Feng Shui Nedir? Feng Shui’nin Anlamı ve Özellikleri

Doğuya özgü en önemli ve en ünlü felsefe ve kavramlardan biri olan Feng Shui birçok insan tarafından bilinmeyen ve merak edilen bir konudur. UzmanPortal.com olarak Feng Shui’yi elimizden geldiği kadarıyla anlatmaya çalışacağız. İşte kısaca Feng Shui öğretisi;

Feng Shui çevremizdeki enerjileri en iyi şekilde kullanarak hayatımızda tatmin yaratmaktır.

Doğu ülkelerinde Feng Shui uzmanları ‘Qi’ olarak bilinen doğadaki metafizik enerjiyi kariyer ilişkisağlık ve iş konularında hayatlarını geliştirmek için kullanmışlardır.

Son on sene içerisinde Feng Shui Batı dünyasında oldukça ilgi görmüştür. Feng Shui’ye olan bu kadar ilgi neticesinde bu sanatın detaylı teorileri veya değişik uygulamaları bir çok kişinin kafalarını karıştırmıştır.

Bugün dünyada konuyu çok iyi bildiğini söyleyip pratikte bu bilgisini uygulayamayan birçok Feng Shui uzmanı türemiştir. Böyle bir ortamda doğru ve gerçek Çin Feng Shui bilgilerini uygulayan ve öğreten bir Feng Shui uzmanı veya öğretmeni bulmak oldukça zorlaşmıştır.

Bir çok teknolojik yenilikler teknolojik ile tanışmamış toplumlar tarafından sihir gibi görülür.

Feng Shui de maalesef ayni kaderi yaşamıştır; uygulamaları ve öğretileri batıl inançlarla karıştırılmaktadır. Bu sanat hakkindaki görüşü düzeltmek gerekmektedir. Klasik Feng Shui neredeyse tamamiyle mantıklı kurallarla açıklanabilinen bir metafizik bilimdir. Bu bilimin kökleri Yi Jing’e (Değişimler Kitabı) dayanmaktadır.

Modern yaşam tarzı huzurlu yaşamımızı bir kaos ve aşırılığa dönüştürmüştür. Feng Shui uyum kurallarını (Yin ve Yang) kullanarak bu konuda insanlığa yardımcı olmaktadır. İnsanoğlu asırlardır doğanın akışıyla birlikte içiçe yaşamıştır; Feng Shui bununla ilgilidir. Ancak mevcut evler bu kuralları ihlal ederek uyumsuzluk yaratmış ve burada yaşayanlara da olumsuz sonuçlar getirmiştir.

Şüpkesiz ki hayatımızın bazı tarafları bizim elimizde olmayan ve anlamadığımız dış etkenler tarafından kontrol edilmektedir. Dünya’daki yerçekimi elektromanyetik alanlar yönlerin etkileri ve yıldızlar bunların hepsi hareketlerimizi etkilemektedirler. FENG SHUİ yaşadığımız çevredeki bu etkileri daha fazla anlayabilmemize yardımcı olup doğal akıştaki olumlu noktaları kulllanabilmemizi sağlar ve bu şekilde çevremize aykırı değil onunla bir bütün olarak yaşamamıza yardımcı olur. Bunu başardığımızda performansımız yükselir hayatımızdaki fırsatları görerek daha iyi değerlendirebiliriz ve hayatımızın her alanında çok daha verimli olabiliriz.

Feng Shui (‘Kan Yu’) sanatı aslında doğa ile uyum içinde yaşamaktır. Uyum içinde yaşayarak doğadaki olumlu enerjileri (Qi) kullanıp hayatımızı daha verimli yaşayabiliriz.

Geleneksel olarak Feng Shui iki ideoloji’ye bölünmüştür: San He ve San Yuan. Bu ekoller 1500+ yıl önce oluşmuştur (yaklaşık Tang Hanedanlığı sırasında) ve bu zamana kadar temel teorileri değişmemiştir.

San He doğadaki şekiller hakkındadir: çevredeki alanın yapısı şekillerin özellikleri ve bu şekillerin o bölgede oturanları nasıl etkiledileri. Basitçe söylemek gerekirse doğadaki şekiller doğal ve doğal olmayan yollar (yön yer ve şekil) binalar (uzaklık yön ve şekil) dağlar(ileri veya geriye yönelen şekil uzaklık büyüklük bitkisel örtü ve element) nehir ve akarsular (yön uzaklık şekil ve akış şekli) ve toprağın yapısı. San He sisteminde formüller çevre üzerinedir.

