İbni Kemal Kimdir? İbni Kemalin Hayatı

Kanuni Sultan Süleyman Zamanında peydah olan bir Yalancı Molla Kaabız’ı alt eden bir din adamıdır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde kendisine yer verilmiştir. Bizde Sizle için uzmanportal.com olarak araştırdık ve derledik; Asıl adı Şemseddin Ahmed bin Süleyman’dır. Fatih Sultan Mehmet döneminin ileri gelen devlet adamlarından Kemal Paşanın torunudur. Bu nedenle İbn-i Kemal tanınmıştır. Babası, Fatih Sultan Mehmet döneminin komutanlarından Süleyman Bey annesi de dönemin alimlerinden İbn-i Küpeli’nin kızıdır.

İbni Kemal Paşa(1468-1533),adı Şemsettin Ahmet’tir.Dedesi Kemal Paşa’ya izafeten İbni Kemal diye anılır.Osmalı din alimlerindendi.Edine kadılığı,Anadolu kazaskerliği ve Kanuni zamanında Şeyhülislamlık yapmiştır.Anadolu Kazaskeri olarak katıldığı Mısır seferinden dönüşte,İbni Kemal Paşa’nın atının ayağından sıçrayan çamurların padişahın kaftanını kirletmesi üzerine Yavuz Sultan Selim:
-”Bir alimin atının ayağından sıçrayan çamur,benim için bir iftihar vesilesidir ve dahi bize şeref verir.Bu kaftanı ölümümden sonra sandukamın üzerine koyasınız.” dedi.

İbni Kemal Paşa ilim adamı olmaya karar vermesini şöyle anlatır:
-”Sultan II.Beyazıt Han ile bir sefere-1492 Arnavutluk tarafına- çıkmıştık.O zaman vezir İbrahim Paşa-Candarlı Halil Paşa’nın oğlu- idi.Bu zamanda Ahmed İbni Evrenos adında bir komutan vardı.Komutanlardan hiç biri onun önüne geçemez,mecliste ondan ileri oturamazdı.Ben ise vezirin ve komutanların huzurunda ayakta ve esas duruşta beklerdim.Bir gün elbiseleri gösterişsiz biri geldi.Bu kişi komutanlardan da yüksek bir yere oturdu.Kimse engel olmadığı gibi hayli hürmet gördü.
Bu duruma hayret ederek,yanımdakilerden birine komutanlardan da yüksek mevkide oturan kişinin kim olduğunu sordum.O kişi:
-”Filibe medresesi müderrisi Tokat’lı Molla Lütfi’dir.Alimler ilimlerinden dolayı hürmet görür.Aşağı bir yere otursa bile buna rıza göstermezler.” dedi.
Düşündüm ben bu komutanların derecesine çıkamam ama çalışır,gayret edersem şu alim gibi olurum dedim ve ilim tahsil etmeye karar verdim.”

Çok iyi Arapça ve Farsça bilen, eserlerinin çoğunu Arapça yazan bir sanatçıdır. Risale, makale, kitap olarak Arapça ve Türkçe çok sayıda eser yazmıştır.

1526’da Zenbilli Ali Cemali Efendi’nin vefatı üzerine şeyhülislamlığa getirilir ve Mayıs 1536’da vefat edene kadar on yıl bu görevde kalır. Edirnekapı’da Emir Buhari Camii’nin yanındaki Mahmud Çelebi zaviyesine defnedilir.
Eserleri [değiştir]Tıp, tarih, felsefe, şiir, fetva gibi konular üzerine 200’e yakın eseri vardır.

Eserlerinden bazıları:
Dakâyıku’l-Hakâyık,
Yûsuf u Züleyha,
İdrîs-i Bitlisî’nin Heşt-Behişt Tercümesi,
Zagyir ve Tenkîh,
Islâh-ı Mefatih,
Keşşâf’a Na-tamâm Bir Haşiye,
Şerhu Mefatih, Mühimmat,
Makîtu’l-Luga
Nigaristan
Osmanlı Tarihi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.