olabileceğini, Meclis kurallarının her zaman aynı olduğunu ve kişiden kişiye değişmeyeceğini söyledi.

Bu sırada CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ”Seçeceğiniz üye AKP’nin disiplin kurulu üyesi olur” diye seslendi.

Tartışmaların ardından Pakdil, tutumunda bir değişiklik olmadığını ifade ederek, ikinci tur oylamaya geçti.

Muhalefet milletvekilleri sıralara vurarak bu kararı protesto etti.

Oylamanın başlamasıyla CHP’li milletvekilleri Genel Kurulu terk etti.

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan üçüncü tur oylamada, Anayasa Mahkemesi Üyeliği’ne 256 oyla Hicabi Dursun seçildi.

Hicabi Dursun’un kimliği

20.10.1965 tarihinde Bayburt’ta doğdu.

1988 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden

mezun oldu.

1991 yılında Sayıştay’da göreve başladı.

2009 yılında Sayıştay Üyeliğine seçildi.

Evli ve iki çocuklu olup, yabancı dili İngilizcedir.

Kategoriler
Genel Kültür TARİH

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri,Dönemleri,Tarihleri,Kronolojisi

Cumhuriyet’imizin kuruluşundan beri kaç hükümet değişti ? Hangi yıllarda görev yaptı bu hükümetler? İşte size bugüne kadar kurulmuş hükümetlerimiz, kurucuları ve dönem yılları….