San Yuan sisteminde ise zaman ve zamanın Feng Shui şansınızı nasıl etkilediği üzerinedir. Her binanın şansı zamanla değişmektedir. Bu Feng Shui’nin dinamik bakış açısıdır. Kişinin oturduğu yerin şansı 20 senelik dönemler itibari ile çevredeki enerjiler yenilenmediği sürece biter. Bu sistemdeki birçok formül çevre enerjisinin (Qi’nin) kalitesinin zaman döngüleri içinde nasıl değiştiği üzerinedir.Bu sistem daha çok tahminsel Feng Shui olarak kullanılıp Feng Shui uzmanının bir yerde yaşayan kişinin yaşayabileceği olayları ve olabilecek sonuçları belirleyebileceği matematiksel formüllerden oluşur.

Doğal olarak asırlardır bu iki sistem birbiriyle hangisinin daha uygun olduğu üzerine çelişkiler yaşamışlardır. Ancak son 100 sene içinde San He ve San Yuan sistemleri Klasik Feng Shui’nin ana dalları olarak belirlenmiştir.

Feng Shui bir bilgidir Feng Shui’nin kullanımı yetenek gerektirir.

Son 15 sene içinde Batı’da daha basitleşmiş bir Feng Shui şekli türemiştir. Bu Batı’da Feng Shui’ye ilgi duyanlar için yeterli Klasik Feng Shui bilgi ve kaynaklarının olamaması sonucu meydana gelmiştir. Feng Shui bir moda haline dönüştürülmüş ve artık doğru öğretileri içermemektedir. Pazarlamacılar ve işadamları her bir fırsatta Feng Shui adı altında yeni bir kitap ve ürün çıkartmışlardır. Geleneksel veya Klasik Feng Shui uzmanları bu akıma Yeni Çağ Feng Shui’si demektedirler.

Klasik veya Orijinal Feng Shui Yeni Çağ Feng Shui’sinin yapmadığı şekilde çevredeki enerjileri ele alır ve her bir kişi için yaşadıkları mekanla ilgili ayrı kişisel hesaplamalar yapılır. Her formül özenle hesaplanır. Feng Shui Analizleri çevre ve yaşayan kişiler hakkında birçok faktör ele alınarak yapılır. Örnek olarak bir kişi yeni bir mekana taşındığı andan itibaren o bölgedeki doğal enerjiyle yeni bir ortama girerler. Bir Feng Shui analizinde 4 faktör önemlidir: ZAMAN ÇEVRE BİNA ve YAŞAYAN KİŞİ(LER).

Birçok gerçek Feng Shui uzmanı ya sadece 8 Ev (Ba-Zhai) veya Xuan Kong Uçan Yıldızlar (San Yuan) sistemini kullanıp çevre analizi için de(San He) Feng Shui sistemini kullanırlar. Bazıları tüm üç sistemi beraber kullanırlar! Gerçek Feng Shui uzmanları sadece bir mekana bakarak orada olan olayları söyleyebilmektedirler. İyi uzmanlar ise hem olmuş olayları şu an olanları ve gelecekte olabilecek olayları söyleyebilirler.

Psişik ve mistik güçleri olmayan gözlemleryin bir kişi için Feng Shui gerçek bir bilim dalı ve sanattır. Bu konuyu ciddi bir şekilde öğrenen herhangi bir kişi bunları yapabilir. Herhangi bir ritüle veya psişik güce ihtiyaç yoktur. Feng Shui bir bilgidir; Feng Shui kullanımı ise bir yetenektir. Bu gerçekten istekli olan herhangi bir kişi tarafından öğrenebilinecek bir yetkinliktir.

Hong Kong Taiwan Singapur ve Malezya’da bu sanat yüksek stardartlarla kullanılmaktadır ve Feng Shui Uzmanları büyük şirketler tarafından danışman olarak bina şekilleri şehir planlaması konut projelerinin en iyi şekilde sonuçlanması ve işlerinin verimli olması için kullanılmaktadır. İyi Feng Shui uzmanları herhangi önemli bir karar almadan önemli bir imza atmadan bir ürünün veya projenin piyasaya sunulmasından evvel veya yeni bir yere taşınmadan değerli tavsiyeleri için danışılmaktadır.

Feng Shui sadece bir yerleştirme sanatı değildir. Bundan çok daha fazlasıdır. Çevremizdeki Qi’yi anlayarak ve hangi zamanlarda hangi bölgelerde çalışmanın daha verimli olabileceğini belirleyerek Feng Shui uzmanı olabilecek sonuçları hesaplayabilir. Feng Shui aynı zamanda hayatınızda yaratıcı çözümler daha iyi bir sağlık ve zihin ve en önemlisi yaşam kalitenizi arttırmak için kullanılabilir.

İyi Feng Shui için iki faktör önemlidir: Klasik Teorilerin çok iyi anlanılması ve formüllerin en iyi şekilde uygulanması.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.