Forex Piyasasını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Forex Piyasasını Etkileyen Faktörler

Forex Piyasaları bir çok faktörden etkilendiği gibi arz ve talep sistemiyle belirlenir. Forex piyasası dünyada olup biten gelişmelerden anında etkilenir. Para birimlerinin fiyatını etkileyen bir çok etken vardır bunları üç ana başlık altında toplayabiliriz. Ekonomik, Siyasi ve Piyasa Psikolojisi. Forex fiyatlamasında genelde iki fiyat görürsünüz buna spread denir. Genelde alış ile satış fiyatı arasında 1–2 pip fiyat farkı bulunur.”Ask” fiyatı Broker şirketinin satış fiyatı sizin alış fiyatınız,”Bid” fiyatı ise Broker şirketinin alış fiyatı sizin satış fiyatınız olacaktır. Şimdi Ekonomik, Siyasi ve Piyasa Psikolojisi detaylarına bir göz atalım…

Ekonomik Faktörler

Hükümet organları ve merkez bankaları tarafından yayınlanan para politikası ve çeşitli raporlarla yatırımcılara ulaşan ekonomik koşullar, rakamlar ve belirtiler bu grubun başında gelir. Hükümetlerin bütçeleri ve harcama ilkeleriyle nakit arzını ve para maliyetinin belirleme şekilleri kurları temelinde etkileyen, para politikası faktördür. Ekonomik koşullar arasında karşılaşacağımız en önemli faktörlere değineceğiz.

Hükümetlerin bütçe açığı ve fazlası:

Piyasalar bütçe açıklarının büyümesine genellikle olumsuz tepki verir ve bütçe açıklarının azalması için alınan başarılı tedbirleri olumlu tepkiyle onore eder. Piyasanın tepkisinin gücü bir ülkenin para biriminin değerini oldukça etkiler.

Ticari dengeler ve eğilimler:

Ülkelerin arasındaki ticari emtia akımları mal ve hizmetlere olan talebi yansıtır ve ilgili para birimlerine olan talebi belirler. Ülkelerarası ticari dengeler açığıyla fazlası bir ülkenin rekabet gücünü de belirler. Böylece bir ülkenin ticari denge açığı onun para birimini olumsuz olarak etkileyebilir.

Ekonomik büyüme ve ekonominin sağlıklılığı:

gayri safi milli hasıla, istihdam oranları, tüketici ve toptancı fiyat endeksleri ve bir ülkenin ekonomik büyümesini ve ekonomisinin sağlıklılığını yansıtan raporların FOREX piyasalarına önemli etkisi vardır. Genelde sağlıklı bir ekonomi ülkenin para biriminin değerini ve böylece o para birimine olan talebi artırır.

Siyasi Faktörler

Ulusal, bölgesel ve uluslararası siyasi koşul ve ortamların para birimlerinin üzerindeki etkisi oldukça önemli yer tutar Siyasi belirsizlik veya siyasi güvensizlik bir ülkenin ekonomisini olumsuz olarak etkiler ve vahim sonuçlara yol açabilir; örneğin para politikasını veya ekonomik faktörleri etkileyen bir menfaat grubunun güçlenmesi piyasalarda etkili olabilir. Veya bölgede bir ülkede meydana gelen olaylar aynı bölgedeki başka ülkelerin de ekonomisini ve böylece para birimini etkileyebilir.

Piyasa Psikolojisi

Rapor veya istatistikler gibi göstergeleri olmadığı belirlenmesi en güç etken olan piyasa psikolojisi Forex piyasalarını çeşitli şekillerde etkiler.

Güvenilirliğe hücum: Uluslararası olayların meydana gelmesi yatırımcıları kendilerine “sağlam bir liman”ı aramasına sebebiyet verebilir. Bunun sonucunda daha kuvvetli olarak algılanılan para birimine daha büyük bir talep ve dolayısıyla onun değeri yükselecektir. Uzun vadeli eğilimler: Para birimleri, borsalarda işlem gören fiziki emtialar gibi sezonluk dönemselliği olmamasına rağmen ulusal ekonomik dönemlerden kaynaklanabilen uzun vadeli eğilimlere girebilir. “Söylentiyi al, gerçeği sat”: Teknik bir kuraldan ziyade harcıalem bir tavsiye olan bu kavram, bir para biriminin belirli olayların kendi üzerindeki etkisini söz konusu olaylar meydana gelmeden yansıtması ve söz konusu olaylar gerçekleştiğinde piyasanın tam tersine gelişmesini kasteder. Yani, bir duyum üzerine yatırımcılar belirli bir para birimini satın alır ve bu talepten değeri yükselir. Sonra, beklenen duyumu alınan olay gerçekleşince yatırımcılar değeri yükselmiş pozisyonlarını yoğun bir şekilde satmaya başlar ve söz konusu olayın para biriminin üzerindeki dolaysız etkiye bakılmaksızın bu para birimin değeri düşer. Ekonomik göstergeler: Ekonomik politikaları gerçekten yansıtan ekonomik göstergeler bazen kendi kendine bir hayatiyet kazanır ve yansıttıkları ekonomik gerçeklere bağımsız olarak piyasayı kısa vadeli olarak etkiler. Bu olgu geçmişte para arzı, istihdam seviyesi, ticari dengeler veya enflasyon gibi alanların göstergelerinde görülmüştü.

kaynak: medyacafe.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.