Kategoriler
Genel Kültür

YSK Nedir? YSK Ne Zaman Kuruldu? YSK Tarihi

Türkiye’nin her seçimin konuşulan YSK 1961 yılında kurulmuş bir kurumdur. Aldığı kararlarla adından çok bahsettiren Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye’deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten aynı zamanda Yargıtay ve Danıştay’ın kendi içlerinden çıkardıkları 7 asil üyelerden oluşan seçimlerin yargısal denetimini de sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.

YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekili, il genel meclisi üyeliği,Cumhurbaşkanlığı seçimi, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulmasında yönetim ve denetim ile yargı denetimini sağlar.

YSK teşkilatlanması; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı, İl Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları ve Seçmen Kütüğü Büroları şeklindedir.

Yüksek Seçim Kurulu Ankara’da , her seçim çevresinde bir il seçim kurulu, her ilçede bir ilçe seçim kurulu ve seçim bölgelerinde konulacak her sandık için bir sandık kurulu bulunur.

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur.

Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.

Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Kategoriler
GÜNCEL

Nerede Oy Kullanacağını Öğren, Nerede Oy Kullanacağım 2011

2011 GENEL SEÇİMLERİNDE NEREDE OY KULLANACAĞIM?

2011 genel seçimleri mecliste kabul edildiği üzere 12 Haziran Pazar günü yapılacak. Bu seçimlerde nerede oy kullanacağınızı burada belirteceğimiz site üzerinden sorgulayabilir, oy kullanacağınız sandığı önceden öğrenebilirsiniz.

 

Yurt İçi Seçmen Sorgulama (Türkiyede yaşıyorsanız)

Yurt Dışı Seçmen Sorgulama (Yurtdışında yaşıyorsanız)

 

 

REFERANDUMDA NEREDE OY KULLANACAKSINIZ?

Referandumda nerede oy kullanacağınızı öğrenmek için tc kimlik numaranız yeterli. Yüksek Seçim Kurulu 12 Eylülde yapılacak referandum öncesinde seçmen listelerini yeniden askıya çıkardı. Adrese dayalı nüfus sayım sistemi ile birlikte bir çok seçmenin oy kullanacığı sandık ve adres değişti. Peki siz oyunuzu nerede kullanacaksınız? İşte bunun cevabını öğrenmek çok basit. Yapmanız gereken tek şey, aşağıdaki linke tıklamak ve karşınıza gelecek pencerede aşağıdaki resimde de gösterildiği gibi 1 numaralı kısma yanda çıkan kodu ve  2 numaralı TC kimlik numarası kısmına da TC Kimlik numaranızı yazmak ve son ve olarakda  altta bulunan TC Kimlik No İle Sorgula butonuna tıklamak. Ve artık karşınızda oy kullanacağınız yer ve sandık bilgileri bulunuyor.

secim_1_uzmanportal_com

Nerede oy kullanacağınızı öğrenebilmek için tıklayın.(YSK’nun resmi sitesidir)