Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Gelişen ülkemizde şirket sahibi olarak iş yapmak güzel bir girişimdir. Birde işler yolunda gidip de yüksek kar yaparsanız işte o zamn sizi kimse tutamaz. Bunun için yola atılmadan önce öncelikle kurulacak şirket tipini iyi seçmelisiniz. Türk ticaret hayatında en çok rastlanılan tüzel kişilik Limited Şirketlerdir. Limited Şirketlere kısaca LTD. ŞTİ. denmektedir. Türk Ticaret Kanununda Limited şirket bir veya daha fazla tüzel veya gerçek şahıs tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup, ortaklarının mesuliyeti, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi muayyen olan ortaklıktır.

Limited Şirketin Kuruluş Şartları:

En az iki kişi tarafından dahi kurulabilir.

En çok elli ortağı bulunabilir.

Bu ortaklar gerçek kişi ya da tüzel kişi olabilir. (Gerçek kişiden kasıt herhangi bir şahıstır. Tüzel kişi ise genel manada şirketler ya da kooperatif gibi ortaklıklardır)

Limited şirketin bir unvanı olmak zorundadır.

Ortaklar sadece ortaya koydukları veya koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sorumludur.

Bunlara ek olarak Limited şirketler Anonim şirketlere benzemelerine rağmen sigortacılık ve bankacılık yapamazlar.

Hisse senedi ve tahvil satamazlar.

Limited şirketlerin toplam sermayesi en az 5.000 TL olmalıdır.

Ortak sayısı 20yi geçen Limited şirketlerde bir veya daha fazla denetçi olmalıdır. Bu şartları taşıyan ve yerine getiren ortakların

Limited şirket kurmaları için yapmaları gerekenler ise şunlardır:

Birincisi yukarıdaki şartları bulundurmaktır. Bu şartları bir kişide taşıyabilir, birden fazla üst sınır olan elli kişide taşıyabilir.

Birinci maddeyi gerçekleştiren kişiler bir şirket ana sözleşmesi hazırlarlar. Ana sözleşmede kurucuların adı ve soyadı, ikametgâh adresleri ve uyrukları, şirketin unvanı işletme mevzuu (faaliyet konusu) belirtilir. Unutulmamalıdır ki şirketin unvanı Türkçe olmalıdır. Şirket merkezi il ve ilçe olarak ve açık adres şeklinde ana sözleşmede belirtilir. Eğer daha sonra adres değişikliği yapılacaksa bu ticaret sicil gazetesinde ilan edilir. Limited şirketin belli bir süre ile kurulması gerekmektedir. Buda ana sözleşmeye yazılmalıdır. Sermaye, ortaklar, idare kurulu, denetçiler, ihtiyat akçesi, karın dağılımı konuları da belirtilmelidir.

Ana sözleşme hazırlandıktan sonra tescil ve ilan şartı yerine getirilir. Limited şirketin kuruluş işlemleri ana sözleşmenin notere tasdik ettirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili ticaret sicili memurluğuna tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

Ticaret sicil gazetesinde ilan edilmesiyle birlikte Limited Şirket kurulmuş olur.

Ayrıca bu bilgiler Türkiye için geçerli olup, güncel halleri için lüfen ilgili kanuna ve yönetmeliğe bakınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.