Kategoriler
GÜNCEL

İşte Öğrenci Affının Detayları.Kimler Aftan Yararlanacak? Öğrenci Affının Kapsamı Ne? Öğrenci Affının Ayrıntıları

Öngörülen sürelerde lisans, yüksek lisans ve
doktora programını tamamlamayanlara yeniden düzenlenecek katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etme olanağı sağlayan “Torba
Tasarı” maddesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Affa bugün verilen bir önergeyle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı eğitim kurumları ile Polis Akademisi ve bağlı yüksek öğrenim kurumlarından atılan öğrenciler de eklendi.

Maddeye göre, ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca, ilgili programın
yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine
göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati gözönünde tutularak
yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenecek.

Yükseköğretim kurumlarında, öğretim faaliyetlerinin yıl içinde kaç döneme
ayrılarak sürdürüleceği yükseköğretim kurumları senatoları tarafından tespit edilecek.

Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa
ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt
yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami 4 yıl, lisans
programlarını azami 7 yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren
programları azami 9 yıl, yüksek lisans programını azami 3 yıl, doktora programını
ise azami 6 yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, yeniden
belirlenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla
öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilecek. Bu kişiler, ders ve
sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan
yararlanamayacak. Böylece belirlenecek katkı payı veya öğrenim ücretlerini
ödeyenler üniversiteden atılmayacak.

Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında, öğretim
elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve
iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve
yürütüldüğü ön lisans, lisans ve lisansüstü uzaktan öğretim programları
açılabilecek.

Uzaktan öğretim programı kapsamında yükseköğretim kurumlarında ders veren
öğretim elemanlarına, haftalık 10 saati geçmemek üzere, verdikleri ders başına
yükseköğretim kurumları yönetim kurulunca belirlenecek tutarda ek ders ücreti
ödenecek.

Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim
programlarındaki bazı dersler sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek.

Dersleri verecek yeterli öğretim elemanı bulunmayan yükseköğretim
kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilebilecek.
AK Parti’li komisyon üyelerince verilen bir önergenin kabul edilmesiyle
meslek yüksekokullarında yılda 3 dönem de eğitim-öğretim verilebilmesine imkan
sağlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.