Şah Sultan Kimdir? Şah Sultanın Hayatı

Popüler dizilerin ışığında tarihiyle yüzleşen halkımız bir tarihi karakter ile daha tanışıyor. Muhteşem yüzyıl dizisine dahil olan Şah Sultan aslında kimdir? Nasıl biridir? Sizler için araştırdık ve derledik:
Şah Sultan, sonradan 1539 yılında sadrazamlık makamına gelecek Lütfi Paşa ile 1523’te evlenmiştir. Gönül dünyası zengin tasavvufa ve maneviyata ilgi duyan iffetli bir sultan olduğu iddia edilmektedir. Fakat kocası Lütfi Paşa’nın çok sert ve katı yürekli bir adam olduğu belirtilmektedir. Anlaşamadıkları için 1541’de boşanmışlar neticesinde kocası sadrazamlık makamını kaybetmiştir.

Şah Sultan’ın Sümbüli tarikatına mensup olduğu ve Koca Mustafa Paşa Sümbüliye zaviyesi Şeyhi Merkez Musa Muslihiddin El-Germiyani’ ye intisap ettiği bilinmektedir. Kimi kaynaklarda da onun hem Mevlevi, hem de Merkez Efendi’nin müridesi olduğu söylenmektedir. 1572 yılında vefat etmiştir. 1556 yılında Mimar Sinan tarafından yaptırılan Şah Sultan Camii onun adına yaptırılan önemli eserlerden biridir.

Bu hayırsever Sultan bir de haliç kıyısına cami inşa ettirmiştir.Cami Eyüp iskelesinin az ilerisinde Haliç kıyısındadır. Caminin bulunduğu yerde, Şah Sultan tarafından Musliheddin Musa Efendi adına inşa ettirilen tekke, mektep, türbe, harem ve derviş hücrelerinden oluşan yapılar topluluğu bulunmaktaydı. Şah Sultan bu yapılar topluluğuna 1555-1556 yılında bir cami yaptırmıştır. Bu cami, Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Kare plânlı cami, iki sıra tuğla ve bir sıra kesme taştan yapılmış. Çatısı ve son cemaat yeri ahşaptır. Cami, 1766 depreminde yıkılmış ve Sultan 3. Mustafa zamanında yenilenmiş ve daha sonra Sultan 2. Mahmut tarafından tamir ettirilmiştir. 1812 yılında caminin güneydoğu köşesine Merkezzade Şeyh Ahmet Efendi’nin türbesi eklenmiştir. Yapının banisinin harap durumdaki türbesi ise 1953 yılındaki onarımlar sırasında yıktırılmıştır.

wikipedia

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.